Nieuwsbrief / Newsletter 2015 - Sept - Digitaliseren Foto/Dia/Negatieven
website http://www.van-eck.net   facebook:

 
 Onderwerpen:
 • Digitaliseren Foto, Dia's en Negatieven
 • Inruilkortingsactie voor oude video-apparatuur
 • Nieuw in onze webwinkel
 • Video: Snelheid filmprojector instellen voor zelf overzetten films
  Topics:
 • Digitizing Photos, slides and negatives
 • Trade Discount Action for old video equipment, when digitizing
 • New in our webshop
 • Video: Set and measure speed of film projector when digitizing films
       
  Digitaliseren Foto, Dia's en Negatieven
 
Heeft u nog oude foto's, negatieven of fotoboeken liggen met uw dierbare herinneringen? Deze foto's gaan in kwaliteit achteruit (bijvoorbeeld verkleuren van de foto afdrukken). Door deze te digitaliseren wordt dit proces een halt toegeroepen. 
 
Wij kunnen deze voor u digitaliseren. Na het digitaliseren kunt u er alle kanten mee op. Bijvoorbeeld:
- bekijken op TV, tablet, telefoon
- nieuw fotoboek samenstellen
- op USB stick /CD zetten en aan familie geven
 
 Digitizing Photos, slides and negatives
 
Do you have old photos, negatives or photos books with your fondest memories? These photos will deteriorate (such as discoloration of printing). By digitizing them, this process is halted.
 
We can provide the digitization. After digitizing, there are many possibilites, for example:
- Watch photo's on TV, Tablet or Phone
- Compose a new photo book
- Put on USB stick / CD and share with your family
  Inruilkortingsaktie bij digitaliseren voor oude video-apparatuur
 
U krijgt bij ons nu korting op uw digitalisatie-opdracht bij het inruilen van uw oude video apparatuur.
 
Kortings bedragen (gemiddeld)
Hi8 camcorder: Euro 15,=
Digital8 camcorder: Euro 20,=
Minidv camcorder: Euro 20,=
VHS recorder: Euro 5,=
Super VHS recorder: 10,=

Dit zijn de richtbedragen die we als korting kunnen geven. Bij defecte apparatuur of heel goede apparatuur kunnen de kortingsbedragen afwijken.
 
Deze aktie loopt tot 15 oktober 2015. 

 Trade Discount Action for old video equipment, when digitizing
 
When you trade in your old video equipment, you can get a discount for our digitalisation services.
 
Discount amounts (average pricing)
Hi8 camcorder: Euro 15, =
Digital8 camcorder: Euro 20, =
Mini dv camcorder: Euro 20, =
VHS recorder: Euro 5, =
Super VHS recorder: 10 =

These are the reference amounts of discount that we can give. These amounts can vary for faulty equipment or very good equipment.

This action runs until October 15, 2015.
  Nieuw in onze webwinkel:
 • Eumig Mark 6 series - spoelhouder voor de opwindspoel - PP-0084
 • Elmo K-110 series, houder voor afwindspoel - PP-0048
 • Elmo K-110 series, houder voor opwindspoel - PP-0040
 • Silma Delta 4, Delta 7, ... hoofd bedieningsknop - PP-0122
 • Bauer T500-T600-serie - Nok - PP-0015
 • Bauer T500-T600-serie - Nok volger - PP-0020
 • Filmclips (green) voor 9,5 mm films (5 stuks) - PP-0112
 • Elmo ST-600, ST-800, GS-800, ST-1200, GS-1200, Spiral part for the focus knob - PP-0092
 
 New in our webshop:
 • Eumig Mark 6 series - Take up reel holder - PP-0084
 • Elmo K-110 series, supply reel holder - PP-0048
 • Elmo K-110 series, take up reel holder - PP-0040
 • Silma Delta 4, Delta 7, ... main selector button - PP-0122
 • Bauer T500-T600 series - Shutter Shaft Cam - PP-0015
 • Bauer T500-T600 series - Claw Arm Follower - PP-0020
 • Film clips (green) for 9,5 mm films (5 pieces) - PP-0112
 • Elmo ST-600, ST-800, GS-800, ST-1200, GS-1200, spiral part for the focus knob - PP-0092
  Video: Snelheid filmprojector instellen voor zelf overzetten films
 
We hebben een nieuw instructiefilmpje gemaakt voor het afstellen en meten van de snelheid van een filmprojector voor het zelf digitaliseren van films. In het filmpje wordt het meetapparaatje RPM Check RC 200 getoond.
 
 
 Video: Set and measure speed of film projector when digitizing films
 
We have just shot an instruction video for setting and measuring the speed of a film projector. This is very relevant when you digitize films. In this film the RPM Check RC 200 is used.
 
Van Eck Video Services, Herastraat 43-04, 5047 TX  Tilburg, The Netherlands
web: www.van-eck.net   E-mail:  info@van-eck.net     phone: +31 (0)13 5715148