Beste ,

Mei is traditioneel een feestmaand. Zo worden er heel wat communies gevierd. Ook mijn zoon Finn maakt zich klaar voor zijn vormsel. Naast deze familiefeesten zorgen  de meifoor en de Heilige Bloedprocessie voor een extra feestelijke toets in Brugge. Ook de werken op ’t Zand vorderen goed. De rei aan de Westmeers werd opengelegd en er komen enkele zittreden voor een gezellige en nieuwe ontmoetingsplek in het hart van onze stad.

Ondanks al dat feesten wordt in Brussel niet stilgezeten. De besprekingen in de werkgroep politieke vernieuwing zijn halfweg (klik hier om mijn interview in Villa Politica te bekijken). Ook het wetsontwerp private veiligheid zit in de eindfase.  

Veel leesplezier en geniet van het warme lenteweer! 

 


Meer criminele feiten in West-Vlaamse treinstations

De voorbije jaren steeg het aantal criminele feiten in treinen en op perrons in West-Vlaamse treinstations. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Vooral drugsdelicten en inbreuken tegen de vreemdelingenwet leiden tot een stijging. Ik vroeg minister Jambon om meer te investeren in de spoorwegpolitie en een betere samenwerking met de lokale politie. Reizigers moeten ook gesensibiliseerd worden om verdachte zaken zo snel mogelijk te melden.

Bekijk hier het fragment in Focus
 
Klik hier voor meer info

Betere verkeersveiligheid nodig voor onze scholieren

Naar aanleiding van het ongeval in de Gistelse Steenweg rezen heel wat vragen bij de directies van de scholen omtrent het statuut van gemachtigd opzichter. Ook in Brussel zorgde dit incident voor heel wat rumoer. Daarom deed ik, samen met gemeenteraadslid Guy Rogissart, een steekproef bij enkele scholen. We peilden naar de onduidelijkheden en gevaren die zij ervaren. Ik stelde hierover een parlementaire vraag aan minister Bellot die beloofde de wetgeving te evalueren en te moderniseren.

Klik hier voor meer info


Telewerk in de lift

Uit informatie die ik opvroeg, blijkt dat één derde van de federale ambtenaren  regelmatig  thuis werkt. Toch is de grens nog niet bereikt, vandaag zien we dat vooral de jongere generatie telewerkt. We moeten leidinggevenden warm maken om telewerk te stimuleren. De wet werkbaar en wendbaar werk voorziet nu een kader om dit ook in de privé mogelijk te maken. Telewerk levert voordelen op voor werknemer en werkgever, mits goede afspraken. 
 
Klik hier voor meer info

Eén front vormen om garanties te bekomen voor Bombardier

Ik vroeg in de plenaire vergadering aan minister Peeters om samen met zijn collega's, over de partijgrenzen heen, één front te vormen en actie te ondernemen om Bombardier open te houden. De minister plant een nieuw gesprek met de internationale directie op het hoogste niveau en bekijkt de juridische mogelijkheden om het order van de NMBS in Brugge te houden. Daarnaast ondersteunt de regering het plan B van de werknemers.


In 3 jaar tijd 60.000 nummerplaten gestolen

Jaarlijks worden 20.000 nummer-platen gestolen, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Deze worden gebruikt om bv. snelheidsboetes te vermijden, onbetaald te tanken of om op gestolen auto's te monteren. Het is zorgwekkend dat het aantal gestolen nummerplaten evenveel blijft. Dit moet omlaag en daarom riep ik op tot actie. Burgers moeten ook voldoende geïnformeerd worden over het voorkomen van dergelijke diefstallen.
 
Klik hier voor het fragment in VTM Nieuws

Klik hier voor meer info

 
 

Federaal Parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1000 Brussel

gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
www.frankydemon.be

spreekuur: op afspraak