Споделете:
 

Конференции за енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци 2019
Конференция ЕЕ & ВЕ
16-17-18 април, София
Ще можете да се запознаете с нова и интересна тематика като:
  • Нов финансов инструмент за обновяване на еднофамилни жилищни сгради
  • Грешките на строителния обект – какво знаем, че (все още) не знаем?
  • За първи път в България ще опитате „леденото предизвикателство“ и ще се убедите с очите си в предимствата на добре изолираните конструкции
  • Eнергийната бедност и начини за нейното преодоляване
  • Усъвършенстване в инсталирането на геотермални и слънчеви системи
Сред лекторите са:
   
 
 
Конференция управление на отпадъци и рециклиране
16 – 18 април, София
Теми с практическа полезност, като:
  • Оползотворяване на биоотпадъци за секторите производство на етерични и растителни масла, зеленчукопроизводство, лозарство
  • Програма LIFE - възможности за финансиране на проекти
  • Фонд на фондовете - Финансови инструменти за стимулиране на инвестициите в сектор Отпадъци
  • INNOVA - Интелигентно управление на цикъла за събиране на градските отпадъци
  • Екологични решения и технологии от China Everbright International Ltd.
Сред лекторите са:
 
 
 
 
        Следвай Виа Експо в социалните мрежи
Организатор: 032/ 966 813, 088 679 31 72, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com
 
Съобразно новите правила GDPR повече за нашата политика за поверителност и защита на личните данни може да намерите тук. Ако не желаете да получавате информация от нас, моля отговорете на този имейл с "Отписвам се".