Beste ,

De vele uren studeren en het harde werk van de afgelopen maanden hebben hun vruchten afgeworpen. In het federaal parlement gaan we nog door tot 21 juli, daarna is het ook hier tijd voor vakante.

Voor we de boeken even dicht doen, wil ik graag uitklaren wat de regeringsmaatregelen omtrent werkbaar werk en een verhoging van het inkomen concreet inhouden. Er is veel aandacht voor deze maatregelen  maar er worden heel wat onwaarheden over verteld. Klik op de playknop op de foto hiernaast voor een overzicht van de feiten.

Als samenleving moeten we aan hetzelfde zeil trekken, #tousensemble, net zoals bij de Rode Duivels tijdens het EK. Dit bracht mensen samen. Dat is ook het doel van de vele evenementen tijdens de zomer. Het Urb Egg café is één van deze tijdelijke organisaties, dat deze zomer terug te vinden is aan de Gentpoort. Wie nog geen concrete plannen heeft voor zijn welverdiende vakantie kan het Brugse Ommeland verkennen via de brochure die je onderaan deze nieuwsbrief gratis kan aanvragen. Geniet van de vakantie! 


Actieplan voor Kustzones

Politiezones van kustgemeenten kregen elk 4 extra agenten vanuit de federale politie ter beschikking tijdens de zomermaanden. Dit wordt nu afgeschaft. Ik vroeg de minister naar oplossingen om de drukke zomermaanden en de terugkerende transmigratieproblematiek onder controle te houden. Politiemensen uit kustzones zullen in de zomer niet meer moeten bijspringen bij grote evenementen elders in het land. Dit is een stap in de goede richting maar deze ene maatregel is niet voldoende. Waar blijft het beloofde actieplan?!

Klik hier voor meer info

Klik hier voor het fragment in Focus TV 


Tabaksplan

Dagelijks sterven 40 mensen door de gevolgen van roken, zowel actief als passief. Om het aantal slachtoffers terug te dringen lanceerde ik met Nathalie Muylle en Els Van Hoof een resolutie met een federaal tabaksplan. We stellen hierin een aantal maatregelen voor die roken minder aantrekkelijk maken. Het plan wil de regering ertoe aansporen om de Europese tabaksrichtlijn zo snel mogelijk naar Belgisch recht om te zetten. 

Klik hier voor meer info 


Defecten elektronische poortjes luchthaven

Vorig jaar waren de elektronische poortjes aan de grenscontroles meer dan twee maanden defect, dat bleek uit een schriftelijke vraag die ik stelde. Er waren problemen met de verbinding met de algemene politiedatabank en het systeem om de identiteitskaarten te lezen bleek ook meerdere keren defect. Als de problemen niet opgelost geraken moet nagegaan worden of een schadeclaim gevraagd kan worden aan de verantwoordelijke firma. In tijden van terreurdreiging kunnen we ons geen kinderziekten in het systeem permitteren.

Klik hier voor meer info

Klik hier voor het fragment in VTM nieuws


Een masterplan voor Campus Molenerf

Op Campus Molenerf vind je o.a. het AZ Sint-Jan, het OCMW, revalidatie- en hoorcentrum Spermalie, WZC De Vliedberg en het in aanbouw zijnde CAW. We maakten een masterplan op, dat de mogelijkheid laat om de werking op Molenerf verder uit te bouwen en te optimaliseren. Het helpt zoeken naar oplossingen voor o.a. een nieuwe afrit voor Sint-Jan, een oplossing voor de parkeerdruk, de nood aan opslagruimte, tewerkstellingsprojecten voor laaggeschoolden, de expansiekansen voor het ziekenhuis...

Klik hier voor meer info


Naar een moderne federale overheid

Momenteel is de regering bezig met een redesign van de federale overheid. Dit moet de efficiëntie van de overheid verhogen en de dienstverlening aan de burgers en bedrijven verbeteren. De regering voorzag dit jaar 100 miljoen euro uit deze redesign. Toen ik de minister vroeg hoeveel op vandaag al bespaard werd, weigerde hij echter een budgettaire tussenstand te geven. Hij beloofde er wel werk van te maken.

Klik hier voor meer info

Naast de reorganisatie is er ook dringend een plan van aanpak nodig naar ziektepreventie en het omgaan met een verouderd federaal ambtenarenkorps. De ambtenaren vormen immers de basis van de dienstverlening.

Klik hier voor meer info


Federaal Parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel

gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
www.frankydemon.be

spreekuur: op afspraak