november

 
"Veiligheid in donkere dagen"
Beste 
 
We hebben de eerste nachtvorst achter de rug en de dagen worden korter. Vaak geven de donkere maanden ook een onveiligheidsgevoel. In Brussel blijft veiligheid een belangrijk item waar we blijven op werken. Zo werd het eindverslag van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart goedgekeurd en worden de beleidsnota's volop besproken. Veiligheid blijft een belangrijk item. U kunt ook zelf aan uw veiligheid werken  door bijvoorbeeld de app 112 te downloaden. 
 
 

 
 
bespreking beleidsnota binnenlandse zaken

De bespreking van de beleidsnota's is volop bezig in het parlement. Met deze nota's geven de ministers hun prioriteiten weer voor het lopende parlementair jaar. De beleidsnota over binnenlandse zaken werd al besproken. Hierin speelt veiligheid een belangrijke rol. Zo komt er verdere ondersteuning voor burgerinitiatieven zoals buurtinformatienetwerken (BIN's). Ook een modernisering van de hulpcentrales kwam aan bod. Dit zijn maar een aantal voorbeelden van initiatieven die we op vlak van veiligheid nemen.

 

 
 
een toekomst voor zeebrugge vandaag en morgen

Ik mocht de plannen voor Zeebrugge voorstellen 'een toekomst voor Zeebrugge, vandaag en morgen'. We willen zorgen voor een betere verbinding tussen de 4 wijken die Zeebrugge rijk is. De Stad wil onder andere inzetten op een ontspanningsplein rond de Stella Mariskerk, een betere inrichting van de strandomgeving, een kustpark aan de zone Knaepen, een stadsboulevard langs de Kustlaan, een sportpark aan de rand van Zeebrugge-Dorp, de inrichting van aantrekkelijke publieke ruimte ter hoogte van de cruiseterminal,... Nieuwe zuurstof voor Zeebrugge! Bekijk hier de reportage in Focus. 

 

 
 
drugs op school blijft een probleem

Jongeren blijven experimenteren met drugs, zelfs nadat ze de schoolpoorten binnenstappen. Dat blijkt op basis van de cijfers die ik opvroeg. Het drugsbezit en de handel daarvan mag dan wel stagneren, het gaat nog steeds om twee drugsfeiten per dag. We moeten voldoende aandacht blijven schenken aan deze problematiek. Gelukkig wordt er fors ingezet op preventie en begeleiding. Repressie mag niet ons enige antwoord zijn. Er bestaan heel wat knappe voorbeelden van scholen die inzetten op preventie en begeleiding van studenten. Deze good practices zouden onderling uitgewisseld moeten kunnen worden.

 

 
 
eindverslag onderzoekscommissie aanslagen goedgekeurd

Het eindverslag van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016 werd quasi unaniem goedgekeurd in het parlement. Een groot aandachtspunt hierin is de hulp aan slachtoffers. Daarnaast is ook de veiligheidsarchitectuur een belangrijk punt. De rode draad hierbij is meer en een betere samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten. Er zijn ook heel wat aanbevelingen omtrent de strijd tegen radicalisering. Dit eindverslag is echter geen eindpunt, het is nu aan de regering om de aanbevelingen om te zetten in de praktijk. 

 

 
 
app 112

Sinds juni kan je de app 112 downloaden. Met deze app kan je de noodcentrales contacteren als je dringende hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het grote voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je ze dus ook niet kan vergeten wanneer je in paniek bent. Je hoeft enkel op het icoontje te klikken. De app geeft ook je localisatie door naar de noodcentrale. Ik ben altijd een grote voorstander geweest van deze app en heb de uitvoering ervan gesteund. Er hebben al bijna 200.000 mensen de app gedownload. 

 

 
 
 

franky.demon@dekamer.be

www.frankydemon.be