februari 2018
 
Jaarverslag 2017 Groen & Handicap
Het Jaarverslag 2017 van Kenniscentrum Groen & Handicap is verschenen. Het verslag bevat een uitgebreide opsomming van de activiteiten die Groen & Handicap vorig jaar heeft ontwikkeld en een aantal ideeën van het bestuur over de plannen in het komende jaar.
Onder meer komen aan bod: het project 'Goede Voorbeelden', het project 'Natuur toegankelijk voor iedereen', het Handboek 'Samen op Pad' en alle uitgebrachte adviezen naar aanleiding van de visitaties van het bestuur.
Het Jaarverslag 2017 is hier als pdf-bestand te downloaden.
 
 
Toegankelijk wandelpad in Werhoven
In oktober vonden er in het kader van het programma "Groen aan de buurt" in Werkhoven twee bijeenkomsten plaats waarbij de wensen en ideeën voor een groener en aantrekkelijker Werkhoven zijn geïnventariseerd. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat er veel behoefte is aan een nieuw wandelpad dat langs diverse historische punten in het dorp loopt en is Imari de Haan, bestuurslid van Groen & Handicap, eind 2017 samen met 2 dorpsgenoten aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de aanleg van dit nieuwe pad. Echter, de plannen die de projectgroep voor ogen heeft, kunnen nog niet worden uitgevoerd omdat de grondeigenaar geen toestemming heeft verleend. Begin 2018 zal er opnieuw een gesprek met de betreffende eigenaar worden gevoerd en hoopt de projectgroep alsnog een start te kunnen maken met de uitvoer van de werkzaamheden.
 
 
Boswachter André Donker bij Omroep Max
Boswacher André Donker van Natuurmonumenten vertelde op 2 februari bij Omroep Max over aanpassingen in de natuur voor mensen met een beperking en over het project van Natuurmonumenten en Groen & Handicap om de komende tijd 40 wandelpaden volledig toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.
 
 
 
 
 
 
Interessante Facebookpagina's voor rolstoelgebruikers
 
  
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: