december 2016
 
In deze nieuwsbrief staat een artikel over jaloers zijn, een artikel over Joekels en Keffers, het maken van een knalbox en een handig werpmiddel voor onhandige baasjes.
 
Veel leesplezier toegewenst!
 
Zijn honden jaloers?
 
Jaloersie is een ingewikkelde eigenschap. Het vereist complexe cognitieve vaardigheden en een inzicht in emoties en bewuste intenties van anderen. Kunnen we er dan wel zomaar vanuit gaan dat honden jaloers kunnen zijn? Of het tegengestelde: kunnen we zomaar ervan uitgaan dat honden niet de benodigde inzichten en vaardigheden hebben om jaloers te zijn?
 
Harris en Prouvost hebben een onderzoek ontwikkeld op basis van een jaloersheidsonderzoek bij kleuters. Hierbij werd gekeken naar de reactie van het kind ten opzichte van de moeder, terwijl deze zich bezighield met ofwel een ander kind, ofwel een object.
 
In deze aangepaste studie werd gekeken naar hoe honden reageerden als hun baasje speelde met een andere (nep)hond, een duveltje-in-een-doosje of als ze hardop een boekje voorlazen.
 
Er werd gekeken naar agressief gedrag, aandacht zoeken (duwen tegen de baas of tussen de baas en het object gaan staan, of vocalisaties), en meer aandacht besteden aan de baas (kijken naar de eigenaar en naar het object).
 
Het gedrag van de hond werd gefilmd en geanalyseerd. Hieruit bleek dat honden meer agressie vertonen, de eigenaar meer duwen en vaker tussen de baas en de (nep)hond gaan staan (wat door de eigenaren werd beschreven als "jaloers gedrag"), er werd meer gejankt en de honden negeerden de eigenaren minder als deze aan het voorlezen waren.
 
Al deze gegevens bevestigen het idee dat honden een vorm van jaloersie kennen. Verder onderzoek is nodig om te kijken of honden dus ook een vorm van zelf-perceptie hebben.
 
Lees hier het hele artikel, inclusief een interessante vraag over of nephonden wel geschikt zijn voor dit soort onderzoek.
 
Wie is agressiever: de grote of de kleine hond?
Dé ergernis van kleine-honden-eigenaren: zo'n groot joekel dat op je kwetsbare kleine lieveling af komt denderen. Hou je hond toch bij je!

Dé ergernis van grote-honden-eigenaren: zo'n klein keffertje dat ongestraft jouw welopgevoede hond mag aanblaffen en uitdagen. Voed 'm eens op!

Over en weer zijn er voldoende ergernissen. Maar ligt dit aan de grootte van de hond, of de opvoedcapaciteiten van de eigenaar? In 2007 deden diverse onderzoekers, waaronder James Serpell, onderzoek naar rassenverschillen met behulp van een vragenlijst (de CBARQ). Uit dit onderzoek bleek al dat teckels en chihuahua's opvallend veel vaker agressie vertonen naar mens en dier.

Paul McGreevy ging hier in 2013 op verder, door aan te tonen in onderzoek dat kleine hondjes over het algemeen reactiever zijn dan grote honden en vaker agressie inzetten.

Mogelijk oorzaken hiervoor zijn genetica, angst en onzekerheid, tolerantie van de baasjes en gebrek aan beweging.

Beide onderzoeken benadrukken gelukkig dat lang niet alle kleine hondjes agressief zijn, en dat verder onderzoek nodig is om de juiste oorzaak van dit verband te achterhalen.

Tot die tijd blijft het voor alle hondeneigenaren zaak om hun eigen Joekel of Keffer zo op te voeden, dat een ander hier geen last van heeft.

Lees voor meer informatie het hele artikel op Doggo.nl of klik door naar de originele wetenschappelijke artikelen.

   
 
Sinterklaassurprise
 
 
Gaan jullie binnenkort Sinterklaas vieren? Spaar dan wat verpakkingsmateriaal op. Met name pakpaier en kartonnen dozen zijn handig. Hiermee kan je voor je hond een Knalbox maken. Je kan dit aanleren door je hond wat basispuzzels te laten maken (zie ook www.hersenwerkvoorhonden.nl). Voor het samenstellen van de knalbox kan je kijken naar mijn filmpje op youtube.
 
Je kan zo'n surprise gebruiken om je hond bezig te houden tijdens pakjesavond, maar ook tijdens het kerstdiner of om hem af te leiden van het vuurwerkgeweld met oud&nieuw.
 
Plaats je een foto of filmpje van je puzzelende hond op mijn facebookpagina?
 
Hoe ver gooi jij?
Ik geef het eerlijk toe: als ik een bal voor Sira weggooi, ligt mijn vriend altijd in een deuk. Met een beetje mazzel landt de bal maximaal 3 meter ver weg. Echt rennen hoeft Sira niet, om hem te halen.
 
Toen kwam ik dit pareltje tegen: echt wat voor mij! Niet al te technisch, niet al te duur, maar wel leuk om je hond lekker bezig te houden. Doe een bal in de loop, trap op het luchtkussen en hoppa: daar gaat je bal (en de hond).
 
 

 
Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief? Stuur ze gerust naar me op (marij@stolpgedragsadvies.nl).
 
Tot de volgende nieuwsbrief!
Groetjes,
Marij Stolp

Stolp Gedragsadvies - www.stolpgedragsadvies.nl - 06-50465821