Dag ,
 
2013, een nieuw jaar, een nieuw begin. Wat je kunt verwachten in deze nieuwsbrief is een korte terugblik op 2012 en de plannen voor 2013.

De medewerkers van artesS hopen dat je een gezellige jaarwisseling hebt gehad en wensen je alle geluk en wijsheid voor dit nieuwe jaar.

Als je het niet op prijs stelt om expliciet op de hoogte te worden gehouden van Artes Sophiae, dan kun je je voor deze nieuwsbrief uitschrijven door onderaan deze nieuwsbrief op de link te klikken.

We stellen het op prijs als je deze nieuwsbrief onder de aandacht wilt brengen van belangstellenden en / of wilt verspreiden in je netwerk.
Oprichting Stichting & Coöperatie
Hierbij willen wij je informeren over het heugelijke feit dat Stichting Artes Sophiae & Coöperatie Artes Vitae UA zijn opgericht. De Stichting borgt beheer en kennisontwikkeling, de Coöperatie faciliteert toepassing en opleiding inzake Systeemdynamiek.

Vanuit intensief astrologisch onderzoek zijn de oprichtingsdata van de Stichting (16-2-2012) & de Coöperatie (27-4-2012) bepaald. Op onze website tref je de statuten aan, zodat je je op de hoogte kunt stellen van onze doelstellingen.
Waar staan wij nu
Afgelopen jaar is de interne organisatie van Artes Sophiae vormgegeven en is onder andere het juridische aspect uitgewerkt. Ook hebben wij getracht de ziel en essentie van Artes Sophiae tot uitdrukking te brengen.

Aan het begin van de zomer hebben wij onszelf de vraag gesteld: "Wie is de Sophia (Wijsheid) in relatie tot artesS". Dit onderzoek hebben wij vorm gegeven door in het "veld" aan de slag te gaan. De bevindingen van deze dag hebben wij uitgediept in een hologram en dat heeft geleid tot behartenswaardige gezichtspunten omtrent onze interne samenwerking. Deze gezichtspunten en de al eerder ontwikkelde kernwaarden van zowel Stichting als Coöperatie willen wij ook graag met je delen. De powerpointpresentatie over de Sophia is te vinden op onze website (klik hier).
Leerjaar 2012
Stichting en coöperatie dragen zorg voor de interne opleiding inzake systeemdynamiek. In 2012 is de eerste lichting gestart met het zich eigen maken van systeemdynamiek. Deze groep heeft zich gestort op de theorie en de praktijk van systeemdynamiek. Systeem dynamisch werken in het "veld" helpt de ervaringen te structureren en leidde elke keer weer tot nieuwe inzichten. Inzichten die de kern van het onderzoek van de groepsleden raakten.

Leerjaar 2013
De interne groep van 2012 zet haar groeiproces voort in 2013, waarin zij tracht systeemdynamiek te doorgronden en deze in te kunnen zetten in de praktijk. De groep bestaat uit organisatiedeskundigen en menskundigen.

Wij starten in 2013 met een opleiding voor externe liefhebbers, waarvoor er nog 12 open plekken zijn. Doel van deze basisopleiding is een praktische introductie Systeemdynamiek.

Deze is gericht op de wisselwerking tussen mens & organisatie. Het resultaat is dat je tools krijgt om je eigen leer- en werkgerelateerde casus vanuit een verfrissende optiek te hanteren. De investering behelst 12 lesdagen en ongeveer 8 uur zelfstudie en onderzoek per week. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Bart via deze link.
2013
De coöperatie faciliteert de toepassing van systeemdynamiek in de volgende diensten en trainingen die ook weer voor 2013 gepland staan:

Jezelf in Beeld (17 februari)
Graag willen wij je attenderen op de jaarlijks terugkerende Lenteworkshop 'Jezelf in Beeld' op Zondag 17 februari in de prachtige ruimte 'de Vuurvlieg' in Nijmegen.

Wanneer we om ons heen kijken, dan valt er nog niet veel te zien in de natuur, maar ondertussen weten we dat de lentekrachten ondergronds bezig zijn.

Straks zullen we de vogels weer horen kwetteren, de temperatuur voelen toenemen en verwelkomen we het lengen van de dagen.

Ook al zijn we ons er niet altijd bewust van: In de mens is dezelfde dynamiek werkzaam als in de natuur. Bij het woord lentekriebels zal iedereen wel zo zijn associaties of gevoelens hebben.

In deze workshop staat dan ook onze innerlijke lente centraal en kunnen we vanuit ervaring spreken wanneer we zeggen dat we er alle vertrouwen in hebben dat het weer een inspirerende dag zal worden.

In de ruimte zullen wij een 'veld' uitzetten door bepaalde punten te ijken. Op het moment dat we ons in die cirkel begeven begint dat veld energetisch te werken hoe wonderlijk dat misschien ook klinkt.

En dan blijkt dat elk plekje zo zijn specifieke kenmerken laat zien in relatie tot degene die op die plek zit en in relatie tot de anderen en het thema van die dag. (Lees meer)
Fenomenologie (5-10 mei & 15-20 sept)
Wat is het moeilijkste van alles? Dat wat het makkelijkste lijkt: Te kunnen begrijpen wat je met de ogen ziet (J.W. Goethe).

In de Fenomenologie wordt de kunst van het onbevangen waarnemen getraind. Door je zintuigen te oefenen ga je beter waarnemen. Al doende word je je bewust hoe een waarneming tot stand komt. Pas dan ben je in staat om te gaan begrijpen wat je met je ogen ziet.

In de opleiding word je volgens een gedegen, theoretisch onderbouwde en in de praktijk beproefde methode stap voor stap wegwijs gemaakt in het ... (Lees meer)
Vorstelijk Vasten (12-19 april)
Vasten is dé methode om je lichaam te zuiveren, even op adem te komen en je voedingspatroon te 'resetten'. Zelfs een weekend kan je al een herboren gevoel geven. En dat in een prachtig château in een adembenemend mooi stukje Ardennen.

Vasten of onthouden is een eeuwenoude vorm van reinigen. Een gezonde geest huist in een gezond lichaam en vice versa. Ziekte en gezondheid hangen van talloze factoren af. Niet alles heb je in de hand. Wat je wel kunt beïnvloeden is je eet-, leef- en werkgedrag. De kunst is om ze harmonieus in balans te brengen en ... (Lees meer)
Vorstelijk Eenvoudig (19-24 mei)
Jarenlang in onbewuste patronen leven, maakt je lichaam tot een gewoontedier. Je noteert niet meer bewust bepaalde lichaamssignalen. De signalen die je lichaam afgeeft, hebben echter een duidelijke functie. Leren luisteren naar je lichaam helpt je om het evenwicht tussen lichaam en geest te hervinden.

Welke patronen heb je ontwikkeld en waar verspil je energie aan? Diepgaand veranderen, het doorbreken van een (levens) patroon en het in contact komen met de onbegrensde mogelijkheden in jezelf. Dat ontdekkingsproces begint door een week te stoppen met alles wat je ... (Lees meer)

Meer informatie is te vinden op de website van Artes Sophiae http://www.artes-sophiae.com

We wensen je alle goeds toe.

Hartegroet,
De medewerkers van Artes Sophiae.


Indien je je wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief dien je op de link te klikken onderaan de nieuwsbrief.
Zolang de aarde vruchtbaar is, zal de hemel onsterfelijk zijn.
De sleutel is de cyclus