eNews | 15 december 2017 | week 51
DEZE WEEK
• Laatste dienst 2017
• Eerste dienst van 2018
• Vastenweek
• Bidden
• Kerstfeest voor de kinderen
• Diakenen
• Men's Meeting
• Gebed
• Bijzondere huwelijken
• Vakantie
• Werk
• Overleden 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 51
17 dec. t/m 24 dec. 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 

DINSDAG
19.30 uur  Men's Meeting
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond-
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
20.00 uur CHRISTMAS CELEBRATION RAI 2017
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Nigeria
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
De reis naar Lagos – Nigeria was in veel opzichten een heel bijzondere reis, met talrijke bijzondere indrukken. Lagos is een heel grote en drukke stad. Sommigen schatten dat er 20 miljoen mensen in die stad wonen. Exacte cijfers zijn er nog niet. Het verkeer is op vele plekken te druk en zeer chaotisch. 
 
De grootste ongelofelijke belevenis, hadden wij in de stad van de Redeemer Church, de Redemption City in Lagos. De gemeente van General Overseer, pastor Adeboye, heeft een hele drukke stad met veel Redeemer kerken, scholen, banken, guesthouses, enzovoort. Alles wat u in een stad tegenkomt, is daar te vinden.
Indrukwekkend was de plaats van de samenkomsten tijdens de conferentie. Zij hebben een nieuwe locatie van 3 bij 3 kilometer. Meer dan 1 miljoen mensen vinden er onderdak.
De locatie is zo groot; met zoveel mensen. Het is fantastisch om dit mee te mogen maken. Wij waren in de grootste gemeente van de wereld, met meer dan 2 miljoen leden, volgens het verslag van een belangrijke krant van Nigeria. 
 
Eén van die dagen werden wij uitgenodigd om tijdens de samenkomst kennis te maken met pastor Adeboye, een man van geloof. 
De diensten duurden ruim 8 uren; de laatste dienst duurde 9 uren. De laatste dienst begon om 18.00 uur en pastor Adeboye eindigde met de zegen om 03.00 uur in de ochtend. Er was heel veel zang en muziek: diverse solisten, groepen en een orkest met meer dan 100 blazers. Ook de ons bekende Vinesong uit Engeland was erbij. De bijeenkomsten waren zeer gezegend en leerrijk en de Heilige Geest kreeg de ruimte om te werken. Ondanks de lengte van de diensten ging niemand eerder naar huis. De Heer werd verhoogd. 
Daarna moesten wij door het drukke verkeer naar ons guesthouse. Wat een drukte. Dat betekende weinig slaap. 
 
Op zondag bezochten wij de Fountain of Life Church van pastor Taiwo en zijn Zuid - Afrikaanse vrouw Nonti. Zij hebben een heel mooie kerk. Ik mocht daar spreken en de gemeente tot zegen zijn. Pastor Taiwo is zeer bijzonder en gezegend. Hij was een grote zegen voor ons.
Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over deze Lagos week, maar ik eindig met ons bezoek aan de school van pastor Moses Alagbe. Wij hebben kennisgemaakt met het onderwijzend personeel en met enkele kinderen. Wij waren onder de indruk van het geloof van pastor Moses, die uiting gaf aan zijn verlangen onderwijs te brengen in zijn geboorteland. 
Tenslotte: Het was een onvergetelijke tijd in Lagos. De gemeenten die wij bezocht hebben, hebben diepe indruk op ons gemaakt.

Laatste dienst 2017
Op 31 december hopen wij onze laatste samenkomst van het jaar 2017 te houden.
Wij hebben op die dag slechts één samenkomst. Wij beginnen om 10.00 uur en hopen uiterlijk 13.00 uur te eindigen.
Het wordt een dienst met veel lofprijzing en dankgebeden. Ook zal er voldoende ruimte zijn voor het Woord en is er een terugblik. Wij hopen de dienst met traktatie af te sluiten.

Eerste dienst van 2018
Op 1 januari is er geen samenkomst. De eerste algemene diensten zijn, DV, op zondag 7 januari 2018 om 10.00 en 12.45 uur. 

Vastenweek
Wij beginnen het jaar 2018 met bidden en vasten. Iedere gelovige van de gemeente die daartoe in staat is, wordt opgeroepen om te bidden en te vasten. Ook al is dat sober vasten.
Op woensdag en vrijdag hopen wij van 19.30 tot 21.00 te lof prijzen en te bidden. Op vrijdagavond sluiten wij af.

Bidden
 
Vanaf 7 januari, de eerste algemene dienst van het jaar 2018, vragen wij de kinderen Gods, die vroeg zijn, om elke zondag in kleine groepen te bidden en de zegen van de Heer af te smeken voor de samenkomst. Nadere instructies volgen. 

Kerstfeest voor de kinderen
Denk aan het bijzondere kerstfeest voor de kinderen dat gevierd wordt op zaterdag 16 december in de kerk. U bent allen van harte welkom. Deze viering is van 16.00 tot 18.00 uur.

Diakenen
De voorganger van de gemeente heeft de visie om alle groepsleiders en de vrouwen van ouderlingen in te zegenen tot diakenen. Voor zover hij kan nagaan moeten nog enkele leiders ingezegend worden. Op 17 december worden 2 leiders ingezegend. De leiders die nog niet ingezegend zijn, volgen op een later tijdstip.

Mens Meeting
Op dinsdag 19 december zijn de mannen van de gemeente van harte welkom op de laatste Mens Meeting van dit jaar. U bent uitgenodigd om samen met de broeders van de gemeente de Here te danken en te prijzen voor het afgelopen jaar. U mag een versnapering meenemen. De avond begint om 19.30 uur.

Gebed
De gelovigen worden verzocht in de week van maandag 18 tot en met zaterdag 23 december te bidden voor onze Christmas Celebration in de Amsterdam RAI. Deze vindt plaats op zondag 24 december. 
Tijdens onze woensdagavondsamenkomst van 20 december zullen wij ook bidden voor deze bijzondere samenkomst in de Rai.

Bijzondere huwelijken
Op zaterdag 16 december viert echtpaar Jacobs-van Vliet hun parelen huwelijk. Zij zijn dan 30 jaar getrouwd.
Op 19 december viert echtpaar Gillis-Boldewijn eveneens hun parelen huwelijk. Ook zij zijn dan 30 jaar getrouwd.

Vakantie
Zr. Georgine Hoepel-Leter is woensdag 6 december voor zeven weken vakantie naar Suriname vertrokken.
Zr. Anne Kreuk-Rozenblad is zondag 10 december naar Suriname vertrokken. Zij hoopt op 27 januari weer terug te zijn in Nederland.
Zr. Jacqueline Spalburg vertrekt 17 december voor zes weken vakantie naar Suriname.
Zr. Liza Metekohy vertrekt 7 januari voor vier weken naar Ambon, Indonesië.

Werk
Een broeder van de gemeente is voor zijn bedrijf op zoek naar twee medewerkers voor 2½ dag in de week. 
Het gaat om een financieel-administratief medewerker en
een all round medewerker. U moet in het bezit zijn van een rijbewijs en dient creatief te zijn. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u bellen: tel. 0627172056 of 0756846365.

Overleden
Op 4 december is de moeder van zuster Ursila Calor, zuster Amalia, in Suriname op 77- jarige leeftijd overleden.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl