DenL Nieuws Support oktober 2017
www.denl-business-support.nl
Verhoging BTW-tarief op komst?
Uit Den Haag komen geluiden dat er gekeken wordt naar een eventuele verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Hiermee zou de politiek dan onder andere de gewenste verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting kunnen financieren.
 
 
 
6 vragen over het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek
1. Wat is het verschil tussen een functioneringsgesprek, planningsgesprek en beoordelingsgesprek?
Laten we eerst de spraakverwarring ophelderen. Een functioneringsgesprek is een voortgangsgesprek en geen beoordelingsgesprek of evaluatiegesprek. De standaard beoordelingscyclus kent (minstens) drie kerngesprekken. Een planningsgesprek waarin de verwachtingen en doelstellingen voor het komende jaar worden besproken en gekoppeld aan de ontwikkelwensen van de medewerker en de nodige vaardigheden. 
 
 
Arbowet gewijzigd op 1 juli 2017
Op 1 juli 2017 veranderde de Arbowet. Werknemers kunnen bijvoorbeeld makkelijker naar de bedrijfsarts stappen. En ze kunnen een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts.
 
    
   Compensatieregeling transitievergoeding pas per 1 juli 2019 in werking
   De compensatieregeling voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt niet eerder dan 1 juli 2019 uitgevoerd. Dat staat te lezen in de Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018.
    
      
     Loonkostenvoordelen (LKV)
     Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.
      
        
       Pensioencommunicatie en de rol van de werkgever
       Per 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Deze wet wordt nu gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 januari 2017 is de wet volledig ingevoerd. Hieronder wordt onder andere ingegaan op de aanleiding van de nieuwe wet, de rol die de werkgever hierin heeft gekregen en aanpassingen van de communicatie vanuit de pensioenuitvoerders.
        
          
          
         U kunt ons nu ook volgen via facebook en twitter. 
          
                
          
          
         DenL Business Support B.V. - Jan van der Heydenstraat 45 - 1223 BG Hilversum
         T +31 (0)35 68 34 663 - contact@DenL-Business-Support.nl
          
         Vragen opmerkingen of suggesties? Mail contact@DenL-Business-Support.nl.
         Afmelden: Om uw emailadres af te melden voor de DenLNieuwsbrief! Klik hier !