Nieuwsbrief Oldtimer Club Leusden
Beste ,
 
Correctie: Wij verzoeken je vriendelijk € 25 over te maken.
Sorry voor het ongemak.
 
 
Op de ledenvergadering is door de leden de gezinscontributie voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op € 25 per jaar. Dit garandeert dat onze vereniging ook in 2017 een goede financiële basis heeft om de continuïteit  in de toekomst te waarborgen. Hierbij verzoeken wij je vriendelijk om € 25 over te maken op onze bankrekening nummer NL55SNSB0927607743.Bij voorbaat dank!
 
Met "oldtimer" groeten,

Oldtimer Club Leusden
Anja Ikking
Bart Birkhoff
Hans Zuidema

FEHAC lidnummer 2016350