Checklist t.b.v.
aangifte inkomstenbelasting 2022
februari 2023
www.leursadviseurs.nl
CHECKLIST
  - NAW-gegevens

  - Inkomstengegevens
   
  -          jaaropgave uit tegenwoordige en/of vroegere arbeid

  - Overige arbeidsinkomsten
  -          alfahulp, alimentatie, lijfrente

  - Betaalde premies
  -          o.a. lijfrente
  -          AOV premie

  - Inkomsten uit eigen woning
  -          WOZ waarde 2022
  -          hypotheek overzicht
  -          afrekening notaris (bij aankoop woning)
  -          taxatiekosten

  - Betaalde alimentatie
  -          naam, adres, woonplaats gegevens ex-man / vrouw

  - Ziektekosten
  -          kosten medicijnen
  -          hulpmiddelen
  -          specifieke kosten
  -          niet vergoede kosten voor geneeskundige hulp en behandelingen
    (zoals huisarts, tandarts, specialist etc.)
  -          reiskosten voor ziekenbezoek
  -          reiskosten voor vervoer naar arts, ziekenhuis of apotheek
  -          dieet op voorschrift van arts of diëtist
  -          diverse ziektekosten op doktersadvies
  Belastingdienst kan vragen om de kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.

  - Giften

  - Waarde bezittingen per 1 januari 2022 en 31 december 2022
  -          bank- en spaartegoeden
  -          aandelen  / obligaties
  -          groene beleggingen
  -          eigen woning niet zijnde hoofdverblijf
  -          cryptovaluta
  -          overige bezittingen

  - Schulden persoonlijke lening per 1 januari 2022 en 31 december 2022
  -          schulden niet van eigen woning
  -          overige kredieten

  - Voorlopige aanslagen
  -          betaalde en/of ontvangen voorlopige aanslagen IB 2022
  -          betaalde en/of ontvangen voorlopige aanslagen ZVW 2022

  - Toeslagen
  -          voorschotbeschikkingen over 2022 Zorgtoeslag
  -          voorschotbeschikkingen over 2022 Huurtoeslag
  -          voorschotbeschikkingen over 2022 Kinderopvangtoeslag
  -          voorschotbeschikkingen over 2022 Kindgebondenbudget

  - Huurtoeslag
  -          huurvoorstel van de verhuurder per 01-01-2022 of 01-07-2022

  - Kinderopvang
  -          overzicht/jaaropgaaf van de opvang, bijv. dagopvang of naschoolse opvang.
    Hierop staat ook het uurloon vermeld.
    
    
   Leurs Adviseurs - Jan van der Heydenstraat 45 - 1223 BG Hilversum
   T +31 (0)35 68 34 663 - info@leursadviseurs.nl
    
   Vragen opmerkingen of suggesties? Mail info@leursadviseurs.nl
   Afmelden: Om uw emailadres af te melden voor de nieuwsbrief! Klik hier !