eNews | 28 april 2017 | week 18
DEZE WEEK
• Buitenland
• Liefdemaal
• Verbouwing
• Sprekers in mei
• Spreekbeurten voorganger
• NextGen Event 28 april
• Mannenontbijt
• Bevrijdingssamenkomst
• Vrouwen
• Senioren
• Lofprijsavond
• M15
• Suriname
• Sprekers Almere
• Christmas Celebration
• Nachtbidstond
• Oudsten
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 18
30 april t/m 7 mei 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4
19.30 uur  Vrouwensamenkomst 

WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenclub
19.30 uur  Lofprijsavond

DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15 celgroepen
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 DE VERANDERING
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Het grootste en meest overtuigende bewijs van de kracht van het evangelie, is de verandering die mensen ondergaan, na door de Heilige Geest te zijn aangeraakt (tijdens de prediking). Alleen de Here kan dit grote werk doen. Mensen worden geen nieuwe schepping door goede of mooie preken, maar door de aanwezigheid van de Heilige Geest. Een kerk waarin mensen week in week uit komen zonder te veranderen, moet zich afvragen of de Heilige Geest wel aanwezig is. Hoe druk de samenkomsten ook bezocht worden, als de mensen niet veranderen, niet opnieuw geboren worden, kunnen wij niet spreken van een levende gemeente. Alleen een kerk waar mensen veranderen, opnieuw geboren worden, is groot voor de Here.
Wij staren ons vaak blind op het aantal mensen dat de gemeente bezoekt, zonder ons af te vragen, of zij allen wel recht staan voor de Here, of zij de Here Jezus wel oprecht dienen. De Here schept geen behagen in een kerk met alleen maar kerkgangers, maar in een kerk waar leven is, waar de mensen openstaan voor de beweging van Zijn Geest, waar mensen tot bekering komen. Wat baat het een voorganger, als hij een grote gemeente heeft met kerkgangers, die niet veranderd zijn en geen getuigenis hebben? Door zo een gemeente zal de Naam van de Here Jezus eerder onteerd dan verhoogd worden, terwijl de naam van de voorganger verhoogd zal worden. Een gemeente waar grote aantallen mensen samenkomen om de Here te zoeken, Hem te eren, te prijzen en oprecht te dienen, die zal Hem blij maken. Het licht van zo een gemeente zal niet verborgen blijven, maar zal over de hele stad schijnen. De Here zoekt naar de vrucht van de bekering. 
Het grootste wonder is en blijft de bekering en wedergeboorte van mensen. Het Evangelie is daadwerkelijk een kracht van God tot behoud. 
Een echte opwekking wordt niet gekenmerkt door de vele genezingen, maar door de vele mensen die God gaan dienen en een nieuw leven gaan leiden door de kracht van het Evangelie. 
Er zijn velen die, na genezing ontvangen te hebben, denken God niet meer nodig te hebben en teruggaan naar hun zondige leven. Opnieuw geboren mensen zullen echter altijd het verlangen hebben bij de Here te blijven, ongeacht de prijs die zij daarvoor moeten betalen. Het gaat bij hen niet specifiek om de zegeningen die Hij geeft, maar om wie Hij is. Zij zijn bereid Hem te blijven volgen, ook als zij ogenschijnlijk niet worden gezegend. De Here staat bij hen op de eerste plaats en al het andere is secundair. Het gaat bij hen om Jezus en Jezus alleen.
God kan mensen veranderen. Wat wij niet kunnen, kan de Heilige Geest. Meer dan ooit hebben wij de tegenwoordigheid, de zalving van Gods Geest nodig. Iedere bekering is het werk van Gods Geest. Hij alleen kan overtuigen van zonde. Door zich open te stellen, geeft de mens als het ware groen licht aan Gods Geest om het prachtige werk van de wedergeboorte in hem of haar tot stand te brengen. De Heilige Geest doet dit werk wat graag, omdat een veranderd mens een klap is in het gezicht van de tegenstander. Die mens is dan het eigendom van de Here Jezus, ontvangt het eeuwige leven en maakt dan aanspraak op de Geestesdoop en de vele zegeningen, waarmee wij gezegend zijn in Christus. Die wedergeboren mens zal dan niet slechts een zielenwinner zijn, maar meer nog een "discipelmaker".
Daarom dank ik God voor de vele grote veranderingen, die telkens plaatsvinden in ons midden. Die veranderingen zeggen mij, meer nog dan andere geestesuitingen, dat God aan het werk is.
Buitenland
De voorganger heeft voor dit jaar enkele uitnodigingen voor het buitenland. Tot nu toe heeft hij alleen voldaan aan de uitnodiging om in Bulgarije te spreken.
De volgende landen staan, zo de Heer het leidt, in de planning:
08 juni – Addis Abeba – Ethiopië
17 juli – Vakantie met pastora Eveline
09 augustus – Kaapstad – Zuid Afrika
09 oktober – Suriname en Frans – Guyana
30 oktober – Berlijn – Wittenberg
Liefdemaal
De kaarten voor de Liefdemaal 2017 die gehouden wordt op donderdag 25 mei, Hemelvaart, zijn vanaf 30 april verkrijgbaar in de Infokamer. De bijdrage is euro 5,00. Voor kinderen tot 12 jaar is dat euro 2,50.
De Liefdemaal is van 11.00 tot 13.30 uur.
Verbouwing
De verbouwing van de keuken en de wijkzaal is voorlopig uitgesteld. Er is meer voorbereidingstijd nodig. Wij houden u op de hoogte. De herstelwerkzaamheden in de grote zaal zullen spoedig aanvangen. 
De nieuwe stoelen worden op 17 juli bezorgd en geplaatst. Het voornaamste werk in de grote zaal zal de verruiming en verandering van het podium zijn . Daarnaast zullen de vloerbedekking en gordijnen vernieuwd worden.
Sprekers in mei
07 mei – 10.00 uur  – Astrando Castillion
07 mei – 12.45 uur – Arjan Knevel
14 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
14 mei – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
21 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
21 mei – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
28 mei – 10.00 uur – Niko Njotorahardjo - Jakarta
28 mei – 12.45 uur – R. Sweeb

Spreekbeurten voorganger
07 mei – 09.30 uur – Maranatha Almere
28 mei – 14.00 uur – VEG Diemen

NextGen Event 28 april
Vrijdag 28 april is het weer zo ver. Dan vindt onze NextGen jeugdsamenkomst plaats in de kerk. Ook dit keer belooft het een hele inspirerende avond te worden, speciaal voor jongeren van 17-35 jaar. Na afloop is er weer tijd om in de chillroom met elkaar te connecten. Natuurlijk zijn ook Patricks Catering en KingCoffee weer aanwezig voor ‘food & drinks’.
LIKE ons op Facebook: facebook.com/NextGenAmsterdam en op
Op deze manier kunnen wij jullie op de hoogte houden van het nieuws rondom the NextGeneration-jeugdsamenkomsten. See you at April 28th!
Mannenontbijt
Zaterdag 29 april vindt het mannenontbijt van onze gemeente plaats in de kerk. Het ontbijt begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur. Vergeet uw toegangskaart niet.
Bevrijdingssamenkomst
Denk aan onze bevrijdingsdienst van zondag 30 april. Deze avond zal geleid worden door pastor Charles Lepelblad. Naast een kort woord zal er voldoende tijd zijn om te bidden voor de noden van de gelovigen. De dienst begint om 19.00 uur.
Vrouwen
De vrouwen van de gemeente worden herinnerd aan de vrouwenbijeenkomst van maandag 1 mei. Het wordt een avond om samen de Here te prijzen, elkaar kort te bemoedigen uit het Woord van God en te fellowshippen. De dienst begint om 19.30 uur.
Senioren
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 3 mei, die plaatsvindt in de kerk. De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar.
De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.
Lofprijsavond
Denk aan de lofprijsavond van woensdag 3 mei. Onze woensdagavondsamenkomst staat dan in het teken van een Praise-avond, met veel lof, aanbidding, proclamaties en dank. U bent van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.
M15
Vrijdag 5 mei vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. De M15’s zijn celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.
Suriname
Br. Marchiano, zr. Ellen-Jane Zarks-de Graav en hun kinderen zijn 22 april voor twee vakantie naar Suriname vertrokken. Zij hopen daar ook de 70e verjaardag van de moeder van zr. Ellen-Jane bij te wonen.
Zr. Hermien Codrington hoopt is op zaterdag 22 april naar Suriname vertrokken om haar moeder te bezoeken. Ze hoopt op 6 mei terug te zijn.
Sprekers in Almere
07 mei: S. Hofwijks
14 mei: A. Castillion
21 mei: P. Habes
28 mei: A. Castillion
Christmas Celebration 
De Christmas Celebration vindt plaats op zondag 24 december om 20.00 uur in de RAI van Amsterdam.
’s Morgens is er om 10 uur een normale samenkomst in de Maranathakerk. Er is op die dag slechts één samenkomst.
Nachtbidstond
De volgende nachtbidstond wordt, zo de Heer wil, gehouden in de nacht van vrijdag op zaterdag 30 juni – 01 juli van 00.00 uur tot 06.00 uur.
Oudsten
De oudsten van gemeente en hun vrouwen hopen op 1 en 2 juni op Retraite te zijn, ergens in Nederland.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl