Altenatuur Nieuwsbrief
 
maart 2018

ONZE ADRESSEN
 
www.altenatuur.nl
 
facebook.com/altenatuur
 
twitter.com/@altenatuur
 
e-mail: altenatuur@gmail.com
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
Help Weidevogelfestival
met geld van de Rabobank
_____________________
 
Landschap in transitie.
Pixelfarming in Almkerk 
_____________________
 
 
 
AGENDA
 
15 maart (do):
'Landschap in transitie'
Plaats: Fort Giessen.
Tijd: 20.00 uur.
 
19 april (do):
'Wilde planten in de tuin'
Plaats: Fort Giessen.
Tijd: 20.00 uur.
 
26 mei (za)
'Wilde planten op de Groesplaat'.
Wandeling aansluitend op de lezing van 19 april. Start 9.30 uur - 11.30 uur. Vogelkijkhut Oudendijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helpt u ook het Weidevogelfestival Altena met geld van de Rabobank?
De Weidevogelbescherming in het Land van Heusden en Altena bestaat dit jaar twintig jaar. Op zaterdag 16 juni besteedt Altenatuur daar op een feestelijke manier aandacht aan met het ‘Weidevogelfestival Altena’.
Dankzij de unieke samenwerking van meer dan 80 enthousiaste vrijwilligers en 120 welwillende agrariërs worden er ieder jaar weer meer nesten gevonden van kievit, scholekster, grutto, wulp en tureluur.
De Rabobank ondersteunt het initiatief van het Weidevogelfestival, en daarom mag onze vereniging dit voorjaar deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Tussen 17 maart en 8 april kunnen Rabobankleden hun stem uitbrengen op onze vereniging.
 
 
Wij stellen uw stem uiteraard erg op prijs. We doen er alles aan om van het Weidevogelfestival Altena een onvergetelijk feest te maken, waarover nog lang nagepraat zal worden.
Zegt het voort, zegt het voort.
Contact: Len Bruining
E: l.bruining@planet.nl
T: 0622666910
www.altenatuur.nl/weidevogelbescherming
 
 

 
15 maart, 20 uur Fort Giessen:
Landschap in transitie, help je mee?
In Altenatuurtje 107 staat aangegeven dat over de bijeenkomst van 15 maart 2018 op Fort Giessen nadere informatie zou verschijnen via Nieuwsbrief en onze prachtige nieuwe website www.altenatuur.nl. Het onderwerp spitst zich toe op ‘Pixelfarming’. (Wat windmolens, zonnevelden en de vervanging van dode essen zou kunnen betekenen voor ons eiland Altena komt nu niet aan bod.)
 
Pixelfarming
Natuurinclusieve landbouw komt steeds meer in de plaats van reguliere landbouw. Dit betekent dat het landschap en al zijn bewoners een natuurlijke eenheid voor het leven vormen. Biodiversiteit ten gunste van een levendige voedingsbodem, inheemse kruiden, bloemen en dieren en sterke gezonde gewassen die elkaar verrijken in plaats van grootschalige monoculturen. Op het innovatiecentrum De Campus in Almkerk is daar een uniek concept voor bedacht: pixelfarming. Zie www.pachtjepixel.nl Met behulp van een robot kan op een veel natuurlijkere manier landbouw bedreven worden. Geen chemische bestrijdingsmiddelen meer, geen dichtrijden van de grond meer, een betere waterhuishouding. Hierdoor zijn goede opbrengsten mogelijk met behoud van insecten, vogels en dieren en met zo min mogelijk vervoer omdat lokaal wordt geproduceerd en geleverd. Bovendien levert het klimaatwinst op door veel minder CO2 uit te stoten.
 
 
Bewoner cruciaal
Om de nieuwe vorm van landbouw te laten slagen is de bewoner van groot belang. Op de eerste plaats, dus op 15 maart, willen we het er met jou als natuurmens over hebben. We willen bespreken of je mee wilt denken en mee wilt doen met de concrete invulling van de percelen. Jouw (volks-)tuin en natuurkennis is erg belangrijk voor ons. Er is later ook een bezoek aan De Campus mogelijk. Op Fort Giessen worden ook proefvelden aangelegd.
 
Contact: Johan Koekkoek 06-47044723
johan@koek2.net
 
 

 
 
 
Altenatuur
de natuurbeschermingsvereniging
van het Land van Heusden en Altena