Unsubscribe / Change Profile
Сподели: 
 
По време на изложението Save the Planet, специално за представителите на властите, бизнеса, хора, отговарящи за планирането и развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците, немската фирма BTA International ще представи приложението на своята технология в различни видове инсталации за анаеробно разлагане, и нейния принос за увеличаване живота на експлоатацията им.
 
BTA International GmbH е член на Agraferm Technologies Group, Германия. Основната дейност на групата е планирането, изграждането, обслужването и експлоатацията на инсталации за анаеробно разграждане на органични отпадъци от селскостопански, общински, промишлени или търговски източници. BTA International допълва портфолиото за отпадъци на групата, т.е. биоотпадъци, твърди битови отпадъци и всички останали органични остатъци, когато отстраняването на примесите се окаже смислено или необходимо.
 
    
 
Интервю с г-н Стефан Шулте, мениджър продажби, BTA International GmbH

Г-н Шулте, за първи път BTA International ще бъде част от изложбата Save the Planet в София. Моля, кажете ни повече за Вашата фирма и нейната дейност в региона.
 
BTA International е един от пионерите в анаеробното разграждане на органични отпадъци. От 1990 г. насам повече от 50 инсталации по света са изградени в съответствие с Процеса BTA® или в съответствие с части от него.
Докато повечето от референциите  могат да бъдат намерени в европейските страни като Германия, Великобритания, Испания, Португалия или отскоро също и в Малта, досега нямаме никакви референции от Балканските страни. Нашата цел е да променим това.
 
BTA International е специалист за мокро механично предварително третиране на различни видове отпадъци. Моля, дайте ни повече подробности за Процеса BTA® и неговите предимства.
 
Процесът BTA® е съставен от две основни стъпки: BTA® Хидромеханична предварителна обработка (BTA® Hydromechanical Pre-treatment) и следващата стъпка на мокро анаеробно разграждане (wet anaerobic digestion).
 
 
Полезни линкове с актуални новини от сектора:
 
Бюлетин   Социални мрежи:     
 
 
 
 
 
Лице за контакт:  Таня Булдеева, tanya@viaexpo.com, тел.: 032/512905, 0886/793172
 
 
Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е независим професионален ресурсен център, който провокира иновации на местно и регионално ниво и цели изграждане на динамични общности със силно участие в местното самоуправление, устойчиво развитие и конкурентна местна икономика.
**********************************************************
 
 
Recycling International празнува своя 20-годишен юбилей.
 
Тази година без съмнение е важна за Recycling International - през 2018 г. списанието навършва 20-години, откакто успешно отразява новостите в световния бизнес с рециклирането.
След излизането на първия брой през май 1998 г. сме свидетели на много промени. Цените на скрапа се движеха нагоре-надолу, появиха се много стартиращи фирми, а при други се наблюдаваше процеси на сливания, на европейско равнище се поставиха по-високи цели за оползотворяване на отпадъците, а решенията стават все по-интелигентни и ефективни. Recycling International разширява постоянно своята читателска аудитория – вече има читатели в над 100 държави.
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".