eNews | 24 februari 2017 | week 9
DEZE WEEK
• Bulgarije
• Sprekers
• Israël
• Geen lofprijsavond
• Dooptraining
• M15
• Vrouwen
• Senioren 
• Woensdag
• Concert
• Bijzondere huwelijken
• Sprekers IMC2017 
• Sprekers maart 2017 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 9
26 feb. t/m 5 mrt. 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst

DONDERDAG
19.15 uur  Doopbijeenkomst
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 EEN ECHTE VRIEND(IN)
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
In het hart van iedereen leeft een diep verlangen naar hechte vriendschap(pen). Ons hart schreeuwt om waarachtige vrienden, om betrouwbare vrienden. Iemand heeft eens gezegd: "Als u uw echte vrienden op de vingers van één hand kunt tellen, dan bent u gezegend." Inderdaad zijn echte vrienden schaars. Mensen die er voor u zijn als u hen nodig hebt en die, ondanks uw fouten en zwakheden, uw vrienden blijven, zijn niet altijd te vinden. Ja, als het u goed gaat, als u voorspoedig bent of een belangrijke positie bekleedt, zullen velen uw vriend willen zijn. Maar zijn ze wel betrouwbaar? Zijn ze niet veeleer mensen die u naar de mond praten en graag zeggen wat u wilt horen om bij u in de gunst te blijven? Mensen in nood kunnen gemakkelijker hun ware vrienden onderscheiden dan mensen die het voor de wind gaat. 
 
Waaraan kunnen we zien of iemand een ware vriend is? De Bijbel zegt in Spreuken 17:17: "Een vriend heeft te allen tijde lief,". Uw vriend zal u liefhebben, ongeacht de situatie waarin u verkeert. De liefde van een vriend is niet gebaseerd op de omstandigheden, maar op u als persoon. Dus ook als u struikelt, zal een echte vriend u niet in de steek laten, maar alles doen wat in zijn vermogen ligt om u er weer bovenop te helpen. Niemand verwacht van ons dat we de fouten van onze vrienden goedpraten, maar wel dat we in liefde alles op alles zetten om hen terug te brengen in het spoor van de Here. 
 
Een echte vriend zal u onomwonden vermanen als u in de fout gaat, zoals geschreven staat in Spreuken 27:6: "Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand."  Een echte vriend zal u op uw fouten wijzen; een valse vriend zal tegenover u zwijgen, maar er wel met anderen over spreken. Een valse vriend zal trachten u ervan te overtuigen dat uw fouten zo erg nog niet zijn, maar een goede vriend zal alles doen om u op de rechte weg te brengen. Hij zal niet aarzelen u zelfs pijn te doen, als u maar tot inkeer komt. 
 
Ik kan me best voorstellen dat u zich nu afvraagt: wie is dan mijn echte vriend of zal ik ooit een echte vriend vinden? 
Ik kan met volle overtuiging zeggen dat mijn vrouw mijn beste vriendin is. Ze houdt oprecht veel van mij en neemt mij zoals ik ben. Ze voldoet aan alle eisen van een ware vriendin. Ik heb nog enkele andere vrienden. En de Here Jezus is mijn allerbeste Vriend. 
 
Maar dan blijft toch de vraag: Hoe krijg ik nog meer vrienden? Wel, ik denk dat wij, in plaats van daaraan te denken, veeleer alles moeten doen om zelf een vriend voor anderen te zijn. Laat uw gebed steeds zijn: "Maak van mij een ware vriend voor anderen." Uw verlangen een vriend te zijn voor anderen mag nooit op beantwoording van uw vriendschap gericht zijn. Ook al zou u onheus behandeld worden, blijf liefdevol. Wacht niet totdat de ander aan alle eisen van een ware vriendschap voldoet, maar begin de vriend of vriendin te zijn, ondanks hun houding naar u toe en u zult een overwinnend leven leiden en de karaktertrekken van een ware gelovige en een ware vriend uitstralen.
Bulgarije
De voorganger en oudste Hans Brunings vertrekken, zo de Heer wil, op 28 februari voor een week naar Bulgarije. De voorganger hoopt te spreken op woensdag 1 maart en zondag 5 maart in Stara Zagora.
Sprekers
Tijdens afwezigheid van de voorganger hopen de volgende broeders te spreken op 5 maart:
Pastor Roberto Sweeb – 10.00 uur
Pastor Philip Habes – 12.45 uur
Israël
Pastor Gerard Liesdek en zr. Irma Chin A Sen hopen op 1 maart te vertrekken naar Israël. Pastor Liesdek voor een rondreis van 10 dagen en zr. Chin A Sen voor enkele dagen naar een vaste bestemming.
Geen lofprijsavond
Woensdag 1 maart is er geen lofprijsavond. De volgende lofprijsavond vindt plaats op woensdag 5 april.
Wel bent u van harte welkom op de wekelijkse woensdagavondsamenkomst, waarbij naast de lofprijs en het Woord, ook persoonlijk gebeden wordt voor de noden van de gelovigen. De spreker is pastor Gustaaf Soekimo. De dienst begint om 19.30 uur.
Dooptraining
De doopkandidaten worden herinnerd aan de belangrijke doopbijeenkomst van donderdag 2 maart. Tijdens deze bijeenkomst willen wij de doopkandidaten zo goed mogelijk in geestelijk en praktisch opzicht voorbereiden op de doop in water, die op zondag 12 maart om 12.45 uur plaatsvindt in de kerk. De bijeenkomst begint om 19.15 uur en vindt plaats in één van de zalen van de kerk.
M15
Vrijdag 3 maart vinden onze M15’s op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken plaats. Deze zijn celgroepen van de gemeente waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.
Vrouwen
Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom op de vrouwenbijeenkomst van maandag 6 maart. Het wordt een avond om samen de Here te prijzen, elkaar kort te bemoedigen uit het Woord van God en te fellowshippen. De dienst begint om 19.30 uur.
Senioren
Op woensdag 8 maart zijn de senioren van de gemeente van harte welkom op de clubochtend. De seniorenbijeenkomst is voor alle gelovigen vanaf 55 jaar en vindt plaats in de Wijkzaal van de kerk.
De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.
Woensdag
Op woensdag 8 maart hoopt evangelist Hayford Obeng tijdens onze woensdagavondsamen-komst de gemeente te bemoedigen met het Woord van God. U bent allen van harte welkom.
Concert
Op vrijdag 10 maart wordt er door de ChristenUnie-Jongeren met het oog op het geven van een stem in geloof, een gospel party georganiseerd in de Maranatha kerk. Het betreft een muzikale avond met optredens van verschillende christelijke artiesten. Gedurende deze avond zullen zij stil staan bij het belang om handen en voeten te geven aan het geloof in de politiek. Voor deze avond hopen zij heel gelovig Noord-Holland te mobiliseren.
Bijzondere huwelijken
Op zondag 26 februari hoopt echtpaar Sijmor-Nelstein hun parelen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 30 jaar getrouwd.
 
Op maandag 27 februari hoopt echtpaar de Randamie-de Rijp hun robijnen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 35 jaar getrouwd.
 
Op vrijdag 3 maart hoopt echtpaar Simons-Sansaar hun koperen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 12½ jaar getrouwd.
 
Op zaterdag 4 maart hoopt echtpaar Sweeb-Groenveld hun robijnen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 35 jaar getrouwd.
Sprekers IMC 2017
S.L. Hofwijks
Cecile Quamina
Lionel Etwaru.

S
prekers maart 2017 (zondag)
05 maart – 10.00 uur – Roberto Sweeb
05 maart – 12.45 uur – Philip Habes
12 maart – 10.00  uur - S.L. Hofwijks 
12 maart – 12.45 uur – S.L. Hofwijks (doopdienst)
19 maart – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
19 maart – 12.45 uur – Steve Meije
26 maart – 10.00 uur – Lionel Etwaru
26 maart – 12.45 uur – Cecile Quamina

Uitspraak uit het Parool, landelijk dagblad, van 22 februari:
“JEZUS VERANDERDE WEL WATER IN WIJN, MAAR DEED GEEN WATER BIJ DE WIJN.”
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl