Kennis over taal delen, onderwijskansen vermenigvuldigen
Liegen is goed voor taalontwikkeling
 
 
Onlangs publiceerde The New York Times een artikel over het liegen van kinderen. Volgens onderzoek wijst liegen op een hoge verbale begaafdheid. Kinderen die liegen blijken te beschikken over goede executieve functies (vaardigheid om te focussen) evenals een goed vermogen om de wereld door de bril van de luisteraar te bezien (theory of mind). Ze zijn sociaal vaardiger. Liegen is met andere woorden goed voor de hersenen. Het is daarom aan te raden met peuters en kleuters te oefenen in liegen.
 
 
 
 
 
 
Studiedag 'Ouder-betrokkenheid bij taalstimulering met TOLK'
 
 


Op deze dag wordt ingezoomd op de leefwereld van laagopgeleide ouders van diverse culturele achtergrond. Je krijgt antwoord op de vragen: ‘hoe betrek ik ouders op effectieve manier bij taalstimulering van hun kind?’ en ‘Hoe gebruik ik daarvoor TOLK?’ Deze kennis is ook goed in te zetten bij de ondersteuning van andere professionals die te maken hebben met taalachterstand. Denk aan het coachen van leidsters en leerkrachten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, enz. Wil jij TOLK doelgericht inzetten voor taalstimulering of taaltherapie? Meld je aan!
 
Datum: 19 februari
Locatie: Lelystad
Doelgroep: logopedisten en taalspecialisten
Studiepunten: 5 
Prijs: € 295,- inclusief BTW, koffie thee en lunch en een jaarabonnement op de digitale versie van TOLK met de drie bijbehorende boekjes (analoge versie).
 
 
Vacature voor wie wil werken met TOLK
 
 
 
 
 
"Wij zijn dringend op zoek naar een enthousiaste, all round logopedist die met TOLK voor taalontwikkeling & taaltherapie! wil werken," aldus Eline van Hoogdalem, logopedist en eigenaar van logopediepraktijk Klaver 4. "Onze praktijk ondersteunt diverse scholen in de regio Delft als het gaat om taalstimulering en ouderbetrokkenheid. Wij hebben daarvoor een vacature van 32 uur. Ons team bestaat uit 11 professionals die hun stinkende best doen om kinderen onderwijskansen te geven. Meer weten over ons en deze vacature?"
 
 
Tweeling-praat
 
Taalontwikkeling is leren communiceren. Om de beurt praten, wachten, initiatief nemen, luisteren, imiteren, aandacht vragen, kijken. Kinderen ontwikkelen deze communicatievaardigheden al op jonge leeftijd in wisselwerking met anderen. Tweelingen hebben daarvoor elkaar.
Meer weten? Bekijk de film.
 
KLIK-Onderwijsondersteuning
Montenspark 15 4837 CD Breda