SID-in, 6e Jaar
Beste ouder,
 
Uw zoon/dochter is al een tijdje aan het nadenken over wat te doen na het secundair onderwijs.
Een goede beslissing begint met goede informatie. Daarom werken we op school reeds geruime tijd rond studiekeuze. We doen dat tijdens de seminaries. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat onze leerlingen ook buitenschools hun horizon verrijken.
 
Donderdagnamiddag 9 januari gaan alle laatstejaars naar de SID-in (Studie-informatiedagen) in de Brabanthal.
 
Op een SID-in geven alle onderwijsinstellingen van Vlaanderen informatie over hun opleidingen. Ideaal dus om een en ander af te toetsen. Ook bij het CLB kan men te rade gaan.
 
 
Praktisch
  • De leerlingen gaan zelfstandig naar de Brabanthal met de fiets of met de bus en melden zich daar bij hun leerkracht aan.
  • De SID-in is gratis.
  • De leerlingen nemen het nodige materiaal mee voor de lessen in de voormiddag.
  • Het bezoek aan de SID-in eindigt rond 16.00u. Daarna mogen de leerlingen naar huis.
 
Indien u dat wenst, kan u zelf ook een kijkje gaan nemen op zaterdag 11 januari (10-16u). Dan is de SID-in open voor iedereen. Je kan je hiervoor inschrijven op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/sid-in. Op deze site vind je ook meer informatie en een grondplan.
 
Wij hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het studiekeuzeproces van uw zoon/dochter.
 
Met vriendelijke groeten
 
Iris Caluwaerts, coördinator 3e graad

Frank Baeyens, directeur
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer iris.caluwaerts@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be