Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
September 2014
 
In deze nieuwsbrief een korte impressie van het Europese congres in Finland door Esther Fleurbaay. Zij heeft er veel inspiratie opgedaan voor de cursussen sensorische informatieverwerking die door Facet Trainingen weer in het najaar worden gegeven.
Daarnaast aandacht voor onderzoek. Recent onderzoek over behandelingen van kinderen met prikkelverwerkingsproblemen. En over de relatie tussen problemen met sensomotorische integratie en zindelijk worden. Hoewel er over het laatste al een vermoeden bestond is dit nu ook in een onderzoek aangetoond.
Er is dit keer ook aandacht besteed aan twee YouTube filmpjes. Een wat technisch maar zeer informatief fimpje over de therapie mogelijkheden van een rola in combinatie met een bungeejump touw. En een fimpje over het zelf maken van heel leuke stress- of voelballen.
Dit keer ook weer een boekentip van een uit het Engels vertaald Nederlands boek.
Zoals altijd ook de data van cursussen sensorische informatieverwerking die in het najaar door Facet Trainingen worden gegeven. 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
Els
 
In deze nieuwsbrief:
 
 
Indruk van Europees SI congres in Finland
 
In juni 2014 is Esther Fleurbaay, docent van de cursus Sensorische Informatieverwerking bij kinderen van Facet Trainingen, naar het internationale SI congres in Finland geweest.
 
 
Esther met Lucy Miller
 
 
Esther Fleurbaay samen met Lucy Miller na de eerste inspirerende dag.
 
Esther vertelt :
Het waren drie zeer inspirerende dagen, waarbij de eerste dag volledig werd gevuld door Lucy Miller.
Een zeer bevlogen vrouw, die met de door haar opgerichte SPD foundation  al veel  baanbrekend werk heeft verricht.  Zowel haar presentatie als het delen van haar kennis waren verrijkend.
 
De tweede en derde dag werden gevuld door diverse sprekers die allen nauw verbonden zijn met de ASI ; Ayres Sensory Integration. Met elkaar willen zij het gedachtegoed van Jean Ayres hooghouden en uitdragen.  Sprekers zoals Susan Smith Roley, Roseanna Schaaf en Dianne Parham namen de deelnemende congresleden, op inspirerende wijze mee in hun verschillende presentaties.
 
 
esther met coolrga's
 
 
Naast kennisdelen en verdieping ook veel gezelligheid samen met een grote delegatie van de sprekers uit onder andere Amerika, Engeland en Spanje.
 
Op uitnodiging heb ik met deze sprekers ook veel ‘vrije tijd’ gevuld. Het voelde voor mij als een voorrecht om naast de lezingen overdag, samen met deze mensen ook in de avonduren in een gezellige sfeer, de passie voor SI te delen,  kennis uit te wisselen en mij te verdiepen. Naast nieuwe informatie die hierdoor werd verkregen, was het voor mij ook heel prettig om te ervaren dat er bij onze SI cursussen al veel overlap is met de inzichten uit Amerika en Engeland. Deze landen lopen namelijk nog steeds voorop op het gebied van Sensorische Informatieverwerking.
 
Uiteraard werden bij terugkomst in Nederland direct de nieuwste ontwikkelingen, inzichten en publicaties gedeeld met mijn directe collega-trainers Cor Reusen en Erik Storck.
Met z’n drieen zijn ze er weer klaar voor om vanaf september 2014 een nieuwe reeks cursurssen te geven. Uiteraard komt hierbij veel theorie aan bod, maar tevens zijn ‘de praktijk en het leren observeren’, belangrijke speerpunten binnen het studieprogramma.
 
 
 
 
Onderzoek naar behandeling van kinderen met prikkelverwerkingsproblemen
 
De SPD Foundation heeft een onderzoek gepubliceerd van de resultaten van een behandeling gebaseerd op sensomotorische integratie. Een onderzoek met 98 kinderen met problemen in de sensomotorische integratie of sensorische informatieverwerking. Een kortdurende behandeling gebaseerd op principes uit de sensorische integratie en Dir Floortime TM werd gecombineerd met instructie aan ouders. Dit resulteerde in vermindering van gedragsproblemen en toename van functioneel gedrag. Dit komt overeen met de behandelmethode die bij de cursussen sensorische informatieverwerking van Facet Trainingen en eerder de cursussen sensomotorische integratie in Groningen centraal staan. Bij deze cursussen wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen prikkelverwerking en het handhaven van evenwicht. De verwerking van vestibulaire- of evenwichtsprikkels, tactiele- of tastprikkels en proprioceptieve prikkels die informatie geven over houding en beweging, spelen daarbij een centrale rol. Zij zorgen ervoor dat we, door steun te nemen op de grond, ons op kunnen richten ten opzichte van de zwaartekracht en bewegen in interactie met die zwaartekracht. Het gebruik van de grond als vaste basis om vanuit te bewegen is dan ook onontbeerlijk voor de integratie van de genoemde zintuigprikkels en de ontwikkeling van het evenwicht. Dit evenwicht zorgt er - eenvoudig gezegd - voor dat we niet vallen. De integratie van de zintuigen die verantwoordelijk zijn voor het evenwicht heeft om deze reden dan ook ook altijd prioriteit. Dat wordt bevestigd door dit onderzoek waarbij technieken gericht op sensorische informatie verwerking en het gebruik van de grond worden gecombineerd. 
 
 
 
Bovenstaande informatie heeft ook op Facebook gestaan. Heb je zelf vragen of handige tips, plaats het op facebook.com/SI.prikkEls.
 
We hopen op nog meer reacties, 'likes' en volgers.
 
 
 
Sensomotorische integratie en zindelijk worden
 
In het tijdschrijft van de Amerikaanse Vereniging voor Ergotherapie (American Journal of Occupational Therapy, July/August 2014, Vol. 68) is in juli 2014 een artikel verschenen over het verband tussen zindelijk worden en sensorische integratie problemen.

Er werd onderzocht of er een relatie bestaat tussen problemen met de sensorische informatieverwerking en problemen met zindelijk worden.

In het onderzoek waren 19 kinderen met problemen met zindelijkheid betrokken en een controle groep van 55 kinderen die hiermee geen problemen hadden.

Er waren significant meer kinderen met zindelijkheidsproblemen die ook problemen hadden met de sensorische informatieverwerking in vergelijking met de controle groep. Er werd een significant verband gevonden tussen het voorkomen van zindelijkheidsproblemen en problemen met de sensorische informatieverwerking.

Hieruit werd geconcludeerd dat veel kinderen met problemen met zindelijk worden ook problemen hebben met de sensorische informatie verwerking. De onderzoekers suggereren dat de manier van prikkelverwerking van deze kinderen een belangrijk aspect is, dat van invloed kan zijn op het plan van aanpak van de zindelijksheidsproblemen van deze kinderen. 
Association Between Dysfunctional Elimination Syndrome and Sensory Processing Disorder  
  
YouTube fimpje over het gebruik van een rola in combinatie met een elastisch touw.
             
Een nu nog gratis YouTube filmpje over het gebruik van een rola in combinatie met een touw dat wordt gebruikt bij het bungee jumpen. De video is - hoewel wat technisch - heel informatief, met heel duidelijke instructie over de verschillende therapie mogelijkheden.
 
Ik heb zelf vooral ervaring met dergelijke activiteiten waarbij het kind op zijn buik op de rola ligt of er in kleermakerszit op zit. Mijn ervaring is dat dit soort activiteit enorm veel spelplezier opleveren waardoor het kind zijn grenzen verlegt en er een integratie van de prikkels tot stand komt.
 
 
       rola 2              
  
                                      rola
 
Ik maak daarbij gebruik van een zelfgemaakte rola of plank van muliplex van 33 x 47 cm waarvan de hoeken aan de voorkant enigszins schuin toelopen en aan de achterkant zijn afgerond. Onder de rola zijn vier zwenkwielen bevestigd.
 
 
 
binnenbanden
 
 
In plaats elastisch touw heb ik oude binnenbanden van fietsen gebruikt. Die voldoen voor dit doel ook heel goed. Over het algemeen gratis verkrijgbaar bij een fietsenmaker. Ze kunnen ook gemakkelijk aan elkaar worden geknoopt of gehaakt. Daarnaast zijn er nog twee bevestigingspunten vlakbij de grond nodig. 
 
 
  
  
YouTube fimpje over het zelf maken van voel- of stressballen. 
             
Een YouTube filmpje over het eenvoudig maken van mooie Ninja voel- of stressballen. Ook geschikt om mee te jongleren of gewoon ergens neer te leggen.
Een verbluffend resultaat van een uurtje werk met verder alleen maar een kilo meel, ballonnen en twee lege plastic waterflesjes als benodigdheden.
 
 
 
  
 
Boekentip
 
 
Overprikkeld
Overprikkeld.
 
Praktische strategieën om de wereld van je prikkelgevoelige kind te structureren.  
 
 
Auteur: Carolyn DalglieshHogrefe Uitgevers, 2014. Nederlandse vertaling van The Sensory Child Gets organized.
 
De onderstaande informatie is afkomstig van de uitgever:
Carolyn Dalgliesh werkte elf jaar op de afdelingen verkoop, klantenservice en werving en selectie van kleine en grote bedrijven. Daarna wijdde zij zich aan de opvoeding van haar twee kinderen. Haar werkervaringen en haar ervaringen als ouder van een prikkelgevoelig kind vormden de brandstof voor haar interesse in structuur en organisatie. Zo concludeerde ze dat goede systemen niet alleen nuttig zijn op professioneel vlak, maar dat ze ook bijdragen aan persoonlijk welzijn.

Carolyn richtte Systems for Sensory Kids op, een organisatiemodel voor rigide, angstige en snel afgeleide kinderen, dat een brug slaat tussen klinische hulp en praktische oplossingen thuis. Naast haar werk met gezinnen met prikkelgevoelige kinderen heeft ze talloze artikelen gepubliceerd en geeft ze regelmatig presentaties op congressen voor ouders, verzorgers en pedagogen. Ze schreef het boek OVERPRIKKELD, met praktische strategieën om de wereld van prikkelgevoelige kinderen te structureren.
 
 
Deze tip is afkomstig van Linda Rijvers die een berichtje over dit boek op Facebook facebook.com/SI.prikkEls heeft gezet.  
 
 
U kunt dit boek bestellen via boeken. 
 
 
In de volgende nieuwsbrief zal een recensie van dit verschijnen.
 
 
Cursussen sensomotorische integratie/sensorische informatieverwerking voor paramedici:
 
 
De verschillende cursussen sensomotorische integratie worden sinds september 2012 onder de naam sensorische informatieverwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de opzet en inhoud van de cursussen sensomotorische integratie die sinds 1983 in Groningen werden georganiseerd is verder niets veranderd. Er wordt nu ook een cursus georganiseerd voor paramedici werkzaam met ouderen. 
 
Cursusplaats: Ermelo.

Cursussen sensorische informatieverwerking die in september 2014 beginnen:
  
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
 
 • 11 en 12 september, 30 en 31 oktober, 27 en 28 november, 11 en 12 december 2014, 22 en 23 januari 2015.
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay  .
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:  
 • 18 en 19 september, 9 en 10 oktober, 13 en 14 november, 18 en 19 december 2014, 15 en 16 januari 2015.
   
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursussen en Facet trainingen.
 
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen:  
 • 25 en 26 september, 30 en 31 oktober, 27 en 28 november, 18 en 19 december 2014.
   
Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
 
Zie voor verdere informatie Facet trainingen.
 
 
 
 
Cursus sensomotorische integratie /sensorische informatieverwerking voor andere professionals:
 
 
Cursussen voor orthopedaggogen, psychologen, leerkrachten, remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en andere hulpverleners of professionals met een HBO opleiding.
 
Deze cursussen sensomotorische integratie worden sinds september 2012 onder de naam sensorische informatieverwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de inhoud en de opzet van de cursus is verder niets veranderd.
 
Cursusplaats: Ermelo.
 
Cursussen sensorische informatieverwerking die in september en oktober 2014 beginnen:

Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
 • 2 en 3 oktober, 20 en 21 november 2014, 8 en 9 januari 2015.
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay.
  
Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:
 • 8 en 9 september, 27 en 28 oktober, 8 en 9 december 2014.
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursus voor anderen en Facet trainingen.
 
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen:  
 • 25 en 26 september, 30 en 31 oktober, 27 en 28 november, 18 en 19 december 2014.
   
Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
 
Zie voor verdere informatie Facet trainingen.
 
 
 
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatieverwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uw kunt ook uw gegevens veranderen. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief is gemaakt met het YMLP your mailinglist provider.
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
 
Els Rengenhart