november

 
"verder werken"
Beste 
 
Tijdens de campagne voor de lokale verkiezingen werd er in Brussel doorgewerkt. Het werk blijft immers niet liggen en ons land moet verder bestuurd worden. Momenteel worden in alle commissies de beleidsnota's besproken, want ook in het laatste jaar van deze legislatuur staan nog een aantal belangrijke zaken op de agenda. Zo zijn er binnen veiligheid nog een paar dossiers rond politie.
 
Ik diende recent ook een wetsvoorstel in voor een verlaagd btw-tarief voor jeugdwerkinfrastructuur. Tussen het werken door, mag ik af en toe bezoek rondleiden. Zo kwam het zesde leerjaar van Immaculata in Sint-Michiels langs.  
 
We gaan dus nog enkele boeiende maanden tegemoet in het federaal parlement. Veel leesplezier!
 
 
 
 

 
 
verlaagd btw-tarief voor jeugdwerkinfrastructuur

Voor heel wat jeugdverenigingen betekent de zekerheid over een eigen lokaal een belangrijke bestaansvoorwaarde. Het jeugdwerk wordt echter geconfronteerd met een serieuze kost voor investeringen in nieuwe of vernieuwde lokalen. Momenteel geldt een tarief van 21% voor renovatie en nieuwbouw van jeugdwerkinfrastructuur. Ik diende in het federaal parlement een resolutie in om te pleiten voor een BTW-verlaging van 21% naar 6% bij de Europese Commissie, die momenteel werkt aan een herziening van het bestaande btw-regime.

 

 
 
oplossing weylerkazerne
 
De site van de Weylerkazerne in de binnenstad wordt aangepakt. Ik verleende de stedenbouwkundige vergunning voor de herbestemming en restauratie van het voormalige Theresianenklooster. Meteen het einde van een jarenlang aanslepende stadskanker en een serieuze opwaardering voor de Ezelstraat. 
 
 

 
 
bespreking beleidsnota's

De bespreking van de beleidsnota's is volop bezig in het parlement. Met deze nota's leggen de ministers hun prioriteiten vast voor het komende jaar, zo ook voor binnenlandse zaken. Op vlak van veiligheid werden deze legislatuur al heel wat initiatieven genomen, zoals de hervorming van de camerawet en de wet op private veiligheid. Ik vroeg naar een aantal belangrijke zaken die nog op til staan, o.a. rond politie. De selectie, opleiding maar ook het geweld op politie zijn hier belangrijke aandachtspunten. 

 

 

 
 
bezoek het parlement

Wist je dat scholen en groepen het parlement kunnen bezoeken? Het zesde leerjaar van Immaculata Sint-Michiels kwam deze maand langs in Brussel. De leerlingen kregen een rondleiding met als hoogtepunt een bezoekje aan het halfrond waar de plenaire vergaderingen doorgaan. Ze stelden me ook allerlei vragen over mijn werk in het parlement. Heb je ook interesse om het parlement te bezoeken? Stuur dan een mailtje naar secr.demon@hotmail.com

 

 
 
 

franky.demon@dekamer.be

www.frankydemon.be