Beste en ,
 
Een nieuwe sponsor!
 
Vanaf 1 november 2019 heeft de Oldtimer Club een nieuwe sponsor, namelijk firma Martcad Engineering uit Apeldoorn.
Martcad is gespecialiseerd op “Reverse Engineering”, de techniek die gebruik maakt van hoogwaardige 3D precisiescanapparatuur om onderdelen, welke door hun ouderdom niet meer verkrijgbaar zijn, digitaal vorm te geven. Vooral bij oudere of bijzondere auto’s bestaat hier behoefte aan.
Deze scantechniek levert drie dimensionale meetgegevens en wordt veel toegepast in de productie van industriële onderdelen zoals gereedschap, matrijzen, prototypes en gegoten onderdelen.
Men past deze meettechniek toe wanneer objecten zeer nauwkeurig ingemeten moeten worden als er geen tekening meer voorhanden is. Het systeem vangt de geometrie in een zeer dichte wolk of veelhoeknetwerk (mesh) waarmee het object omgezet kan worden naar een digitaal bestand.
Van een bestaand product wordt er op deze wijze terug gewerkt tot een ontwerppakket, zo mogelijk rekening houdend met slijtage en productie afwijkingen.
De levering is in een neutraal digitaal formaat zoals STEP voor 3D modellen en PDF voor 2D tekeningen, en met deze digitale bestanden is het dan mogelijk het onderdeel opnieuw te laten (spuit)gieten of vormgeven.
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Martcad: https://www.oldtimerclubleusden.nl/sponsor-registratie/
Tevens kan men nadere informatie aanvragen bij Martin-Jan van Belkum, via info@martcad.nl
 
Ken jij een leuk bedrijf??
 
Zoals bekend organiseert het bestuur per seizoen ongeveer 4-5 technische bezoeken aan ondernemingen die een raakvlak hebben met onze hobby, of nuttig zijn voor onze leden. In het huidige jaar zijn dat bezoeken aan Autobeklederij Meyer, Garage Peter Seegers, Italauto, Carrosseriebedrijf Ravenhorst en een gastlezing over de Schlumpf affaire.
 
Graag organiseren wij juist die bezoeken die een groot draagvlak hebben onder de leden en waardoor de interesse naar verwachting groot is.
 
Middels deze nieuwsbrief vragen wij onze leden ons hierbij te ondersteunen, door tips van interessante bedrijven die wij nog niet kennen, of bezocht hebben, per email aan ons door te geven. Bij voorkeur gelegen in centraal Nederland.
 
Ken je een dergelijke onderneming, of ken je iemand uit je vriendenkring die daarbij tips heeft, laat het ons dat weten.
Alleen op deze wijze kunnen wij een interessant programma voor iedereen waarborgen, ook voor het seizoen 2020.
 
Een email met tips kan je sturen naar de onderstaand email adres, t.a.v. de evenementen coordinator. 
 
Alvast met vriendelijke dank voor de te nemen moeite!
 
Snertrit Rijden?
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Ron den Hertog
Paul van Waveren
Hans Zuidema
 

FEHAC lidnummer 2016350
 
Bezoek https://www.oldtimerclubleusden.nl/sponsor-registratie/ om naar de website van een sponsor te gaan.