Sports Media's Newsflash
 
18 mei 2013

Praktische sprokkels ….

BeeBall:

BeeBall – honkbal voor kinderen - BeeBall is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Door de kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig bij het spel betrokken en zijn ze volop in beweging. Bij BeeBall staan teamgeest en sportiviteit voorop. Door het spelen van BeeBall raken kinderen snel vertrouwd met het slaan, gooien en vangen. Op speelse wijze maken kinderen zich snel de technische vaardigheden van honkbal en softbal eigen.

BeeBall - spelregels

Het succes van het BeeBall kan versterkt worden, door op deze leeftijdsgroep afgestemde trainingen en spelmomenten te creëren m.b.v. het Rally Cap Programma

Handvaten voor gebruik trainingskaarten BeeBall
Een longitudinale leerlijn waaruit je oefenvormen kunt kiezen, die dan individueel, groepsgewijs of evt. klassikaal aan bod kunnen komen.

Video: BeeBall - Het Spel


Korfbal:

Korfbal - Leerlijnen en stappenplan

Korfbal – Didactiek verdedigingstechnieken


Wat weet U van kaatsen?

Intro (video): Promotie van kaatsen met de zachte bal

Uitleg kaatsen (video)

Spelregels van het Friese Spel

Kaatsen in het onderwijs:

Leskaarten - Groep 3 en 4 ( 5 – 8 j )

Leskaarten – Groep 5 en 6 ( 8- 11 j)

Leskaarten – Groep 7 en 8 ( 11 – 13j)

Muurkaatsen of One Wall Handball:

One wall handball of muurkaatsen is een slagspel van 2 teams tegen elkaar, waarbij het de bedoeling is de bal via de muur buiten bereik van de tegenstander te spelen, een soort squash met de hand.

Intro (video): een wedstrijd muurkaatsen ( one wall handball)

Spelregels

Leskaarten muurkaatsen

Lessen muurkaatsen

Engelstalig lesmateriaal: Teaching Handball In the Middle and Secondary Schools


Doelgroep: verstandelijk beperkten

Beweegboek

Met dit beweegboek kunnen begeleiders op “activiteiten centra” hun cliënten meer laten bewegen met laagdrempelige, leuke en eennvoudig te begrijpen spellen.


Doelgroep: senioren

Activiteitenkaarten voor actief ouder worden

Deze activiteitenkaarten werden als onderdeel van het THENAPA II-project ontwikkeld en zijn bedoeld om zorgverleners die met oudere en/of oudere gehandicapte personen werken suggesties en ideeën aan te reiken over hoe die mensen nauw bij fysieke activiteiten kunnen worden betrokken.

Deze kaarten zullen ook nuttig zijn als educatieve hulpmiddelen voor andere beroepsgroepen en voor studenten in relevante studieprogramma’s.

Stabilisatietraining van het bekken, de buik en de rug: eindwerk over senioren.

Specifieke oefeningen op maat voor de thuiswonende oudere ter bevordering van lenigheid, kracht en evenwicht.

Dit oefenpakket betreft een bundeling van specifieke informatie met betrekking tot 1 van de belangrijkste risicofactoren in kader van valpreventie, namelijk stoornissen in evenwicht – mobiliteit – spierkracht.

Al ooit gehoord van: Beweegtuinen voor senioren! … niets dan voordelen (video)

Senioren & XXL-Gymnastik: een hele reeks oefeningen voor volwassenen 50+ ( Duitstalig ) – sessies van 60 minuten (21 video's)