Het wetsontwerp rond private veiligheid werd goedgekeurd in de Kamer. Deze wet erkent de specifieke expertise die de private sector in de loop der jaren heeft ontwikkeld en kan bijdragen tot integrale veiligheid. Tijdens de besprekingen van dit wetsontwerp kaartte ik het belang aan om bewakingsagenten in het uitgaansmilieu te controleren om de illegale portiers eruit te halen. Ik drong aan op meer gerichte, onaangekondigde controles.