Beste ,

Tijdens de zomervakantie had ik de tijd om samen met mijn gezin uit te rusten en te genieten van de zon. De batterijen zijn terug opgeladen en ik ben er met nieuwe energie in gevlogen. Je kan mijn werkzaamheden vanaf nu ook volgen op mijn nieuwe facebookpagina. Klik hier om mijn pagina te zien en te liken.

Ook in de Kamer zijn we terug gestart. Het belooft een boeiend najaar te worden waarbij veiligheid hoog op de agenda staat. De camerawet is alvast een voorbeeld van een wetsontwerp dat moet bijdragen tot een veiligere en alertere samenleving. Ik kijk ook uit naar een landing van het kerntakendebat van de politie.

Er is dit najaar echter ook nog tijd voor ontspanning. De zomer mag dan wel voorbij zijn, ook in de herfst  worden heel wat evenementen georganiseerd in de regio.  Komend weekend is er bijvoorbeeld Kookeet. De Bourgondiërs kunnen hier alvast hun culinaire hart ophalen. Wie graag enkele evenementen plant kan hier een kalender downloaden als geheugensteuntje. 

Aan jullie om de kalender in te vullen!


Actieve en integrale veiligheidsketen

Met CD&V gaan we voor een actieve en integrale veiligheids-keten. Absolute veiligheid bestaat niet, maar we moeten er wel alles aan doen om een evenwicht te vinden dat zekerheid biedt, maar ook wegblijft van verkramping die initiatief ontmoedigt. Wij pleiten met CD&V daarom voor een integrale aanpak. We moeten voorkomen waar het kan, en ingrijpen waar het moet

Klik hier voor meer info


Ruimte voor studenten

Hogeschool VIVES is begonnen op de campus Brugge met de bouw van een nieuw onderkomen voor de dienst studentenvoorzieningen (STUVO), ik leverde hiervoor de bouwvergunning af. De nieuwbouw komt aan de kant van de Xaverianenstraat op de bestaande gronden van de campus. Opzet is dat de dienst er tegen september 2017 zijn intrek neemt. Als schepen van Brugge Studentenstad juich ik alle initiatieven toe die het studentenleven in Brugge aantrekkelijk kunnen maken.

Klik hier voor meer info 


Beveiliging politiemensen

We moeten alert zijn voor de veiligheid van politiemensen. Uit een parlementaire vraag die ik stelde blijkt dat de meeste diefstallen van politieuniformen thuis gebeuren. Daarom zou ik het goed vinden dat de antiterreurmaatregel om geen uniform te dragen tijdens het woon- werkverkeer veralgemeend wordt. Agenten een wapen laten dragen in hun vrije tijd vind ik echter geen goed idee. Dergelijke beslissingen moeten lokaal blijven en niet door de minister genomen worden. 

Klik hier voor meer info

Klik hier voor het fragment in VTM nieuws


Erkenning slotenmakers

Voor de zomervakantie drong ik er in de commissie binnenlandse zaken op aan om slotenmakers te erkennen als veiligheidsberoep. Ik heb nu een wetsvoorstel ingediend om deze erkenning te bekomen. Burgers moeten in delicate situaties kunnen rekenen op betrouwbaar vakmanschap. Een erkenning moet de cowboys die misbruik maken van de situatie eruit halen.

Klik hier voor meer info


Veiligheid bij voetbalwedstrijden

De voetbalwet biedt een antwoord op hooliganisme. Een aanpassing van deze wet was noodzakelijk om tegemoet te komen aan de nieuwe competitieformule die dit seizoen van start gaat.  Alle clubs van de eerste twee nationale afdelingen en de eerste twee klassen amateurs vallen nu onder het toepassingsgebied van de voetbalwet m.b.t. feiten die het verloop van de wedstrijd kunnen verstoren. Ook het stadionverbod wordt uitgebreid tot de derde klasse amateurs. Dit is pas een eerste stap. In een verder stadium zullen we ook de verschillende categoriën van bestraffing herbekijken.

Klik hier voor meer info 


 
 

Federaal Parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel

gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
www.frankydemon.be

spreekuur: op afspraak