TVP Nieuwsbrief  
8e jaargang - Juni 2020

In deze editie: 
 • Voorwoord redactie
 • TV Poortugaal in het coronatijdperk
 • Jouw artikel in de Nieuwsbrief
 • Sponsors & Adverteerders
 • Gedicht: "Hij is zo blij"
 • De KNLTB Competitie 2020 gaat weer van start!
 • Hoogenboom op de radar van Nadal
 • Tennispark TVP blijft een oase!
 • Sonja en Elles op z'n Grieks
 • Klaverjassen razend populair bij TVP
 • SponsorKliks
 • We mogen weer tennissen! 🎉
 • Kamiel Huisman weet weer wat stilzitten is
 • Bardienstindeling 2020
 • TVP foto's
 • Tennis Only
 • Bediening LED verlichting
  
 
Activiteiten kalender: 
 
Het gehele jaar
Atijd op woensdag
racketochtend vanaf 9.00u

Het gehele jaar
Altijd op donderdag
racketavond vanaf 20.00u
 
Klaverjassen
Oktober 2019 t/m april 2020
 
Klik HIER om alle TVP activiteiten te zien
 

 
Adverteerders:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord van de redactie
Gelukkig, we mogen weer. Eerst mondjesmaat met de kinderen met diverse maatregelen en vervolgens ook de volwassenen. Oké, de kantine is nog dicht en er wordt op een geregisseerde wijze afgehangen, maar toch, alle leden van TVP zijn verheugd de baan weer op te mogen gaan. En als alles goed blijft gaan mag de kantine vanaf 1 juli welllicht weer open. Laat ik echter niet op de stoel van onze corona-verantwoordelijke, Hans de Haan, gaan zitten want hij vertelt in deze Nieuwsbrief nog van alles over het hoe en wat inzake de maatregelen rondom tennis en corona. Vanaf deze plaats ook maar eens dank aan het voltallige bestuur dat, ook in deze tijd, enorm veel zaken, voor en achter de schermen, voor al onze leden regelt. Normaal bedanken zij keer op keer de vrijwilligers, en terecht, maar ook het bestuur verdient weleens applaus.
 
Helaas in deze Nieuwsbrief geen verslagen van wedstrijden of toernooien maar wel een terugblik door Ton van Rennes op de successen van de klaverjasavonden van TVP. Ook de jeugdcommissie en de technische commissie laten in deze Nieuwsbrief weer van zich horen. In deze Nieuwsbrief ook een verslag van de vakantie van Sonja en Elles van Rennes die op Ithaka in Griekenland de bloemetjes buiten zijn gaan zetten. Gelukkig was een van de redactieleden daar ter plaatse voor een ooggetuigenverslag. Verder maken we kennis met jeugdlid Kamiel Huisman die een wel heel onfortuinlijke sprong maakte en daarbij verkeerd terecht kwam. Maar Kamiel laat zich niet kisten en vertelt dat in deze Nieuwsbrief.
 
Al met al weer genoeg leesvoer in deze roerige tijden.
Veel plezier!

TV Poortugaal in het coronatijdperk
Beste leden van TV Poortugaal,
 
Gebruikelijk bevat de Nieuwsbrief een bijdrage van Annemarie, onze voorzitter. Jullie hebben de laatste tijd echter veelvuldig mail van mij ontvangen rond de coronacrisis en de in verband daarmee getroffen maatregelen en het leek Annemarie een goed idee dat ik nu ook in de pen klom voor de bijdrage aan de Nieuwsbrief in plaats van zij. Jullie waren er zogezegd zo aan gewend geraakt post van mij te ontvangen.
 
Ik heb de boot nog proberen af te houden door erop te wijzen dat verreweg de meeste van die mails niet van mij afkomstig waren maar van ‘bardienst@tvpoortugaal.nl’. Een zwak verweer, ik geef het toe, want ondanks dat waren de mails wel altijd ondertekend door mij. Misschien toch goed om nu nog even toe te lichten hoe het zit met die merkwaardige afzendernaam. Die was het gevolg van een ‘bug’ in het KNLTB-mailsysteem. Meermaals hebben Kees Hoogenboom en Thom van Dijk daarover contact gehad met de ICT-afdeling van de KNLTB, maar de bug was verrekte hardnekkig. Om in ieder geval te proberen iets aan de verwarring te doen zijn we op een gegeven moment in rood boven mijn mails gaan vermelden dat ze afkomstig waren van ‘secretaris@tvpoortugaal.nl’. Daarmee hoopten we te bereiken dat als jullie op zo’n mail wensten te reageren (en dat was meermaals het geval) jullie die reactie naar mij zouden sturen. Het mocht niet baten. In de overgrote meerderheid van de gevallen verzonden jullie je reactie via de replyknop in de mail waardoor de reactie bij Thom van Dijk terecht kwam in plaats van bij mij, terwijl Thom part noch deel had aan (de inhoud van) de mails. Thom was dan wel weer zo goed jullie reactie naar mij door te zenden. Dank voor al je inspanning Thom!
 
Maar ondanks de ‘omweg’: ook jullie bedankt voor de reacties, die soms kritisch, maar ook vaak instemmend waren. Een bewijs dat we geen ‘dooie vissies’ vereniging zijn, maar een levende vereniging, ook in dit coronatijdperk. Want daar gaat deze bijdrage over, over het coronatijdperk.
 
 
Op 12 maart kondigde de regering haar maatregelen tegen (de verspreiding van) het coronavirus aan en maakte NOC*NSF richtlijnen bekend. Ik ga die hier niet herhalen; ik veronderstel ze bekend. Sport, in welke vorm dan ook, werd verboden. Voor TVP betekende dat een abrupt einde van het Cappi-Baard toernooi. Ook werd al rap duidelijk dat we de voorjaarscompetitie wel konden vergeten. Kortom, ‘donkere’ tijden.
 
Een eerste lichtpuntje was de hervatting van het tennis door de jeugd met ingang van 29 april. Daarbij ging het om de jeugd tot en met 18 jaar, die daarbij werd ingedeeld in twee categorieën: kinderen  tot en met 12 jaar en jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. Voor de eerste groep gold de 1,5 meterregel niet, voor de tweede groep wel degelijk. Daarom moest tussen de twee groepen een strikte scheiding worden aangehouden, hetgeen bijvoorbeeld voor onze tennisleraar Peter Schlee betekende dat hij lesgroepen anders moest gaan indelen. Maar bovenal moest er toezicht worden uitgeoefend. Voor dat toezicht heb ik een dringend beroep op jullie gedaan om je daarvoor op te geven. Ondanks een herhaald verzoek van mijn kant is het aantal toezichthouders beperkt gebleven tot (slechts) 9, onder wie 2 bestuursleden. Door dat zeer beperkte aantal toezichthouders ontkwamen we er niet aan de openingstijden van het park voor de jeugd beperkt te houden: van maandag tot en met vrijdag van 15-18 uur.
 
Op 12 mei mochten ook de senioren weer gaan tennissen. Dat was overigens niet zonder slag of stoot gegaan. Voor iedere stap vooruit vanuit de lock-down was (a) een beslissing van de regering nodig, moesten er (b) nieuwe richtlijnen van NOC*NSF en KNLTB komen, moest er (c) een (nieuwe) noodverordening door de voorzitter van de veiligheidsregio worden vastgesteld en moest (d) de gemeente vervolgens nog goedkeuring verlenen aan het stappenplan van TVP. Dat heeft bij alle fasen binnen het geleidelijk opheffen van de lock-down gegolden, dus ook al bij de versoepeling voor de jeugd die ik hiervoor beschreef. Maar in deze fase speelde er iets bijzonders. Volgens de richtlijnen mocht er namelijk alleen enkelspel gespeeld worden. Wij als bestuur vonden dat er goede argumenten waren om die richtlijnen in zoverre niet te volgen en wilden ons er sterk voor maken dat er ook gedubbeld zou mogen worden. Die argumenten waren dat bij het dubbelspel eigenlijk vanzelf al een afstand tot elkaar wordt gehouden van (ten minste) 1,5 meter, zeker als je daar een beetje bewust mee om gaat. Maar ook dat een groot aantal van onze leden alleen maar dubbelt. Die grote groep zou dan dus aan de kant moeten blijven staan. Tot ons genoegen keurde de gemeente ons plan van aanpak goed!
 
Een volgend belangrijk punt was het hervatten van het ‘rackettennis’, niet alleen op de officiële gelegenheden op woensdagochtend en donderdagavond, maar ook op dinsdagochtend en zaterdagochtend. Dat rackettennis is vooral belangrijk voor leden die geen ‘vast clubje’ om zich heen hebben. Dat moest in het coronatijdperk uiteraard in aangepaste vorm gebeuren en onder strikte voorwaarden. Belangrijk is, maar dat geldt in zijn algemeenheid, dat er tevoren en vanuit huis een baan moet worden gereserveerd. Bezien vanuit die voorwaarde is het dus vervolgens noodzakelijk dat bekend is wie er op welk uur met wie op welke baan staan. Maar juist voor de leden die geen deel uitmaken van een ‘clubje’ is dat lastig. Verder is het volgens het baanreglement onmogelijk dat een lid opeenvolgend een baan reserveert; daar moet minstens 1 ‘afhangperiode’ (normaal een halfuur, maar in het coronatijdperk 1 uur) tussen zitten.  Verder speelt nog dat als we controle (al dan niet door een BOA) krijgen, we via het afhangsysteem moeten kunnen aantonen dat de leden die op dat moment aan het spelen zijn, inderdaad met die medespelers en voor dat tijdstip die desbetreffende baan hebben gereserveerd. Ron Meijer heeft een systeem ontworpen waarmee hij van tevoren leden die zich voor een racketsessie hadden ingeschreven kon indelen in partijen. Een racketsessie in het coronatijdperk duurt overigens (slechts) 2 uren. Het vergt wat veel om dat ook nog uit te leggen, maar ga er alsjeblieft vanuit dat (ook) daar goed over is nagedacht. Rekening houdend met alle voorwaarden en plussen en minnen konden we niet anders dan beslissen dat tijdens de racketsessies, óók op dinsdag en zaterdag, de banen gedurende 2 uren in het reserveringssysteem werden geblokt. Ik ben mij bewust dat dat voor de dinsdag en zaterdag op gespannen voet staat met het baanreglement, maar we leven in een bijzondere tijd: het coronatijdperk. Dat rechtvaardigt het tijdelijke (!) karakter van deze regeling.
Waar we nu met zijn allen reikhalzend naar uit kijken is dat we weer een drankje zouden mogen nuttigen op het terras. Dat lijkt in ieder geval vanaf 1 juli weer mogelijk. Vanaf 15 juni weten we dat betreft meer.
 
Ik laat het hierbij. Maar niet zonder jullie allemaal te bedanken voor het in acht nemen van de regels, want naar mijn waarneming is dat bij ons (TVP) heel goed gegaan. In het bijzonder dank ik de toezichthouders bij de jeugd, die zich al vele uren, in het belang van onze jeugd, beschikbaar hebben gesteld. Tenslotte een welgemeend woord van dank aan Kees Hoogenboom en Ron Meijer met wie ik, soms urenlang, constructief overleg heb kunnen voeren.
 
Maar dan toch nog het waarschuwende vingertje: blijf de regels in acht nemen! We moeten er toch niet aan denken dat teugels weer aangetrokken en versoepelingen weer teruggedraaid zouden moeten worden! Wij als bestuur rekenen op jullie allemaal!

Hans de Haan
secretaris (en TVP-coronaveranwoordelijke)

 

Jouw artikel in de volgende TVP Nieuwsbrief?
De redactie stelt het heel erg op prijs als ook jij een keer een artikel voor de nieuwsbrief schrijft. TVP organiseert jaarlijks zo’n 10 tot 12 activiteiten. Dit naast de voorjaars- en herfstcompetitie en de verschillende toernooien en de jaarlijkse clubkampioenschappen. Heb jij hier iets leuks over te melden of op of rond de tennisbaan iets opmerkelijks meegemaakt, schroom niet en laat het de redactie weten. Misschien sta jij met jouw artikel dan in de volgende uitgave. De volgende nieuwsbrief, hoogstwaarschijnlijk in een nieuw jasje gegoten, verschijnt december 2018. Alle kopij is van harte welkom op redactie.tvp@gmail.com
 
De uiterste inleverdatum voor de volgende nieuwsbrief staat op:
 
- VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2020 -
 
Indien u een bijzonder moment (bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een huwelijk o.i.d.) wilt delen met de clubleden, kan dit door het versturen van de aankondiging van deze gelegenheid naar de redactie.

Sponsors & Adverteerders
Een club kan niet bestaan zonder gezellige en actieve leden, een goed en betrouwbaar bestuur en natuurlijk sponsors & adverteerders. Gelukkig hebben we ze bij TVP allemaal!
 
Sinds kort treft u op de nieuwe TVP website een overzicht aan van de diverse sponsors en adverteerders die TVP kent. (zie bovenaan de startpagina het kopje "Over ons" en klik dan door naar "Sponsors")

Neem eens een kijkje op deze site en klik eens wat rond om wat nader kennis te maken.

Hij is zo blij
Als een veulen dartelend in de wei
Was ik op die dag in mei weer hemels blij
Na tien weken fietsen en wandelen
Was het tijd voor actie, was het tijd voor handelen
Het racket uit het vet en de ballen uit het blik
Maatjes in de chat en dat alles voor die ene kick
De eerste ging in het net en de tweede bal was uit
Typisch mijn begin zo naar het luidt
Aan kwaliteit had ik dus niet ingeboet
Lessen nog in overvloed (ik heb er nog een stuk of tien tegoed)
Maar wat een weelde met dit weer
Morgenavond ga ik nog een keer
 
Piet Waltmans
 

De KNLTB Competitie 2020 gaat weer van start!
De redactie heeft aan de Technische Commissie gevraagd om weer een schitterend artikel voor de Nieuwsbrief aan te leveren. Normaal gesproken kopieerden wij altijd het artikel van vorig jaar en veranderden daarbij de datum, de winnaars (MVP’s daargelaten), het weer en het aantal deelnemers. Ook dit artikel is dus anders dan anders in vergelijking met voorgaande jaren. Geen toernooi of competitie om een blik op te werpen, maar een moment van stilte en bezinning. Maar gelukkig duurde dat moment van stilte en bezinning niet al te lang en zijn we alweer aangekomen bij het moment dat we weer de baan op mogen.
 
De najaarscompetitie heet dit jaar KNLTB Competitie 2020 en de inschrijving hiervoor is geopend! Hier kan je met hetzelfde team als in het voorjaar aan deelnemen maar er kunnen ook nieuwe teams worden gevormd. Er zijn in het kader van de anderhalvemeter-regel alvast twee maatregelen getroffen:
·          Op tijd spelen tijdens alle avondcompetities. 
·          Versoepelen regelgeving rondom wachten bij slechte weersomstandigheden.
 
Voor aanvang van de competitie zullen we uiteraard richting de captains van de teams de laatste informatie verstrekken.
 
Wij hopen dat er weer veel teams mee gaan doen met de KNLTB Competitie 2020 en zien jullie graag op de baan! Met sportieve groet,
 
Vincent, Paul, Marc en Luuk

Hoogenboom op de radar van Nadal
 

Tennispark TVP blijft een oase!
Gedurende de alles omvattende coronacrisis zijn er twee mensen van onze vereniging die bijna onafgebroken in de weer zijn geweest: Maarten en Riet Mellaard.
 
Dagelijks hebben zij belangeloos ervoor zorg gedragen dat ons tennisterrein er spic en span uit ziet. Het is fantastisch te zien dat alle banken voor de toeschouwers weer heerlijk fris groen zijn geschilderd en alle stoelleuningen van het terras, en dat zijn er nogal wat, weer in de transparante lak staan. Opvallend is ook dat onkruid bij TVP niet bestaat en alle bloemen op hun mooist zijn.
 
 
 
 
Ons park is dankzij Maarten en Riet een ware oase waarvoor dank namens alle TVP-leden!
 
Het bestuur

Sonja en Elles op z’n Grieks
Op het moment dat ik mijn souvlaki naar binnen wil werken stappen Elles en Sonja van Rennes het terras op. Elles neemt het voortouw en stapt resoluut naar het tafeltje dat pal in de zon staat. Met een zucht ploffen ze op hun stoelen en laten hun afgeladen tassen van hun armen glijden. “Pfff, eigenlijk is het niks, jurkjes passen met deze warmte.” zegt Sonja tegen haar zus. “Maar we zijn toch maar weer mooi geslaagd. We kunnen weer leuk voor de dag komen met onze aanwinsten Son.” reageert Elles. Sonja gaat wat meer rechtop zitten en kijkt in het rond om de kelner te spotten. “Ben je weer op zoek naar Estoupopolos?” vraagt Elles. “Nou El, geef toe, het is toch een snoepje. Een echte Griek.” “Zeker.” antwoordt Elles. “Maar ook wel erg cliché. Gebronsde kop, gehouwen uit graniet, zwarte dikke krullen en een net iets te klein blauwwit gestreept matrozenshirt aan.“ “Laat me nou lekker El. Het is gewoon mijn type.”
 
Ik sta op en loop naar de zussen die met hun rug naar mij toe, twee tafels van mij vandaan zitten. “Good afternoon ladies, what will it be?” vraag ik in mijn beste steenkolenengels tegen hun ruggen. Tegelijk draaien Elles en Sonja hun hoofden en doen ook gelijktijdig hun zonnebril omlaag. Vraagtekens verschijnen op hun gezicht. Even is het stil. “Sorry, dames Van Rennes, ik ben weliswaar al gauw 25 cm korter dan jullie ideaalbeeld, heb een iets lichtere haardos maar mijn overhemd zit wel als gegoten.” zeg ik tegen ze. “Oh ja, en ik spreek beter Nederlands dan Estoupopolos.” “Hey Piet, wat doe jij hier op Ithaka?” roept Sonja uit. “Dat zou ik van jullie ook weleens willen weten. Was de PC Hooft uitverkocht?” vraag ik wijzend op de tassen waar de bonte kleuren van hun nieuwe aanwinsten het oog teisteren. “Nou, daar is nog genoeg te halen maar verandering van spijs doet eten, toch?” reageert Elles. “Alsof wij kapitalen uitgeven Elles.” reageert Sonja. “We waren die hele Corona beu. We wilden er zo graag even tussenuit en nu heeft een bevriende relatie van mij, ons met zijn privévliegtuigje naar Griekenland gebracht.” “Geef mij ook zulke vrienden.” zeg ik verbaasd. “Waar ken je hem of haar van?” “Via de bank. Onze pa is zijn hele leven bankier geweest, Elles werkt bij een bank en ik heb ook bij een bank gewerkt.” “En dan kom je zo nu en dan dus financieel redelijk welgestelde ‘vrinden’ tegen.” “Vind ervan wat je ervan wilt vinden Piet, maar zo gaat het nu eenmaal in het leven. Grijp je kansen.” “Vinden jullie het goed als ik er even bij kom zitten? Ik ben eigenlijk nog op zoek naar een verhaal voor de Nieuwsbrief en dit is wel een aardige insteek vind ik.” “Als jij ons vrijhoudt Piet, vind ik het prima. Son oke?” “Prima, wij hebben vandaag wel genoeg uitgegeven.” lacht Sonja.
 
“Laten we dan maar bij het begin beginnen dunkt mij. Jullie zijn volgens mij wel in een sportief gezin opgegroeid.” begin ik. “Dat kan je wel zeggen.” antwoordt Elles. “Opa heeft bijna zijn hele leven geturnd. Mijn vader heeft heel lang gevoetbald en samen met onze moeder zijn ze toen ook nog op tennis gegaan.” “Jullie zijn dus in de voetsporen van je ouders getreden.” ”Niet helemaal.” zegt Elles. “Ik had namelijk ook heel graag op voetbal gewild. Dan was ik echt in mijn vaders voetsporen getreden.” “Maar waarom heb je dat dan niet gedaan?” vraag ik verbaasd. “Nou gewoon omdat dat niet van mijn vader mocht. ‘Geen denken aan’ zei hij. Voetbal is een mannensport en daar moet het ook bij blijven. Gelukkig mocht ik wel buiten met vriendjes tegen een bal aan trappen wat ik dan ook heftig deed.” Ik schud van verbazing mijn hoofd en zeg: “Dat had ik niet van jouw pa verwacht. Een beetje conservatief standpunt was dat wel.” Sonja grijpt in: “Hoho, onze vader is zeker niet conservatief te noemen, wacht even. Hij is wellicht wat behoudend en het was, ‘in die tijd’, natuurlijk nog niet zo hot als tegenwoordig.” “Maar wellicht had Elles nu wel bondstrainer van het Nederlands dameselftal kunnen zijn al ze was gaan voetballen.” werp ik tegen. Elles moet lachen en sluit het onderwerp af met “dat zullen we nooit weten Piet, net als die bal die jij terugslaat terwijl je maat zegt dat je hem had moeten laten gaan.” “Daar heb je een punt Elles.” beaam ik. Sonja voegt daar nog aan toe: “Van pa mochten we best veel maar damesvoetbal was niet echt zijn ding. Wij hebben ook nog een tijd op judo gezeten en dat is toch ook niet echt een vrouwelijke sport te noemen.” “Sport is er bij jullie in ieder geval met de paplepel ingegoten. Hoe oud waren jullie eigenlijk toen jullie je eerste bal sloegen?” De zussen kijken elkaar aan en moeten even tellen. “Volgens mij was ik 8 jaar toen ik mijn eerste lessen kreeg. Jij was volgens mij 10.” knikt Sonja naar Elles. Elles kijkt haar aan en haalt haar schouders op: “Het zou best kunnen.” “Dan snap ik ook dat jullie volgens mij de sterkste dames van de vereniging zijn. Jullie tennissen al meer dan 30 jaar!” Sonja steekt bezwerend haar handen op en stelt: “Dat zijn jouw woorden he Piet. Laat anderen daar over oordelen. Wij zullen dat niet zo snel over onszelf zeggen.” “Dat hoeft ook niet Sonja.” zeg ik voldaan. “Ik ben die ander die dat over jullie zegt. En zo bescheiden hoeven jullie toch niet te zijn. Jullie zijn misschien wel tien keer clubkampioen geweest.” “Lijkt mij een beetje veel.” reageert Elles. “Maar we zijn inderdaad wel een aantal malen kampioen geweest.” “En nu? Valt er zo nu en dan wat te winnen?” “Wacht even Piet.” zegt Elles, en ik zie haar vriendelijk glimlachen naar de kelner die met enkele passen bij ons tafeltje staat. “Daar is je Griekse god Sonja.” zegt Elles plagend tegen haar zus. Sonja laat zich echter niet van de wijs brengen en bestelt achteloos een glas witte wijn bij de kelner. “Wat wil jij drinken Elles? Champagne? Piet betaalt toch.” “Waarom eigenlijk niet.” glimlacht Elles fijntjes naar mij. “Voor mij graag een glaasje bubbels knappe man.” zegt Elles tegen de krullenbol. Hij glimacht vriendelijk terug terwijl hij zijn borst, naar het mij schijnt, nog wat meer opzet. Hij knikt en draait zich om maar voordat hij zijn eerste stap kan zetten om weg te lopen roep ik hem terug: “Hey kerel, mag ik misschien ook wat bestellen?” “Doe eens lief tegen hem.” stookt Elles het vuurtje nog even op. “Het is een lomperd.” bits ik naar haar en bestel vervolgens een pilsje. “Jij bent inderdaad niet zo groot als Estoupopolos.” doet Sonja er nog een schepje bovenop. “Oké dames, terug naar het verhaal graag.” probeer ik mij uit deze situatie te redden. “We zijn zo klaar en dan zal ik mij weer aan mijn eigen tafeltje zetten. Ik vroeg of jullie vandaag de dag nog wel eens wat winnen op het vlak van tennis dan.” “Sometimes you win, sometimes you lose Piet. Met ons mixteam met Ryan, Walther, Maurits en natuurlijk de beide Elines, en nog wat van die kluivenduikers zijn we al een paar keer kampioen geworden.” antwoordt Sonja terwijl ze de kelner met een wat wazige blik nog steeds nakijkt terwijl hij allang in de bar van het hotel is verdwenen.
 
 
“Jullie vertelden net dat jullie ook allebei bij een bank werken. Zijn jullie daar net zo succesvol als op de baan?” “Los van het feit dat wij niet de gezusters Williams zijn en dat dat succesvolle in die zin dus wel wat betrekkelijk is, zijn wij met onze loopbanen niet ontevreden.” antwoordt Elles. Sonja vult aan: “Ik werk overigens nu niet meer voor een bank hoor. Nu ben ik werkzaam bij Damen Shipyards Group. Daar werk ik in de functie van Group Cash Manager.” “Dat klinkt behoorlijk duur Sonja.” “Dat valt wel mee hoor.” bagatelliseert Sonja haar functie. “Ik bewaak daar de cashflow van de circa 250 rekeningen die wij open hebben staan.” “Voor de lezers thuis betekent dat zoiets als het in de gaten houden van je huishoudboekje neem ik aan?” “Houdt het daar maar op Piet.” Estoupopolos verschijnt met beslagen glazen drank en serveert op charmante wijze twee glazen Dom Perignon Blanc voor Elles en Sonja en zet de zilveren koelemmer met fles ernaast. Als hij mijn glas bier neerzet gebeurt dat met zoveel aplomb dat de schuimkraag als een boeggolf over het glas slaat. Ik leg me er maar bij neer dat aan dit tafeltje voor mij maar een bijrol is weggelegd. Als de gastheer uit het zicht is verdwenen en de dames weer aandacht voor mij kunnen opbrengen vraag ik aan Elles: “Bij welke bank werk jij Elles?” Bij de ABN, net als mijn vader.” “Dat was ook de bank waar ik begon.” sluit Sonja aan. “Kruiwagens dus. Zo simpel.” reageer ik enigszins gevoelig. “Ideaal Piet, ik kan het iedereen aanraden. Een beetje geluk dwing je natuurlijk wel af.” zegt ze glimlachend. “Wat doe jij bij de bank.” vraag ik Elles. “Ik werk als Client Service Officer. Ik verleen service, de functie zegt het al, aan grote internationale bedrijven op het vlak van internationaal betalingsverkeer.” “Jij bent dus een soort luchtverkeersleider maar dan van financiële transacties.” “Nou Piet, ik had geen beter vergelijk kunnen maken.” “Dan spreek jij ook aardig wat talen.” “Niet meer dan Sonja hoor: Duits, Frans, Spaans en Engels en dat houdt het wel op.” “Grieks?” “Efcharisto, dat is alles.” “En dat betekent?” ”Dankjewel.” “Nee, ik dank jullie wel dames. Ik vond het een aangename verrassing. Ik maak weer ruim baan voor jullie en Estoupopolos.
 
Oh, ja, ik heb mijn tennispas niet bij me. Willen jullie de drank zelf afrekenen? Dan trakteer ik wel weer bij TVP. Nog veel plezier hier!”
 

Klaverjassen razend populair bij TVP
Het klaverjassen bij TVP startte dit seizoen op maandag 7 oktober van vorig jaar, waarvoor maar liefst 36 deelnemers zich voor die maandagavond hadden aangemeld. Een ongekend aantal voor de eerste avond van het nieuwe seizoen, negen tafels dus. De volgende avond op 4 november weer negen tafels.
Kennelijk worden deze klaverjasavonden als uiterst gezellig ervaren want na wederom negen tafels op 2 december werd op 16 december (kerstklaverjassen) zelfs het maximale aantal van tien tafels bereikt. Het ‘maximaal aantal’ omdat we maar 40 kaarters in onze kantine kunnen plaatsen.
 
In januari hobbelde het aantal deelnemers lekker door, waarbij, toen de laatste avond gehouden zou worden, we op een gemiddelde zaten van negen tafels per avond.
Deze laatste (paasklaverjas)avond zou gehouden worden op maandag 6 april. De prijzen waren reeds voor een deel ingekocht en toen… werden er van regeringszijde ‘coronamaatregelen’ verkondigd. Dit hield onder andere in dat er geen grote groepen meer bijeen mochten komen, met als gevolg dat onze laatste avond helaas geen doorgang kon vinden.
Wel jammer want het was alle avonden zo gezellig geweest en juist op zo’n laatste avond proberen we het altijd nog een stukje leuker te maken met een extra drankje van de organisatie en een prijs voor iedere aanwezige deelnemer als afsluiting van het seizoen.
 
Maar ondanks het wegvallen van deze ene avond kunnen we toch terugkijken op wederom een gezellige klaverjasperiode. Hierbij dient te worden aangetekend dat we weer veel d(r)ank verschuldigd zijn aan de dames die het achter de bar weer prima verzorgd hebben, te weten Bep en Jeannette, met hulp van Maarten, Riet en Ria, waarbij zeker de door Bep opgemaakte schalen met heerlijke hapjes niet onbenoemd mogen blijven.
 
Maar niet getreurd, de tijd gaat (veel te) snel, bedenk dat wel! Want voor je het weet is het weer maandag 5 oktober. Ervan uitgaande dat er dan geen beperkende maatregelen meer zijn, starten we weer met het nieuwe seizoen. Zetten jullie deze datum maar vast in de agenda. Later volgt nog wel een herinnering om je aan te melden. Wel doen want we zitten wat het aantal deelnemers betreft in een stijgende lijn en vol is vol. En dat we niet overdrijven bewijst het onderstaande:
  
Datum          Aantal tafels       Datum            Aantal tafels      Datum           Aantal tafels
02/10/2017                 5            01/10/2018                7           07/10/2019            9
06/11/2017                 5            05/11/2018                8           04/11/2019`           9
04/12/2017                 7            03/12/2018                8           02/12/2019            9             
18/12/2017                 9            17/12/2018                8           6/12//2019             10
08/01/2018                 7            14/01/2019                7           06/01/2020            8
05/02/2018                 7            04/02/2019                7           03/02/2020            9
05/03/2018                 7            04/03/2019                8           02/03/2020            9
26/03/2018                 7            01/04/2019                8           06/04/2020           vervallen
                                                 15/04/2020                8                                                                                             
                                 54                                             69                                        63
 
Maar voordat we weer kunnen klaverjassen mogen we voorlopig weer volop tennissen.
 
Bent u verkouden of voelt u zich niet lekker, blijf dan thuis en als u naar de baan komt, denk aan die A-N-D-E-R-H-A-L-V-E-M-E-T-E-R. Stay safe, zodat we elkaar op 5 oktober weer kaartend kunnen ontmoeten. Tot dan.
 
Rinus Kheenen en Ton van Rennes 

SponsorKliks
Als vereniging zijn we natuurlijk altijd bezig om te kijken hoe we onze inkomsten kunnen vergroten. Via SponsorKliks is dit nu mogelijk op een simpele manier die u en ons niets kost.
 
Het enige dat hiervoor nodig is, is wanneer u online iets koopt, om eerst via onze website op het SponsorKliks logo bovenaan de pagina te klikken.
 
 
U komt vervolgens op onze eigen SponsorKliks website, waar u op de normale manier uw kleding, schoenen, eten, speelgoed, sportartikelen, reizen en elektronica kan bestellen bij een grote hoeveelheid webwinkels.
 
Deze lijst omvat o.a. Bol.com, Thuisbezorgd.nl, AH.nl, MediaMarkt, Zalando, Wehkamp, Coolblue, maar ook sites als Booking.com en Couverts.nl voor reizen en reserveringen.
 
Op de website van de gekozen winkel kunt u vervolgens op de normale manier uw bestelling plaatsen.
Over elke transactie krijgt TVP een commissie, terwijl er voor u niets verandert en u de normale prijs betaalt.
 
Om een paar voorbeelden te geven:
·        Bestelling via Thuisbezorgd.nl     Commissie voor TVP:      Euro 0.75
·        Reservering via Couverts.nl         Commissie voor TVP:      Euro 2.63
·        MediaMarkt                                  Commissie voor TVP:      2.25%
 
Shop dus via onze TVP website of meteen via http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=6131&u=09s
 
Het kost geen cent extra maar levert wel extra inkomsten op voor onze vereniging.

We mogen weer tennissen! 🎉
Wij verheugden ons enorm op het openingstoernooi en de voorjaarscompetitie en volgden daarom ook nauwgezet de ontwikkelingen van het coronavirus. De voorjaarscompetitie was al een keer verschoven, waarop een ‘jammer-bericht’ volgde. We mochten per 15 maart niet meer tennissen, waardoor de voorjaarscompetitie en de geplande toernooien afgeblazen moesten worden.☹ Dit was voor ons allemaal natuurlijk een grote teleurstelling.😥
 
Maaaar, er was al weer snel goed nieuws voor de jeugd! Ze mochten als eerste weer tennissen!😀 Vanaf 28 april konden de kinderen van maandag tot en met vrijdag tussen 15:00 en 18:00 onder toezicht weer vrij tennissen en lessen. We hebben in de tussentijd al een hoop kinderen zien tennissen, maar dat kan natuurlijk nog altijd meer! Dus hierbij richten we ons even tot alle kids: 📱App een vriendje of vriendinnetje, reserveer een baan, en ga weer lekker tennissen! Even er tussenuit, weer sporten en samen gezellig wat doen. Hoe vaker jullie tennissen, hoe beter het gaat en hoe leuker het wordt! 👍
 
Als Jeugdcommissie en met de TVP-coronaverantwoordelijke (Hans de Haan) zijn we druk aan het kijken of we binnenkort weer wat leuks kunnen organiseren om elkaar allemaal weer eens te zien en sportief bezig te zijn. Zo willen wij het ouder-kind toernooi tijdens de clubkampioenschappen in september te organiseren maar als eerste op het programma staat het coroNA-jeugdtoernooi op 12 juli op de planning. Dit is uiteraard wel onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen vanuit de gemeente. Ook hopen we dat de kinderen weer snel in het weekend vrij mogen tennissen. Houdt dus allemaal je mail goed in de gaten, dan zien we jullie allemaal binnenkort weer op de tennisbaan knallen! 👀
 
Sportieve groetjes,🎾
De Jeugdcommissie

Kamiel Huisman weet weer wat stilzitten is
Tot begin mei kon Kamiel Huisman bijna niet stilzitten. Als fervent sporter was hij elke dag volop in beweging. Was het geen voetbal dan sloeg hij wel een balletje met tennis of korfbalde hij met zijn team van RWA. En als dat niet kon was hij buiten aan het ravotten, hutten bouwen of van takken en bomen springen. Totdat Kamiel ook besloot een vriendje na te doen en van een garagebox afsprong. Dat had hij, achteraf bezien, beter niet kunnen doen. Bij de vijfde keer springen belandde hij namelijk verkeerd en brak hij zijn enkel op drie plaatsen!
 
Kamiel, ben jij altijd zo’n wildebras?
Niet echt een wildebras denk ik maar ik speel wel graag buiten en dan gaat het soms een keer verkeerd. Maar het gaat alweer een stuk beter sinds ik ben geopereerd. Over twee weken mag het gips er alweer af en krijg ik waarschijnlijk loopgips.
 
Gelukkig maar want in een rolstoel kan je niet zoveel. In ieder geval geen bomen klimmen.
Maar ik kan weer wel lekker hard rollen!
 
Dat is waar. Tennis zit er nu even niet in dus ook geen competitie.
Nee, dat klopt. Maar competitie speel ik toch niet omdat ik ook korfbal. Ik doe wel mee aan de toernooien.
 
Wat vind jij het leukst aan tennis?
Lekker hard slaan en zeker met mijn vriend Thijs de Boer vind ik het superleuk.
 
Heb je naast tennis en korfbal ook nog andere hobby’s?
Gamen vind ik ook leuk. Minecraft, Fortnight en Bralw Stars. Dat speel ik een uur per dag. Wat ik echt niet leuk vind is tekenen want dat kan ik helemaal niet.
 
Op welke school zit jij?
Ik zit in groep 8 van Valckesteyn.
 
Dit is dus je laatste jaar. Heb je al een schooladvies gekregen?
Ja, mavo-havo en ik ga naar Scala Rietvelden.
 
Maar eerst nog de musical natuurlijk, mooi dat de school weer open is.
Zeker. Ik ga woensdag en donderdag en de vrijdag wisselt om de week.
 
Heb je de hoofdrol in de musical?
Nee, maar ik speel wel Freek Vonk. Het gaat over een vogel die je niet mag voeren want anders gaat hij praten. En dat willen zijn eigenaren niet want anders vertelt hij hun geheimen.
 
Hoe heet die musical?
Hij heet ‘Verboden te voeren’.
 
Leuke titel is dat. Weet je al wat je wilt worden?
Visser op een vissersboot of anders boswachter.
 
Jij houdt echt van de buitenlucht! Waar kunnen je ouders je ’s nachts voor wakker maken?
Macaroni met zalm of watermeloen. Allebei vind ik heerlijk.
 
Nog twee laatste vragen. Wat mag je van je vader wat je van jouw moeder niet mag?
Van mijn vader mag ik langer gamen.
 
En wat mag van je moeder wat je van jouw vader niet mag?
Van mijn moeder mag ik wel eerder naar buiten, daar is ze wel makkelijker in.
 
Nou zodra het gips er af is moet je het maar weer aan je moeder vragen Kamiel! Bedankt.

TVP op Facebook!
Beste leden,
 
Graag verzoeken wij al onze leden die over Facebook beschikken de Facebookpagina van T.V. Poortugaal te 'liken'.

Dit houdt in:
- Log in op Facebook en zoek naar Tennisvereniging Poortugaal
- Je komt dan op de Facebookpagina van TVP
- Klik hierna op 'Vind ik leuk'
 
 
                        
 
In het vervolg word je dan op de hoogte gehouden van wat er is gebeurd, gaande is of gaat gebeuren binnen (en buiten) onze vereniging.
 
Alvast bedankt!
 

 

Bardienstindeling 2020
Wat een gezelligheid voor en achter de bar
 
Een balletje slaan is natuurlijk heerlijk maar voor velen is het ook prettig na afloop iets in de kantine te kunnen drinken. Dan is het ook prettig als je met je bestelling kan worden geholpen door een medelid die op dat moment zijn bardienst draait. Daarom is het ook heel fijn als de bardiensten ook daadwerkelijk door de leden worden ingevuld. Prettig voor degenen die wat willen gebruiken, prettig voor de coördinator van de bardiensten en daarnaast is het vaak ook gezellig om de bardienst te draaien.
 
Alle bardiensten zijn altijd terug te vinden op de website van TVP Daarnaast krijgt een ieder in de week voorafgaand aan zijn of haar bardienst per email een herinnering om de dienst te draaien. Ben je verhinderd dan kunt je altijd de lijst raadplegen waarop een aantal enthousiastelingen staan vermeld, die de bardienst tegen betaling willen overnemen. Maar we vinden het uiteraard fijner als jij de bardienst zelf voor jouw rekening neemt.

De bardienstindeling van 2020 kun je hier vinden en de lijst met invalkrachten op deze plek.

TVP Foto's
Inmiddels staan er weer vele nieuwe foto's van allerlei activiteiten op de nieuwe website van TVP (en ook op Facebook)

Als u naar de site www.tvpoortugaal.nl gaat kunt u bovenaan deze pagina klikken op "Nieuwsbrief en Foto's" en vervolgens kunt u kiezen voor "Foto's".
U kunt ook HIER klikken om direct naar de foto pagina van TVP te gaan.
 
Omdat er zoveel foto's zijn gemaakt, treft u deze in diverse mappen aan.
 
Veel kijk plezier!!

Tennis Only
Tijd voor een nieuwe outfit of een nieuw racket? Onze sponsor Tennis Only beschikt over alle A-merken, dus er zit altijd wat tussen voor jou. De nieuwste kledingcollecties voor de US Open zijn binnen van alle topmerken zoals Nike, Adidas, Lacoste, Fila en Sjeng Sports. Ga snel naar de winkel om deze leuke outfits te passen of bezoek de webshop www.tennisonly.com en bestel wat jij leuk vindt!
 
 
Daarnaast hebben de racketmerken gedurende de afgelopen weken een nieuw model op de markt gebracht, voorbeelden zijn de Head Gravity, Wilson Clash, Yonex EZONE en Babolat Strike. Ben jij ook benieuwd hoe deze spelen? Of een van de vele andere modellen? Ga dan een testracket ophalen en probeer ze zelf uit op de baan!
 
De winkel van Tennis Only is te vinden in Rotterdam op de Jacques Dutilhweg 325.

Bediening LED verlichting                 
Zoals jullie inmiddels wel weten, worden de banen van TVP inmiddels verlicht d.m.v. LED verlichting. LED-verlichting staat voor een hogere lichtopbrengst en is daarbij ook nog eens energie zuinig.
 
Hieronder treft een beschrijving over hoe u de nieuwe LED verlichting kunt bedienen: 
 • Naast het afhangbord hangt een tablet. Indien de tablet niet al aan staat, kunt u deze aanzetten d.m.v. de grote knop in het midden onderaan de tablet, het systeem start vervolgens op
 • Haal uw pas door de pas scanner
 • Nu komen onze 4  banen in beeld, selecteer de baan waar u op wilt gaan spelen
 • Vervolgens krijgt u 3 keuzes in beeld: 
  • Loop verlichting (deze optie NIET gebruiken a.u.b.)
  • Recreatie verlichting (alleen de verlichting van de gekozen baan gaat aan)
  • Wedstrijdverlichting (een combinatie van banen gaat aan, 1+2 of 3+4)
 • In beeld staat ook in het rood “Alle banen uit”. Dit graag uitvoeren indien u als laatste het park verlaat. De verlichting zal automatisch uitgaan om 23:15 uur.
Voor vragen of problemen bel Ton Vuik: 0610390811

 
Tennisvereniging Poortugaal, Landweg 1, 3171 AL Poortugaal, 010-501 6603   

Rabobank Rek.nr.: 32.95.19.034 t.n.v. Penningmeester T.V.P.
Giro Rek.nr.: 3739525 t.n.v. Penningmeester T.V.P.