Nieuwsbrief H2W | Oktober 2014

H2W
H2W

H2W Partners: Projectmanagement, balans tussen aanpak en strategie.

Projecten binnen de gezondheidszorg zijn niet meer te vangen in vaste structuren. Verschillende factoren spelen hierbij een grote rol. Onder andere de mate van complexiteit van het project, de diepgang van het project, de impact op de organisatie, de grootte van de projectorganisatie, de veranderbehoefte en de veranderbereidheid. Daarnaast spelen factoren als soort organisatie (care of cure), de beschikbare middelen, de organisatiecultuur en de leiderschapsstijl een belangrijke rol in het behalen van succes.

Veel voorkomende vragen waar we als onafhankelijk organisatie adviesbureau mee geconfronteerd worden zijn:
• Moet de vaste route ten koste van alles aangehouden worden om het geplande resultaat te behalen?
• Of worden de gewenste doelstellingen gedurende de uitrol van het project bepaald?
• Moet mijn organisatie zich aanpassen aan standaarden van de leverancier?

Eenmaal gestart met een project hebben projectmanagers te maken met veranderingen zoals beschikbaarheid van medewerkers, wisseling van management, afnemende beschikbaarheid van middelen, wijzigende doelstellingen en nieuwe wet- en regelgeving.

Het kan en moet anders: Het projectplan van één A4-tjes doet zijn intrede. De projectcommunicatie wordt anders. De wijze van rapporteren wordt anders. Het moet helder, concreet, direct en gedurfd zijn. De projectmanagers van H2W Partners en H2W Facility zijn in staat de juiste balans te vinden tussen houvast en het grillige karakter van een hedendaagse projecten.

Meer informatie: H2W Partners

H2W

In de Gezondheidszorg zien wij steeds meer initiatieven tot samenwerken. Samenwerkingsverbanden ontstaan zowel tussen gelijksoortige instellingen of functionele afdelingen (horizontale samenwerking) als tussen instellingen die naar elkaar doorverwijzen (verticale samenwerking – ketenzorg). De Gezondheidszorgmarkt is steeds meer een “vrije markt” waarin door overheidsmaatregelen de concurrentie wordt bevorderd. Het strategisch antwoord hierop van marktpartijen is concurreren of samenwerken. H2W Facility heeft over het stappenplan om tot een samenwerkingsverband te komen een whitepaper geschreven.

Meer informatie: Opvragen whitepaper H2W Facility

H2W

Uit zelfonderzoek van ziekenhuizen blijkt dat de omvang van onterechte declaraties in 2012 en 2013 minder dan een half procent per jaar is. In totaal zullen ziekenhuizen ongeveer 125 miljoen euro moeten terugbetalen, zo is de verwachting. Dit drukt nauwelijks op het resultaat en de liquiditeitspositie van de ziekenhuizen.Zo blijkt uit de kwartaalcijfers van de Financiële Zorgthermometer die de vereniging HEAD en Finance Ideas eind september publiceerden.

Lees meer >>

H2W

Zorgaanbieders mogen geen onderling overleg voeren dan wel afspraken maken over de afbouw en ombouw van intramurale capaciteit. Dat laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een schrijven aan het veld weten. Als uitvloeisel van de kabinetsplannen voor de langdurige zorg en het scheiden van wonen en zorg proberen veel zorgkantoren momenteel de toekomstige intramurale capaciteit vast te stellen. In het kader hiervan vragen sommige zorgkantoren aan zorgaanbieders om hun plannen te geven voor de afbouw en de ombouw per locatie. Ook komt het voor dat ze zorgaanbieders vragen om deze plannen met andere zorgaanbieders in de regio verder uit te werken. Andere zorgkantoren willen deze plannen in aanwezigheid van alle zorgaanbieders bespreken.

Lees meer >>

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl