Beste sportschutter,
 
Jullie zullen er ongetwijfeld de laatste dagen al van gehoord hebben: Het Onderzoeksrapport Een schot in de roos? Uitdagingen inzake de regulering van de schietsport in Vlaanderen.
 
In opdracht van Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, en naar aanleiding van 10 jaar sportschuttersdecreet, heeft het Vredesinstituut een evaluatie gemaakt van de schietsport in Vlaanderen.
Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
 
Naar aanleiding van de voorstelling van het rapport in het Vlaams Parlement op donderdag 8 november 2018 is er heel wat commotie geweest omtrent dit onderzoek.
Het rapport dat grotendeels gebaseerd is op interviews met de betrokkenen heeft heel wat reacties, van de betrokkenen, teweeg gebracht. Ook de Pers voelde zich geroepen hier al dan niet terechte conclusies uit te trekken.
 
Als grootste gemachtigde schietsportfederatie in Vlaanderen is het onze taak de schietsport in Vlaanderen te promoten. Wij hebben er dan ook bewust voor gekozen niet mee te gaan in de hele discussie die momenteel gevoerd wordt over deze studie.
 
FROS Multisport Vlaanderen is er voor de schutters en wij willen al onze energie en middelen ook hiervoor aanwenden.
 
De laatste jaren is er keihard gewerkt om FROS Multisport Vlaanderen te brengen waar we nu staan. Ook de diverse ondervraagde overheidsinstellingen bevestigen de goede werking van FROS als gemachtigde schietsportfederatie.
 
Dankzij de inzet van onze gemotiveerde medewerkers slagen wij er in dicht bij de aangesloten (schietsport)clubs te staan en de sportschutterslicenties op een efficiënte en vlotte manier af te leveren.
 
Als federatie zet FROS volop in op kwaliteit en gediplomeerde trainers. In dit kader heeft FROS verschillende fondsen waarin gediplomeerde trainers en investeringen in bijscholingen sterk beloond worden en een directe financiële return voor de club opleveren. Zo is er het jeugdsportfonds (JSF), trainers opleidingsfonds FROS (TOFF) en het bedrijfssportfonds (BSF), terugbetaling van het lidgeld van trainers die in het bezit zijn van een VTS diploma, enz...
 
In 2018 werd een een volledige reorganisatie van de FROS examencentra doorgevoerd om de kwaliteit en de opvolging  van de FROS examens te verbeteren. 
Door de aanstelling van regio coördinatoren willen wij de betrokkenheid met onze aangesloten clubs verder zetten via daadwerkelijke ondersteuning op het terrein.
 
De clubs werden ook op administratief vlak ondersteund door een elektronisch programma voor dagkaarten en het aanmaken van examenattesten.
 
FROS blijft verder volledig inzetten op digitalisering. In de loop van 2019 zullen de resultaten ook voor de clubs duidelijk zichtbaar worden.
 
Samen met de clubs en aangesloten leden zullen we FROS Multisport Vlaanderen verder ontwikkelen.
 
Wij zijn er van overtuigd dat het brengen van een positieve boodschap de enige manier is om de Overheid en de Pers te overtuigen van het belang van onze sport.
 
Met sportieve groeten, 
 
FROS Multisport Vlaanderen
 
www.fros.be
www.facebook.com/FROSvzw/