Енергийната ефективност е най-икономичната опция за ускоряване на прехода към устойчива енергетика. В резултат на бума в разработването на информационни и комуникационни технологии тя би могла да осигури огромни спестявания в публичния и частния сектор.
Дали ще успеят държавите от Югоизточна Европа да се възползват от предимствата на иновациите и добри практики чрез инвестиции, промяна на мисленето и поведението на крайните потребители­­­?

Отговор на част от тези въпроси ще даде 10-тото Изложение и форум за енергийна ефективност & ВЕИ и 1-вото издание на Интелигентни градове. Изявите ще се проведат от 5-ти до 7-ми март 2014 г. в София.

Основните акценти в този бюлетин са:
● Енергоспестяващи продукти на „Лидер Лайт България“,  които ще бъдат показани на изложбата. Интервю с Ивайла Дочева.
Интелигентните решения на фирма „Умен дом“
● Презентация на медийния партньор на изявата „KNXtoday“, Великобритания

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

    Т 032/ 512 900, 960 011

Основни медийни партньори:
                             
 
 


Интересувам се:
 
 
Интервю с Ивайла Дочева, „Лидер Лайт България“
 
 
 
 
 
 
 
 
Разкажете ни повече за Вашите светодиодни продукти и какви са техните предимства по отношение на икономичност, живот на експлоатация и поддръжка?

Нашите светодиодни осветители са екологично чисти, не съдържат опасни вещества, 100% рециклируеми, без ултравиолетово лъчение, максимално преобразуване на електрическа енергия в светлина (без загуби), устойчиви на удар и вибрации, надеждна работа при всякакви климатични условия (напр. минусови температури), живот над 50 000 часа, бърз и лесен монтаж, ниски разходи за поддръжка. LED осветителите намаляват консумацията на електроенергия с до 80%.
Всички продукти на Лидер Лайт България притежават европейски сертификат и маркировка СЕ. Произведени в България, от светодиодния чип до крайния продукт: осветителните тела.

За повече информация   
 
              

Интервю с Владимир Димитров, „Умен дом“

Каква е Вашата концепция за „умен дом”?
Идеята за „умен дом“ е вдъхновена от желанието многобройните системи и уреди в един дом да могат да бъдат управлявани дистанционно или локално от един център, да работят синхронизирано и самостоятелно, за да се улесни максимално боравенето с тях.

За повече информация
KNXtoday е онлайн списание за технологиите и стандартите за управление на сградите. Медиата предлага новини, статии, казуси, видео, информация за събития и др.
KNXtoday е основен източник на информация на специалистите, работещи на пазара за сградна автоматизация, които могат да се регистрират за получаване на безплатен бюлетин, тук.

За повече информация