Kan u deze Eigen-Wijs niet lezen? Ga dan naar de webversie.
Eigen-Wijs

 
Een uitgave van VONAC vzw,
pedagogische begeleidingsdienst & navormingscentrum
van VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform
 
Jaargang 16       Nummer 47
    
   9 september 2016

In deze nieuwsbrief:
 
VOOP heeft een eigen Facebookpagina waarop we berichten van onze eigen scholen, uit de media en van allerhande partners in de onderwijswereld delen.
De afgelopen weken verschenen er berichten over EDO, STEM, taalbeleid, mediawijsheid, ICT, diversiteit, racisme, radicalisering, welbevinden, het eindtermendebat, pesten, RSV,... alsook enkele boeiende bijscholingen en een aantal leuke berichten uit onze eigen scholen. Kortom: een hele hoop insipiratie!
 
Mis geen enkel boeiend bericht: ga gauw hier kijken en like onze pagina...

Leerstof niet begrepen? Bekijk het via Youtube!

Innovatief gebruik maken van internet is niet enkel weggelegd voor sectoren die bezig zijn met spitstechnologie.
De middenschool Prins van Oranje uit Diest kwam op 15 juni in het nieuws met een opvallend project: ze zijn gestart met een eigen YouTube-kanaal, waarop leerlingen instructiefilmpjes van leerkrachten kunnen vinden.

Tutti Frutti: werken rond gezonde voeding op school

Tutti Frutti is een begrip geworden binnen de Vlaamse basisscholen en scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO en BuSO). In het schooljaar 2003-2004 zag dit Vlaams project rond schoolfruit (uitgevoerd door VIGeZ) het licht. Dit project kadert in een groot Europees schoolfruitprogramma. Bedoeling is om jonge kinderen en kwetsbare kinderen kennis te laten maken met fruit en groenten zodat ze de gewoonte kunnen ontwikkelen om niet alleen koekjes en snoep als tussendoortjes te eten maar ook voor fruit en groenten te kiezen.
  

Gezond opvoeden:kinderspel?

“Mama, waarom moet ik spruitjes eten en jij niet?” of “Papa, jij neemt toch ook je smartphone mee naar bed?”. Voor ouders vast herkenbare taferelen. Maar hoe ga je met die vragen om?
Op 6 september trapte Vlaams minister Jo Vandeurzen een communicatiecampagne af die antwoord geeft op deze en andere opvoedingsvragen.
 
Ook leerkrachten leren graag bij! Enkele boeiende bijscholingen op een rijtje.    
Ook voor onderwijzend personeel brengt de start van het nieuwe schooljaar weer vele nieuwe kansen tot professionalisering. Hier enkele bijscholingen van externe organisaties op een rij:
- Literaire helden in de klas. Les over literatuur… Niet alle leerlingen zitten hier even enthousiast op te wachten. En toch kan literatuur heel boeiend zijn, ook voor jongeren! Zeker als je als leerkracht literatuur combineert met interessegebieden van je leerlingen zoals muziek en films. Lees hier meer over deze bijscholing.
- Opleiding filosoferen met kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren opvoeden tot kritische burgers kan oa door samen te filosoferen. Zo train je hen in kritisch denken, meerdere standpunten innemen, over zichzelf reflecteren, creatief denken, een argumentatie opbouwen, met een onderzoekende blik kijken,... Onze eigenste Lies Pycke geeft een opleiding 'filosoferen met kinderen en jongeren' aan de universiteit Antwerpen. Lees hier alles over deze opleiding.
- Postgraduaat De inclusieve leerKRACHT. Dit postgraduaat richt zich tot professionals die met beide voeten in het onderwijs staan: op leerkrachten uit het reguliere onderwijs, op zorg-, SES- en GOK-leerkrachten en op GON- en ION-begeleiders. Op iedereen kortom die (verder) werk wil maken van een inclusieve klaspraktijk. Lees hier alles over dit postgraduaat.
- Studeren aan de grootste universiteiten van de wereld, vanuit je zetel en dat helemaal gratis! Dat kan nu via MOOC's. Ontdek er hier alles over...
- Veiligheid op de bus. Dagelijks gebruiken onze leerlingen de bus voor pendelritten en schooluitstappen. Het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) organiseert samen met Formation Car en Bus Opleiding (FCBO) een gratis opleiding voor leraren, preventieadviseurs en anderen die geïnteresseerd zijn om leerlingen een veilig en correct gedrag in en rond de bus bij te brengen. Lees meer.
- Nog meer interessante bijscholingen vind je op onze Facebookpagina.
Het belang van een warme school
In het najaar van 2015 volgde Veerle enkele studiedagen van de VLOR en de KULeuven. Tot haar grote vreugde hadden verschillende sprekers het zonder blikken of blozen over ‘warme scholen’.
Beleidsmakers en onderzoekers zijn het er ondertussen over eens: warme scholen bieden de oplossing voor een heel reeks problemen waar we momenteel onze tanden op stuk bijten. Gaande van het hoge aantal suïcides bij adolescenten, chronisch spijbelen in bepaalde richtingen, tot geweld, druggebruik, zittenblijven,…
Aanvraag voor een school- of studietoelage veel eenvoudiger
De Vlaamse Overheid heeft de aanvraag voor school- of studietoelages vereenvoudigd. Meer informatie hierover vind je hier.
Word partner met een school in het Zuiden
Sinds 2009 voert de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) binnen haar Noordwerking het programma Scholenbanden uit. Dit programma, gefinancierd door de Vlaamse overheid, biedt een ondersteuningskader aan dat scholen in Vlaanderen en het Zuiden in staat stelt Noord-Zuid scholenbanden uit te bouwen waarbinnen educatieve en interculturele uitwisseling een plaats krijgt en waardoor competenties van wereldburgerschap ontwikkeld worden.
't Zal WELzijn: VLOR werkt aan welbevinden op school
Leerlingen moeten zich goed, veilig en welkom voelen op school. Dat vindt iedereen. Toch blijft pesten een groot probleem. Om scholen te ondersteunen hiermee aan de slag te gaan, lanceert de Vlor samen met CANON Cultuurcel en Iedereen Leest het project ’t Zal WELzijn waarvoor je je klas kan inschrijven tot 16 september. Dit project helpt een klas of groep leerlingen nadenken over het welbevinden op school en dit te verbeelden in een creatief resultaat. De leerlingen maken op deze manier de brug tussen welbevinden en cultuureducatie. Het resultaat van het proces zal voorgesteld worden tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten van 17 tot 24 februari 2017.
Luizen op school! Hoe pak je ze aan?
Luizen… Die vervelende, jeukende beestjes die je liever niet op school over de vloer krijgt. Maar jaarlijks krijgen vele klassen deze ongewenste kriebelaars op bezoek.
In tegenstelling tot wat al eens wordt gedacht, kunnen de beestjes niet vliegen of springen. Ze kruipen of slingeren via de haren van hoofd tot hoofd. Vooral schoolkinderen vallen gemakkelijk ten prooi aan de parasieten door het vele contact tijdens het spelen.
 
De gruwel van grooming; of hoe kwetsbaar kinderen en jongeren zijn op het internet.
Het internet biedt ons heel veel mogelijkheden en we kunnen ons geen wereld meer zonder internet voorstellen. Maar het internet biedt ook veel gevaren. 
Voor kinderen en jongeren schuilt het grootste gevaar in het fenomeen grooming. Volwassenen doen zich hierbij vaak voor als kind of jongere en proberen via de sociale media het vertrouwen te winnen van kinderen en jongeren, met als doel hun slachtoffers seksueel te misbruiken.
Kinderen aanleren hoe ze zich veilig kunnen bewegen op het internet en voor welke gevaren ze alert moeten zijn, is zowel een taak van ouders als van leerkrachten.
Lees verder...
Grasduin door artikels uit vorige edities op onze blog!
 
Op onze blog vind je de artikels uit de vorige versies van Eigen-Wijs. Je kan alle artikels overlopen of op basis van een thema zoeken.
Neem vlug een kijkje op onze blog!
VONAC: wie is wie
Op deze webpagina vind je een overzicht van de medewerkers van VONAC.
Colofon
  • Redactie: Veerle Wauters - veerle.wauters@voop.be@voop.be.
  • Werkten mee aan deze editie: Veerle Wauters en Johan Royeaerd.
  • Bijdragen voor volgend nummer kan je bezorgen aan Veerle Wauters.
  • Verantwoordelijk uitgever: Johan Royeaerd.
  • Abonnement: u ontvangt deze Eigen-Wijs nieuwsbrief van VONAC omdat u zich hiervoor hebt ingeschreven of omdat wij vermoeden dat de inhoud van deze nieuwsbrief u zal interesseren.
    Een abonnement op Eigen-Wijs is gratis en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via deze link. Uitschrijven of wijzigen van geadresseerden of van mailadressen kan je doorgeven via Uitschrijven / Gegevens wijzigen.
Meer informatie vind je op onze website www.voop.be.
 
VONAC vzw is gevestigd op de VUB - IDLO – lokaal 3B204 - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel