In deze nieuwsbrief:
 
VOORLOPIG VERSLAG EERSTE KAMER OVER WMCZ-2018


Voordat het wetsvoorstel Wmcz-2018 in de plenaire vergadering in de Eerste Kamer komt, vond er een vooronderzoek plaats in de Eerste Kamercommissie op 15 januari jl. Dit was de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door Eerste Kamercommissies.

(Na ontvangst van een wetsvoorstel wordt aan de leden en plaatsvervangend leden van de commissie gevraagd of zij prijs stellen op een inbrengvergadering. Deze eerste inbrengvergadering wordt voorbereidend onderzoek genoemd.)

Onderstaand kunt u de vragen die gesteld zijn naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 15 januari 2019, downloaden.Leergang (onafhankelijk) Voorzitter (Centrale) Cliëntenraad
 


Balance is not something you find, It's something YOU create! 

Het voorzitten van een (centrale) cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor focus binnen de raad: het uitvoeren van de medezeggenschap. En dan liefst ook nog in een prettige
sfeer en met goed contact met de Raad van Bestuur of de directie. 
NCZ heeft een leergang ontwikkelt die jou als voorzitter inzichten geven in je rol, taak en functie en handvatten geven bij het uitvoeren
hiervan als (onafhankelijk) voorzitter. Na afloop van de leergang weet je de focus binnen de raad op het uitvoeren van de medezeggenschap
te stimuleren en te controleren én heb je kennis over je rol als voorzitter en over de rol van de cliëntenraad in de samenwerking
met de Raad van Bestuur / Manager en andere geledingen. 
De leergang onder leiding van Hans van Dinteren bevat drie dagdelen en bevat de volgende onderwerpen:
DAG 1: 
Trends in Medezeggenschap
WMCZ en Wet overleg huurder-verhuurder
Nieuwe WMCZ (stand van zaken en hoofdlijnen wijzigingen
DAG 2:
Teamrollen van Belbin
Wat is het?
Wat zeggen deze rollen over jouw rol?
Wat kun je ermee in je cliëntenraad?
Efficiënt en effectief vergaderen
DAG 3:
Roos van Leary
Wat is het?
Wat zegt de Roos van Leary over jouw wijze van communiceren?
Wat kun je er mee in de cliëntenraad?
Planmatig werken
Wat zijn de voorwaarden om planmatig te kunnen werken als cliëntenraad?
Hoe kun je ervoor zorgen dat aan die voorwaarden wordt voldaan?
 
De leergang (onafhankelijk) Voorzitter (Centrale) Cliëntenraad is geschikt voor (onafhankelijk) voorzitters van (Centrale) Cliëntenraden, Patiënten Advies Raden of andere vormen van Cliënten Medezeggenschap in de Zorg. Managers, Bestuurders in de zorg, andere belangstellenden.
Wanneer de leergang met goed succes wordt doorlopen ontvang je een certificaat. 
De leergang kan ook per onderdeel worden besteld en op maat worden aangeboden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 
 
De opleidingsdagen zijn 9 april, 14 mei en 11 juni 2019 
 
    
 
 
 
BASISLEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad 

 

 
‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een basisleergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. 
De cursus bestaat uit drie dagdelen en bevat de volgende onderwerpen:

                                                                                                                           Regel- en wetgeving, rechten en plichten

                                                                                                                           Actualiteit rondom medezeggenschap 

                                                                                                                           Visie, doelstelling(en), rol en positie

                                                                                                                           Vergadertechnieken, besluitvorming

                                                                                                                           Jaarplan en werkplan

                                                                                                                           Profileren, contact met de achterban
                                                                                                    
 In 3 dagdelen ga je onder leiding van Alice Makkinga aan de slag en wort je geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en
de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

Globaal worden de dagen als volgt ingedeeld:
 
DAG 1: Thema 1
Regel en wetgeving, rechten en plichten (Wmcz)

 DAG 1 : Thema 2
Actuele ontwikkelingen medezeggenschap en participatie

DAG 2: Thema 3
Visie, doelstelling(en), rol en positie

DAG 2: Thema 4
     Vergadertechnieken, besluitvorming
 
DAG 3: Thema 5
Jaarplan en werkplan

DAG 3: Thema 6
Profileren, contact met de achterban  

Voor meer inhoudelijke informatie over deze 3 daagse leergang klikt u HIER.
 
 
Deze leergang is een praktische en theoretische basis voor toekomstige en/of nieuwe leden van een cliëntenraad of voor leden die hun kennis willen opfrissen.
Ook stakeholders/gesprekspartners van een cliëntenraad die meer willen weten over de inhoud en strekking van het werk van een cliëntenraad zijn welkom!
 
 
De opleidingsdagen in 2019 zijn: 11 maart, 18 maart en 25 maart 
 
 
 
 
 


                                                                                                              
Gratis kennis- en leer netwerkbijeenkomsten: Ke(r)nNetwerken
voor (Centrale) Cliëntenraadsleden, Voorzitters en Ambtelijk Secretarissen VVT-sector 

 

 
Het is belangrijk dat we de positie van de cliëntenraad versterken.
 
 
Een programma dat erop is gericht om de positie van de cliëntenraad te versterken bij haar dagelijkse werkzaamheden.
 
De bijeenkomsten:
Om de positie en verbondenheid van de Nederlandse cliëntenraden verder te ontwikkelen, organiseert NCZ  85 gratis bijeenkomsten. Er worden drie verschillende doelgroepen aangesproken. Er is voor iedere doelgroep een bijeenkomst op maat.
 
De doelgroepen: 
-Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™
-Lid (Centrale) Cliëntenraad
-Voorzitter (Centrale) Cliëntenraad 
 
De volgende punten komen in de bijeenkomsten aan de orde:
-De rol en positie van de professionele ondersteuning
-De rol en positie van de voorzitter
-Kennis opdoen over inspraak en medezeggenschap voor cliëntenraden (Wmcz2018)
-Kennis opdoen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
-Ervaringen uitwisselen over nieuwe vormen van medezeggenschap
-Leren van elkaars ervaringen met medezeggenschapswerk
  
Voor welke sector zijn deze GRATIS Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten?
Voor clientenraden, voorzitters en ondersteuners van verpleeghuiszorg (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg)   
    
Wat is het doel van deze GRATIS Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten? 
-Een sterke cliëntenraad!
-Deelnemers zijn op de hoogte van ontwikkelingen m.b.t. Wmcz
-Deelnemers zijn op de hoogte van kwaliteitskader en kwaliteitsplan
-Deelnemers zien consequenties daarvan voor hun rol en positie 
 -Deelnemers wisselen uit en laten zich inspireren door best practices en creatieve oplossingen voor problemen
-Deelnemers vinden manieren om als cliëntenraad beter invloed uit te oefenen op het kwaliteitsplan
 
Door wie worden de gratis Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten gegeven? 
 
-Hans Jonkman: bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden
 
-Alice Makkinga: bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden
 
-Charles de Vries: bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden
 
-Wim Eggens: bijeenkomsten voor Voorzitters
 
-Hans van Dinteren: bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™
 
 Waar worden de GRATIS Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten gehouden? 


 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl