Kan u deze Eigen-Wijs niet lezen? Ga dan naar de webversie.
Eigen-Wijs

 
Een uitgave van VONAC vzw,
pedagogische begeleidingsdienst & navormingscentrum
van VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform
 
Jaargang 16       Nummer 50
    
   10 november 2016

In deze nieuwsbrief:
VOOP heeft een eigen Facebookpagina waarop we berichten van onze eigen scholen, uit de media en van allerhande partners in de onderwijswereld delen.
De afgelopen weken verschenen er berichten over participatie, WO, mediawijsheid, EDO, RSV, gezonde scholen, STEM,... alsook enkele leuke berichten uit onze eigen scholen. Kortom: een hele hoop insipiratie!
 
Mis geen enkel boeiend bericht: ga gauw hier kijken en like onze pagina...
Geert Bourgois op bezoek in Wagenschot!
Op 1 september bezocht Minister-president Geert Bourgeois met zijn adviseurs Welzijn en Onderwijs en zijn communicatie-verantwoordelijke het Pedagogisch Centrum Wagenschot. Hoewel het tijdsbestek kort was, voerde de minister-president zowel met jongeren als personeel in MFC en school een joviaal en ongedwongen gesprek.
Hier ontdek je meer over dit bezoek.
Cultuur op school
Hoe laat je kleuters kennis maken met cultuur? Hoe maak je aandacht voor cultuur wakker bij leerlingen van de lagere school? Hoe hou je leerlingen van het secundair onderwijs geïnteresseerd in cultuur?
Ben je op zoek naar concrete tips en feedback? Ga dan snel hier kijken!
Everybody happy: werken aan geestelijke gezondheid in de klas
De Vlaamse film 'Everybody happy' speelt sinds enkele weken in onze bioscopen en wordt op veel terreinen aangegrepen als aanleiding om het te hebben over stress en burn-out.
Ook in de klas kan deze film een aanzet geven voor gesprekken en leermomenten rond geestelijke gezondheid.
Om je als leerkracht meer houvast te bieden, ontwikkelden VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie), VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie) en de Vlaamse overheid een educatief pakket voor leerlingen en cursisten vanaf 15 à 16 jaar. Lees er hier alles over.
Actieve ouders op school
Schoolbesturen, directies, personeel, ouders en leerlingen hebben hetzelfde doel voor ogen: zorgen voor een zo goed mogelijk leer- en leefklimaat op school. Omdat elke partner andere belangen heeft, andere competenties en andere verantwoordelijkheden, is samen school maken niet zo vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelde de VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen) een brochure waarin ze alle informatie verzamelden die belangrijk is voor de realisatie van ouderparticipatie. Ontdek hier meer over deze brochure.
Beleidsplan welzijn en welbevinden
Recent werd een beleidsplan ter bevordering van het welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen gepubliceerd door het departement onderwijs en vorming. In dit document wordt vertrokken vanuit de fundamenten van het werken aan welzijn en welbevinden en wie hierbij betrokken is. Vervolgens wordt stil gestaan bij de verplichtingen vanuit de regelgeving en hoe je hier in de praktijk mee aan de slag kan gaan, met  praktische tips voor de aanpak van probleemsituaties. Lees meer hier.
Wereldaidsdag - 1 december 2016
Op wereldaidsdag, elk jaar op 1 december, staan we stil bij de gevolgen van aids en roepen op tot meer solidariteit. Maar is dat nog nodig? Wat zijn de mechanismen achter discriminatie? Wat bedoelen we met stigma? En wat betekent dat eigenlijk, 'solidariteit'?
Ontdek hier hoe je op school kan stilstaan bij de wereldaidsdag.
Geen les óver diversiteit maar diversiteit ín elke les
“Wanneer je lesgeeft over wie ‘anders’ is, benadruk je ongewild het verschil”, vertelt Steven De Baerdemaeker van Çavaria. “Terwijl we diversiteit net ‘normaal’ willen maken. Steek daarom diversiteit in elke les, in elk werkboek, in elke opdracht.”
Hier vind je tips en meer informatie over een nieuw educatief pakket voor kleuters waarbij diversiteit de norm is.
Symposium: moet er vrijheid zijn in onderwijs?
De vraag 'moet er vrijheid zijn in onderwijs?' is een actuele en uitdagende kwestie. Ze nodigt uit tot een symposium - een geanimeerde discussie of een ernstig gesprek over een urgente vraag die ons allen aanbelangt.
En nog meer voor de kleine onderwijskoepels is onderwijsvrijheid van cruciaal belang!
We hopen dan ook dat een aantal directies en bestuursleden van onze scholen en centra aanwezig kunnen zijn op dit symposium! VOOP zal zelf ook een delegatie naar dit symposium sturen.
Dit symposium vindt plaats op 14 december van 9u tot 16u30 in STUK in Leuven. Meer info vind je hier.
Gezondheidsconferentie: wat is jouw mening?
 
Op 16 en 17 december organiseert VIGeZ de gezondheidsconferentie Preventie in Gent. Hier stelt minister Jo Vandeurzen de doelstellingen van een nieuw preventief gezondheidsbeleid voor. De volgende thema’s zullen aan bod komen: gezonde voeding, eetstoornissen, ondervoeding bij ouderen, beweging, sedentair gedrag, tabak, alcohol en drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken.
Deze thema’s worden vanuit verschillende omgevingen bekeken, namelijk werk, onderwijs, vrije tijd, zorg en welzijn, gezin en lokale gemeenschap.
Om dit zo realistisch en volledig mogelijk te kunnen doen, wil VIGeZ graag uw mening hierover weten.
Deze bevraging vraagt 10 minuten van uw tijd en brengt in kaart welke thema’s, doelgroepen en randvoorwaarden vanuit uw perspectief belangrijk zijn. De bevraging loopt tot 18 november en de resultaten worden mee in rekening gebracht bij de verdere vormgeving van het nieuwe beleid. Volg deze link om te starten.
 
Hoogsensitiviteit bestudeerd aan de VUB
Rond de term ‘hoogsensitiviteit’ hangt nog vaak een zweem van zweverigheid.
Hoogsensitiviteit wordt verward met overgevoeligheid, aanstellerij, lange tenen, bange hartjes, een nieuwe hype,…
Prof. dr. Elke Van Hoof bestudeert hoogsensitiviteit aan de VUB en schreef een boek over de laatste stand van wetenschappelijk onderzoek rond hoogsensitiviteit.
Lees hier meer over dit boek.
Interessante bijscholingen en studiedagen
In deze posts op onze Facebookpagina vind je allerhande interessante studiedagen en bijscholingen.
 
- Vlaams Mediawijs Congres. Thema: mythes en media. - 15 en 16 nov 2016
- Slim delen van schoolgebouwen. Buig je tijdens deze studiedag over gedeeld gebruik van schoolgebouwen - 23 nov 2016 in Brussel.
- De speelplaats van morgen. Een studiedag voor iedereen met interesse voor speelplaatsen met visie. Maak kennis met groene en gevarieerde speelplaatsen - 28 nov 2016 in Heverlee. 
Grasduin door artikels uit vorige edities op onze blog!
Op onze blog vind je de artikels uit de vorige versies van Eigen-Wijs. Je kan alle artikels overlopen of op basis van een thema zoeken.
Neem vlug een kijkje op onze blog!
VONAC: wie is wie
Op deze webpagina vind je een overzicht van de medewerkers van VONAC.
Colofon
  • Redactie: Veerle Wauters - veerle.wauters@voop.be@voop.be.
  • Werkten mee aan deze editie: Veerle Wauters en Johan Royeaerd.
  • Bijdragen voor volgend nummer kan je bezorgen aan Veerle Wauters.
  • Verantwoordelijk uitgever: Johan Royeaerd, johan.royeaerd@voop.be.
  • Abonnement: u ontvangt deze Eigen-Wijs nieuwsbrief van VONAC omdat u zich hiervoor hebt ingeschreven of omdat wij vermoeden dat de inhoud van deze nieuwsbrief u zal interesseren.
    Een abonnement op Eigen-Wijs is gratis en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via deze link. Uitschrijven of wijzigen van geadresseerden of van mailadressen kan je doorgeven via Uitschrijven / Gegevens wijzigen.
Meer informatie (o.a. vorige nieuwsbrieven) vind je op onze website www.voop.be.
 
VONAC vzw is gevestigd op de VUB - IDLO – lokaal 3B204 - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel