Sports Media

Sports Media's Nieuwsflash


21 maart 2013

“Flipping” in L.O. ... zet de L.O. op z'n kop!

auteur: Guy Van Damme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flip instructie of “Flipping the classroom” ?

Bij traditioneel onderwijs vindt de instructie (uitleg) plaats in de les; de verwerking vindt thuis plaats (huiswerk). Nadeel van een klassikaal frontale instructie is dat het verhaal van de leraar voor de ene leerling te snel, en voor de andere leerling te langzaam gaat. De eerste groep haakt af omdat het verhaal niet meer te volgen is, bij de andere ontstaat verveling. Bovendien is de instructie maar één keer beschikbaar.
“Flipping the classroom” draait het om. De instructie wordt thuis gedaan, voorafgaand aan de les waarin de verwerking plaatsvindt.

Een nuttig - pedagogisch - model ?

“Flipping” heeft zeker waarde, maar alles hangt af van hoe het wordt gebruikt , waarom en waarvoor?

Meer uitleg: hier

1. Hoe het wordt gebruikt?

 • Het model eist wel van de lesgever de volgende eigenschappen: didactische kennis, vakinhoudelijke kennis en ict kennis.
 • Welke activerende didactiek gebruiken om zo effectief mogelijk het leerproces te ondersteunen/stimuleren en motiveren?

  De volgende ”tools” kunnen en moeten didactisch aangewend worden om ”Flipping ” toe te passen: wiki’s, blogs, leerplatforms (ELO’s), samenwerkend leren ondersteunen met behulp van ICT, educatieve games en simulaties, digitaal toetsen, de didactiek van het digiboard, cloud, videos, etc ...

 • Belangrijke voorwaarden zijn de pedagogische aanpak en didactische context.
 • Bij flipping the classroom gaat het niet per se om online video, maar veel meer om echt ‘leren’.

  Toch zal het gebruik van instructieve video’s voor het “Flip” onderwijs in de lichamelijke opvoeding de voorkeur genieten op de andere “tools”.

  Bewegende beelden zijn inherent aan een “bewegend vak”!

2. Waarom dit model specifiek in L.O. hanteren?

 • Beter gebruik van de lestijd: er komt meer tijd vrij om meer bewegingsactiviteiten aan te bieden
 • Betere differentiatie: in de les kan op een gedifferentieerde manier ruim aandacht gegeven worden aan het leerproces van de leerlingen
 • Leerlingen gaan ook vlugger de lesinhoud(en) begrijpen en toepassen
 • Maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo, tijdstip en plaats.
 • De instructies kunnen eindeloos herbekeken worden.

3. Waarvoor “Flipping” gebruiken in L.O.?

 • Aanleren van de spelregels
 • Gebruik van bvb. hartslagmeters, een hand-GPS ( geocaching), etc…
 • Begrippen aanleren: bvb. wat is uithouding?
 • Correcte uitvoeringen voordoen, technieken aanleren, …
 • Hoe helpen bij …
 • EHBO
 • Benamingen toestellen,
 • Klasafspraken
 • Korte inhoud geven van het jaarprogramma
 • Opdrachten geven ifv van af te leggen testen of te bereiken doelen
 • Trainingsprogramma opzetten om zwakke leerlingen te begeleiden ( bvb. fysieke conditie verbeteren )
 • Uitleg over testen: bvb. shuttle run, Coopertest lopen/zwemmen, etc …
 • etc...

Video’s om te gebruiken voor je “Flip” onderwijs kan je hier vinden (Engelstalig)


Concreet voorbeeld voor “Flip” onderwijs volleybal:

De leerlingen bvb. eerste leerjaar van de 1ste graad - gaan binnenkort starten met een lessenreeks volleybal.

Om tijd te winnen ga ik aan de leerlingen vragen om op voorhand kennis te maken met:

 • De spelregels
 • De benamingen van de te leren technieken (onderhandse opslag, onderhands spelen, bovenhandse toets ) en alsook hoe deze uit te voeren = correcte uitvoeringen

Hiervoor ga ik de volgende bronnen gebruiken:

Spelregels: bron: Wikipedia

Technieken:

Waar moeten zij deze bronnen terugvinden ?

In een leerplatform – een ELO ( bvb. JoomlaMoodle ) – krijgen al mijn klassen een map. Iedere map wordt onderverdeeld volgens activiteit ( atletiek, basketbal,handbal, turnen volleybal, zwemmen, etc…), testen, klasafspraken, etc…

Bvb. Klas 1A

 • Klasafspraken
 • Testen
 • Atletiek
 • Basketbal
 • Volleybal: spelregels/ technieken

In de map volleybal worden volgende onderverdelingen aangebracht: spelregels, technieken

 • De bron over de spelregels wordt in de map volleybal/spelregels geplaatst.
 • De video’s over de technieken worden in de map volleybal/ technieken geplaatst.

Wil je starten met “ The Flippend classroom” en wil je weten hoe deze in te vullen, dan moet je eerst beginnen een antwoord te vinden op de volgende vraag ?

Welk is het beste gebruik van mijn face-to-face lestijd?