TRIDÉE is expert in duurzame mobiliteit, met een specialisatie in voetgangers- en fietsbeleid èn verkeersveiligheid. Die combinatie is logisch: de kern van verkeersveiligheidsbeleid ligt in de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers; een basisvoorwaarde voor het stimuleren van stappen en trappen is dat het veilig is. Zowel in België als in Nederland hebben we er weer enkele mooie projecten bij!
 
 
We zijn op zoek naar gemotiveerde nieuwe collega's !
Contacteer ons als je ons team wil komen versterken!
 
 
Coaching verkeersveiligheid
 
TRIDÉE coacht 16 Antwerpse gemeenten in het verbeteren van hun verkeersveiligheidsbeleid. We doen dit samen met de Provincie Antwerpen, Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Ouders van Verongelukte Kinderen.
 
Lees hier meer over onze aanpak.
 
Fix the Mix !
Om fietsen aantrekkelijker te maken, kunnen meer centra en woonwijken beter fietsbaar gemaakt worden, soms ook zonder fietspaden. Met FIX THE MIX helpen we Fietsberaad om een kader uit te werken voor fietsvriendelijke wijken met gemengd verkeer.
 
Lees hier meer over hoe we dat doen.

 
 
Fietsnetwerk Hoeksche Waard
 
De vijf gemeenten, de Provincie Zuid-Holland en enkele regionale partners willen samen het fietsnetwerk in de Hoeksche Waard uitbreiden. Wij helpen hen daar graag mee!
 
Lees er meer over op onze website.
 
N201 Fietspotentieonderzoek
Provincie Utrecht wil het fietspotentieel op de belangrijke verbindingsweg N201 bekijken in het kader van een integraal 10-jarenplan waarbij de infrastructuur en het verkeer afgestemd moet zijn op de ruime omgeving.
 
Lees er hier meer over.
 
 
Fietsbeleidsplan Aarschot
 
Participatie ten top in Aarschot!
Politiek, ambtenaren, Fietsersbond, Fietsparlement en Politie Aarschot zitten samen met TRIDÉE rond de tafel voor een nieuw fietsbeleidsplan.
 
Lees er hier meer over.
 
BYPAD-Forum Brussel
Als opvolging van de BYPAD Audit (BicYcle Policy AuDit) in de Brusselse gemeenten, organiseren TRIDÉE en Pro Vélo in opdracht van het Brussels Gewest een trimestrieel overleg waarop het Gewest, de gemeenten - zowel ambtenaren als schepenen - en de lokale actoren het fietsbeleid kunnen bespreken.
 
Lees er meer over op onze website.
 
 
 
We zijn op zoek naar gemotiveerde nieuwe collega's !
Contacteer ons als je ons team wil komen versterken!

Volg ons nu ook op Twitter @TRIDÉE_advies & LinkedIn!