eNews | 23 juni 2017 | week 26
DEZE WEEK
• NextGen Praise Event
• Nachtbidstond
• Einde schooljaar
• Zuidoost
• Sprekers
• Sprekers Woensdag
• Bevallen
• Maranatha Bijbel School
• Overleden 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 26
25 juni t/m 2 juli 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

WOENSDAG
 19.30 uur  Woensdagavond samenkomst
 
DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  NextGen Praise Event
00.00 uur  Nachtbidstond 
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

HET ONGRIJPBARE VERLEDEN
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Als er in de christelijke gemeenten over geld gesproken wordt, schijnen sommige gelovigen daar moeite mee te hebben. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien voor hun gevoel geld iets is dat bij de wereld hoort en niet bij het (geestelijk) leven van de gemeente. Vooral de gelovigen die de Here niet van harte dienen, zien niet in waarom de kerk zich met dit onderwerp moet bezighouden. Toegewijde gelovigen beseffen echter ten volle dat alles wat ze hebben van de Here is, dus ook hun geld. Ze weten dat ze slechts rentmeesters zijn over het bezit van de Here. Een van de belangrijkste bewijzen voor het dienen van de Here uit het diepste van het hart, is de houding van de gelovige ten opzichte van het geven aan de Here. Wie de Here met een oprecht hart dient, zal met een blijmoedig hart geven. Die zal er geen moeite mee hebben trouw de tienden en de offers te geven, want wie toegewijd is aan Christus, die geeft met een blijmoedig hart. Ik denk niet dat het zin heeft mensen tegen hun wil in te verplichten tot geven. Daar zal geen zegen op rusten, nóch voor de gever nóch voor de ontvanger. Een blijmoedige gever daarentegen is niet alleen tot zegen voor zichzelf, maar ook voor de gemeente.  
Het geven aan God spreekt ook over ons geloof in God als Degene die voorziet. Een offer geven, kost altijd wat. Wie God ernstig dient, weet wat dit betekent. We moeten veel opgeven. Omwille van het geloof moeten we soms onrecht verdragen; soms wordt het ons moeilijk gemaakt op ons werk, enzovoort. En toch blijven we overeind staan, omdat we weten aan Wie we ons leven hebben toegewijd: aan de God die leeft tot in alle eeuwigheid!
Het geven aan God is zeer belangrijk voor de voortgang van het werk van de Here in Nederland en ver daarbuiten. Ik denk dat eenieder zich daarvan bewust zal zijn. Ik denk ook, dat het verstandig is de gelovigen te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van het geven. Dat past zeker in de geestelijke opvoeding van de gemeente. De Here Jezus schonk daar ook aandacht aan. Hij ging een keer zelfs tegenover de offerkist zitten om toe te zien hoe er geofferd werd. Ook de apostel Paulus spoorde de gemeente aan blijmoedig te geven. Ook vandaag spreekt onze Vader tot ons hart om te geven.
In deze overdenking heb ik de nadruk gelegd op het geven van tienden en offers, maar er is nog veel meer wat we te geven hebben, namelijk liefde, respect en aandacht. Dat is ook zeer belangrijk. Bedenk dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Geven maakt rijk! Wie anderen liefde, respect en aandacht geeft, zal zich rijk en gelukkig voelen.
NextGen Praise Event
Vrijdag 30 juni is ons volgende NextGen Youth Event! Dit is de laatste NextGen voor de zomervakantie. Dit Event begint om 20.00 uur; de deuren van de kerk zijn al om 19.30 uur open.
Het wordt een bijzondere avond waarop ‘Purpose’, het NextGen musicteam onder leiding van Dwight Dissels, een avondvullend Praise Event zal verzorgen.
De avond zal ook dit keer worden afgesloten met food & drinks.
Mis dit Praise Event niet en neem je vrienden mee!
Like ons op Facebook: facebook.com/NextGenAmsterdam en op Instagram: instagram.com/nextgenamsterdam en blijf op die manier op de hoogte van deze Youth Events.

Nachtbidstond
In de nacht van vrijdag 30 juni op zaterdag 1 juli vindt onze nachtbidstond plaats. De bidstond begint middernacht 00.00 uur en eindigt de volgende morgen om 06.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zullen wij bidden voor de stad Amsterdam, de gemeente, de voorganger en tal van andere zaken.

Einde schooljaar 2016-2017
De laatste kinderdienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8 zal dit schooljaar zijn op zondag 16 juli.
Houdt u er rekening mee dat wij gedurende de zomervakantie geen gebruik kunnen maken van het schoolgebouw waar wij onze kindersamenkomsten houden.
Tijdens de vakantie zullen er geen kinderdiensten zijn voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Zij zijn welkom in de samenkomst.
Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 is er alleen in de ochtenddienst kinder-opvang in nr. 37 (boven de Wijkzaal).
Op zondag 3 september hopen wij, met Gods genade, weer onze kinderen op te vangen in de Joop Westerweel School.

Zuidoost
Onze voorganger hoopt op 25 juni te spreken in onze gemeente te Amsterdam - Zuidoost.
Sprekers 
Bij afwezigheid van de voorganger tijdens de vakantiemaanden zijn (onder voorbehoud) door hem de volgende sprekers ingedeeld: 
25 juni – John Hofwijks
23 juli – Moses Alagbe - MCTC
23 juli – John Uyleman
30 juli – Roberto Sweeb
30 juli – John Gosselaar
13 augustus – Roberto Sweeb
13 augustus – John Grant – Engeland
03 september – Philip Habes
03 september – Wim Odendaal

Sprekers woensdagavond
28 juni – S.L. Hofwijks
05 juli – S.L. Hofwijks
12 juli – S.L. Hofwijks
19 juli – Philip Habes
26 juli – Gustaaf Soekimo
02 augustus – Gustaaf Soekimo
09 augustus – Miquel van Duivenvoorde
16 augustus – S.L. Hofwijks
Bevallen
Op 12 juni heeft Naomi Grauwde - het leven geschonken aan een zoon. Hij heet Gabriel Xavi Joaquin.
Op 17 juni gaf Natascha Reeder-Ghogli het leven aan een zoontje. Hij heet Rafael Levi. 
Abigaël Renfurm-Flood heeft op 20 juni het leven geschonken aan een dochtertje. Ze heet Tamia Elizabeth Eline. 

Maranatha Bijbel School – MBS
De vernieuwde Maranatha Bijbelschool begint, DV, op zaterdag 16 september aanvang 10.00 uur.
Inschrijving voor de vernieuwde Bijbelschool begint op zondag 4 juni in onze gemeenten. Inschrijfformulieren liggen in de Infokamer en op de boekentafel.
Er zullen belangrijke zaken omtrent het Woord van God onderwezen worden, waaronder: 
  • Grote Doctrines
  • Lofprijzing
  • Overzicht van het Oude Testament
  • Overzicht van het Nieuwe Testament
  • De Fundamenten van het geloof
  • Bidden en Vasten
  • De betrouwbaarheid van de Bijbel
En nog meer onderwerpen.
De school is kosteloos voor leden van de gemeente. Niet leden zullen wij een kleine bijdragen vragen in de administratiekosten.

Overleden
Op 14 juni is zr. Harriette Deira overleden. Ze is 90 jaar geworden.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl