Nieuwsbrief oktober 2017
 
 
  
 In 7 stappen naar een klantvisie
Hoe zie je jouw klant? Dat is allesbepalend voor hoe je hem of haar behandelt. Richt jij je systemen zo in dat ze aansluiten op wat jij voor klanten wilt betekenen. Kies je voor click-call-face of ben je van de school die iedere klant persoonlijke aandacht geeft? Deze nieuwsbrief helpt je aan inzicht hoe een klantvisie jou en je organisatie kan helpen in het dagelijks werk. En tot klanttevredenheid en werkplezier op de lange termijn.
 
In deze nieuwsbrief:

De waarde van een goede klantvisie 

Meer info:

Eind augustus gaven we professionals een training over hoe je tot een geïmplementeerde klantvisie komt. We stonden stil bij de enorme meerwaarde van een goede klantvisie voor je organisatie én voor je huurders. In dit artikel delen we graag drie inzichten.
 
1. Maak onderscheid tussen wat je doet en het effect dat je nastreeft
Voor corporaties is het huisvesten van de doelgroep een belangrijke opgave. Daar ga je voor! Dat is wat je nastreeft. Wat je daarvoor kunt doen, is het bouwen van woningen. Maar er zijn nog meer middelen die je daartoe kunt inzetten, zoals woningdelen en de aankoop van woningen. Corporaties hebben nogal eens enkel de doelstelling ‘Het bouwen van betaalbare woningen’. De activiteit wordt daarmee doel op zich en niet het effect dat je nastreeft. Daardoor mis je kansen om je opgave te realiseren.
 
2. Begin met het bepalen van de effecten
Hetgeen je doet, je activiteiten, is afgeleid van hetgeen je wil bereiken. Begin met de effecten, de outcome, die je nastreeft op je doelen. Van belang is om dit scherp te hebben. Heb je dit niet scherp, hoe weet je dan welke activiteiten je moet ondernemen?
 
3. Sluit je dienstverlening aan op je ambitieniveau
Naast je effecten bepaalt ook je ambitieniveau wat je doet. Wil je dat huurders jouw reparatie met een 8,5 beoordelen, dan zal je andere dingen moeten doen dan wanneer je een 7,0 nastreeft. Veel organisaties streven bijvoorbeeld reparaties op maat na, maar hebben een basis dienstverlening. Echt op maat wordt het dan nooit. Het is van belang om je dienstverlening aan te laten sluiten op je ambitieniveau.
 
Vervolgens is de vraag de rest van je collega's mee te krijgt in jouw nieuwe denken over klanten. Hoe maak je het van de hele organisatie?
 
Hulp nodig?
Heb je interesse in de publicatie "In 7 stappen naar een geïntegreerde klantvisie" stuur dan een mail naar Ronald Koopman op e-mailadres: klantvisie@vannimwegen.nl.

Training Klantvisie
 12 december 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Training Met je klant in zee
dinsdag 12 december 2017
13.00 - 17.00 uur
kantoor Vannimwegen
Krijn Taconiskade 408, Amsterdam
 
Hoe belangrijk is een klantvisie voor een corporatie? Een goede vraag. Wij leggen de vraag graag terug: hoe belangrijk zijn klanten voor jou? Hoe belangrijk zijn het huurdersoordeel en de organisatiereputatie? Hoe graag wil je duurzaam presteren als organisatie?
 
Op 12 december geven we onze training Klantvisie voor geïnteresseerden! We gebruiken de hele middag (13.00-17.00) om de eerste stappen van je klantvisie samen te doorlopen. De training is gratis. Bij een no-show betaal je €75,- ex. BTW.
 
Over de vorige training enkele reacties:

“Een schat aan inspiratie over hoe ik een klantvisie beter handen en voeten kan geven” Margriet Gruiters - Projectleider Markt en Klant, Woonlinie

"Iedereen zou zichzelf een dag de tijd moeten gunnen om op deze manier met zijn klant in zee te gaan.” Sigrid Fekken - Manager wonen a.i. bij woningcorporaties
 
 
Joost Nellen versterkt Vannimwegen 
Kennismaken met Joost?
 
 
Mail of bel :
 
06-83578459
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij vroegen Joost wat te vertellen over zijn drijfveren om zich bij ons aan te sluiten:
 
Ik help organisaties aan het antwoord op de vragen van morgen. Hoe zorgen we dat het woningaanbod aan blijft sluiten bij de veranderende vraag? Hoe verbeteren we de dienstverlening? Hoe doen we dat zonder dat de woonlasten de pan uit rijzen? En hoe houden we vaart in het vernieuwen en verduurzamen van stad en woningvoorraad?
 
Ik ben nieuwsgierig van aard en vind snel mijn weg binnen organisaties. Zo signaleer ik snel knelpunten op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Ik ben in staat me te verplaatsen in uiteenlopende perspectieven en een gemene deler te vinden. Oplossingen zijn het meest effectief als ze gezamenlijk tot stand komen.
 
Mijn studies Politicologie en Algemene Economie leerden me op verschillende manieren te kijken naar hoe we onze samenleving rechtvaardig kunnen inrichten en hoe we beschikbare middelen daarvoor optimaal kunnen inzetten. Vraagstukken die onmiskenbaar van toepassing zijn op de wereld van de volkshuisvesting. In mijn dagelijkse werk vind ik mijn drijfveer in de behoefte een bijdrage te leveren aan het oplossen van die vraagstukken. 

Heft in eigen handen

 
 
 
 

Zorgen voor keuzevrijheid en een goede prijs-kwaliteit verhouding. Daarover gaat het congres van OTB en Platform31 op donderdag 9 november. Onderdeel van dit congres is een interessante workshop over de wooncoöperatie.
 
 "Als de overheid of de markt het niet organiseert, dan doen we het zelf", dat is veelal de motivatie van bewoners die een wooncoöperatie oprichten. Het is een organisatievorm in het wonen, waarbij zeggenschap primair bij de bewoners ligt. Naast gedrevenheid vraagt een wooncoöperatie om zakelijke vaardigheden. Wat zijn precies de mogelijkheden van een wooncoöperatie? Welke varianten zijn mogelijk? 
 
Tineke Lupi (Platform31), Trevor James en Stella van Veen (Vannimwegen) nemen je mee in een interactieve sessie in de wereld van dit relatief nieuwe fenomeen in het Nederlandse woonstelsel.

Klik hier om je aan te melden voor het wooncongres.
   
 
Nieuwe projecten
Meer info:
 

Afdelingshoofd Ruimte en Vastgoedontwikkeling
Gemeente Breda
Naast algemene leiding van de afdeling werkt Rob van Beek aan het werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet (meer samenwerking en interactie), de stedelijke programmering en de daarvoor belangrijke stuurinformatie.
 
Stakeholdersbijeenkomst Leefbaarheid
Woonpartners Helmond
Gespreksleiding en inhoudelijke programmering van de jaarlijkse bijeenkomst met maatschappelijke partners, huurders, commissarissen en gemeente. Dit jaar in het teken van leefbaarheid van de Helmondse wijken. Jasper van der Wal begeleidt het gesprek.
 
Zaanse corporaties in debat
Suzan Mouthaan en Erik-Jan Hopstaken begeleiden de Zaanse woningcorporaties bij het agenderen van de uitdagingen van de Zaanse woningmarkt. Nu de woningmarkt aantrekt, lijken de wachtlijsten voor sociale woningen eerder te groeien dan te krimpen. In de context van de Woningmarktregio Groot Amsterdam plaatst dat Zaanstad voor grote uitdagingen. De Zaanse huisvesters investeren in debat met elkaar, gemeentelijke professionals, georganiseerde huurders en andere belanghouders. 
 
Jaarverslag 
Simone Bes verzorgt samen met Hiske de Ridder de productie van het jaarverslag van Ymere. Naast interviews en redactievoering, faciliteert zij interne besluitvorming over dit voor interne en externe belanghouders cruciale document.
 
Organisatie- en cultuurontwikkeling
De Vooruitgang
Praktische werkwijze om samen meer energie, eigenaarschap en toekomstbestendigheid te creëren. Karin Waldram en Suzan Mouthaan zijn de adviseurs.

Evaluatie communicatiefunctie
Woningcorporaties veranderen onder invloed van woningwet en maatschappelijke context. Ze veranderen ook onder invloed van leiding en bestuur. Erik-Jan Hopstaken helpt een grote woningcorporatie haar communicatiefunctie te evalueren en opnieuw te richten naar de organisatievraag van vandaag. 

 
 
  
 
 
              Krijn Taconiskade 408
              1087 HW  Amsterdam
              020 67 66 902
              www.vannimwegen.nl
 
 
 Vannimwegen is een managementadviesbureau met specialisten in
vastgoed, organisatie en communicatie