Infobrief Diaconie Brugge  Februari 2012, 4de jaargang nr. 17


 
 
EEN STRIJDER VAN HET LICHT kent zijn zwakke kanten.
Maar hij kent ook zijn sterke kanten.
Sommige van zijn kameraden klagen onophoudelijk: “De anderen hebben meer geluk”.
Misschien hebben ze gelijk.  Maar een strijder laat zich hierdoor niet ontmoedigen; hij zal proberen het optimale uit zijn talenten te halen.
Hij weet dat de kracht van de gazelle gelegen is in de behendigheid van zijn sprongen, en de kracht van de meeuw in de trefzekerheid waarmee hij naar de vis duikt.
De strijder van het licht heeft geleerd dat een tijger niet bang is voor de hyena omdat hij weet hoe sterk hijzelf is.
Dus gaat hij na waarop hij zich verlaten kan.  En nooit vergeet hij zijn uitrusting te inspecteren die uit 3 dingen bestaat: geloof, hoop en liefde.  Als deze 3 aanwezig zijn, aarzelt hij niet om door te gaan.
 
IEDERE STRIJDER VAN HET LICHT is wel eens bang geweest om de strijd aan te gaan.
Iedere strijder van het licht heeft in het verleden wel eens iemand in de steek gelaten of bedrogen.
Iedere strijder van het licht heeft wel eens een weg gevolgd die de zijne niet was.
Iedere strijder heeft wel eens geleden onder dingen die er niet toe doen.
Iedere strijder van het licht heeft wel eens gevonden dat hij geen strijder van het licht is.
Iedere strijder van het licht heeft wel eens ja gezegd terwijl hij nee wilde zeggen.
Iedere strijder van het licht heeft wel eens iemand gekwetst van wie hij hield.
Daarom is hij een strijder van het licht; hij is door dit alles heen gegaan en heeft nooit de hoop verloren beter te worden dan hij was.
 
PAULO COELHO
 

 
2. Profetische Stem op 12 maart: Hilde Decoene

 
Hilde Decoene brengt een getuigenis van haar werk bij volwassen mensen met een fysieke/mentale beperking. Als basiswerker laat ze zich inspireren door 7 waarden die ze voor het centrum, vzw Mariënstede, in het boek ‘Weg-wijzer’ verwoordde. Geïnspireerd door de benedictijnse traditie en door het taoïsme, is ze steeds weer als zoekende mens op weg. Hierbij is ‘de stilte’ en ‘meditatie’ essentieel.
Samen met Willy Lievens heeft ze het bezoekerscentrum, vzw de zonne-arc, uitgebouwd. Leven in ‘zonnevrijheid’, meer doen met ‘minder’ en ‘eenvoudig leven’ met de natuur als inspirator, is hun motto.
 
   
Bedoeling van "Profetische Stemmen":
 
 • We willen met de Diocesane Dienst voor Diaconie mensen rond de tafel samen brengen die als vrijwilliger of professioneel met taken en opdrachten dienstbaar in de samenleving staan.
 • We willen ruimte creëren voor herbronning.
 • We willen mensen in contact brengen met gelijkgezinden. De bedoeling is vooral: een soort “pitstop” te zijn voor mensen die zorgend bezig zijn voor anderen.
 • Via de ontmoeting “rond de tafel”, via rustmomenten, delen van onmacht en kleine “succes­ervaringen”, bezinning, gebed en confrontatie met iemand die wat verder staat in de “geaarde” spiritualiteit van de diaconie, willen we de aanwezigen de kans bieden om te groeien en zichzelf sterker te maken, zodat zij hun (vrijwilligers)werk van daaruit met meer kwaliteit en diepgang kunnen verder zetten.
Praktisch: 
 

 • Waar: De Bremstruik / De Kerit, Sint - Alfonsusstraat 42, 8800 Roeselare
 • Dagindeling:
  9u.30: We starten met een bezinningsmoment
  10u.30: Een geïnspireerde spreker zet ons op weg
  12u.00: Wij voorzien belegde broodjes, koffie, thee en frisdrank
  13u.00: einde

  Zoals u kunt zien, voorzien we vanaf 2012 enkel nog een voormiddagprogramma!

 • Meer informatie: info@diaconiebrugge.be of 0488/809178
 
 
 3. 76.372 handen tegen kinderarmoede
 
 
Jouw stem tegen kinderarmoede maakt het verschil!
Op vrijdag 27/01/2012 werd de campagne 'Armoede is geen kinderspel' officieel afgesloten. 76.372 handen roepen een halt toe aan kinderarmoede en werden symbolisch overhandigd aan de ministers Ingrid Lieten en Jo Vandeurzen. Al deze handtekeningen ondersteunen de vier politieke eisen van de campagne:
 • een leefbaar inkomen dat rekening houdt met de grootte van elk gezin;
 • een laagdrempelige ontmoetingsplaats en aanspreekpunt voor opvoedingsvragen in elke gemeente;
 • een lessenpakket over (kans) armoede in alle lerarenopleidingen;
 • een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in armoede.
 
Ook vele enthousiaste leerlingen van het Maria-Boodschaplyceum uit Brussel brachten hun stem tegen kinderarmoede uit. "De school is het begin van de samenleving, leerlingen moeten bewust gemaakt worden van de armoede rondom hen," sprak de voorzitter van de leerlingenraad.
 
Focus op het beleid
 
Met 76.372 handen geven we samen een krachtig signaal: de bestrijding van kinderarmoede moet hoog op de politieke agenda blijven staan. De reacties van de betrokken beleidsmakers klonken alvast veelbelovend. Minister Vandeurzen erkent het belang vanontmoetingsplaatsen en een plaats waar mensen terecht kunnen metopvoedingsvragen. De Vlaamse regering werkt de komende maanden verder aan een nieuwe wetgeving over preventieve gezinsondersteuning.
Minister Lieten ging verder in op onze eis over een leefbaar inkomen voor elk gezin. Ze verklaarde dat de Vlaamse regering zich wil blijven inzetten voor het terugdringen van de vaste kosten voor gezinnen. Ze sprak hierbij onder andere over het belang van de studietoelagen en dehuursubsidies én van de vlotte toekenning ervan. Minister Lieten beloofde ook om de jeugdbewegingen extra middelen te geven om hun gemeenschappelijk jaarthema over armoede verder te zetten in de dagelijkse werking.
Tenslotte roept Welzijnszorg minister Smet op om initiatief te ondernemen omtrent een opleidingsmodule over armoede in de lerarenopleiding.

 
4. Welzijnszorg steunt strijd tegen armoede ook in 2012
 
In Vlaanderen en Brussel zijn vele tientallen projecten actief in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Van de overheid krijgen ze vaak onvoldoende financiële middelen om optimaal te kunnen functioneren of om nieuwe initiatieven te ontplooien. Toch zetten ze zich onverminderd in, samen met mensen in armoede. Welzijnszorg steunt elk veel lokale en regionale organisaties of projecten die op die manier actief zijn.
 
Projecten die een aanvraag voor steun willen indienen, nemen best zo spoedig mogelijk contact op met Welzijnszorg. De uiterste aanvraagdatum is 31 maart 2012.
 
In het kader van haar komende najaarscampagne vraagt Welzijnszorg nadrukkelijk dat organisaties en projecten actief rond ouderen in armoede een aanvraag zouden doen.
 
Campagne 2012: “Armoede, een oud zeer”
Mensen dromen van een mooie oude dag. En terecht: iedereen verdient het om zijn oude dag zonder veel zorgen door te brengen. Helaas blijft dit voor veel mensen een droom: 1 op 5 ouderen wordt geraakt door armoede. Hun inkomen is te beperkt door de opleiding die ze vroeger genoten of vanwege hun job, maar ook het al dan niet hebben van een spaarboekje of gezondheidsproblemen spelen een rol … Ouderen die in armoede leven worden uitgesloten van de meest noodzakelijke basisbehoeften en zijn enorm kwetsbaar, omdat de kans om uit te armoede te geraken iedere dag kleiner wordt.
Armoede is onaanvaardbaar, ook voor elke zestigplusser. Daarover voert Welzijnszorg in 2012 campagne!
 
We maken u ook graag attent op de mogelijkheid van adviestoelagen. Zij kunnen het hele jaar door aangevraagd worden.
 
Meer informatie en de aanvraagformulieren kunt u vanaf eind januari vinden op www.welzijnszorg.be of bij Welzijnszorg (projecten@welzijnszorg.be,  02 502 55 75).
 

 
5. "Iedereen mee": een groot dictee
 

 

 
6. De Broederlijk Delen Koffiestop: 6de editie
 
De Koffiestop is aan zijn 6de editie toe. In 2011 sloten we af met 1905 Koffiestops op de teller en een opbrengst van 257.075 euro. Opnieuw een record! In 2012 willen we op hetzelfde elan verder gaan, want de Koffiestop levert belangrijke middelen op in onze wereldwijde strijd tegen armoede en onrecht.
 

 
Koffiestop in het bisschopshuis
 
Ook het bisschopshuis neemt vrijdag 2 maart deel aan de zesde editie van de actie Koffiestop van Broederlijk Delen. Samen met mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge, nodigen we je graag die ochtend tussen 10.30 uur en 12 uur uit op bezoek te komen, een (h)eerlijke kop koffie (of thee) te drinken en een vrije bijdrage te doen voor het werk van Broederlijk Delen. Zo steun je de plannen van mensen in het Zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht.
 
Een Koffiestop is gezellig. Hij brengt mensen samen rond een warm zuiders product en laat hen kennismaken met de campagne van Broederlijk Delen. Op de Koffiestop in het bisschopshuis zal ook Veerle Defloor, verpleegster en ziekenhuiswetenschapster uit Brugge, aanwezig zijn. Als vrijwilligster van Broederlijk Delen deed ze al ervaring op in Guatemala, een land dat in deze campagne van Broederlijk Delen centraal staat. Tijdens haar verblijf in Guatemala organiseerde ze daar trouwens zelfs een koffiestop, om het gebruik van 'uitbuitkoffie' aan te klagen.
 
Wil je een overzicht van alle koffiestops in de provincie West - Vlaanderen, klik dan op onderstaande link:
 

 


 
 
7. Romeroviering in Brugge op 24 maart 2012
 

 
MUURSCHILDERING (OPNIEUW) VERNIELD!
24 maart 1980: aartsbisschop Romero vermoord!
Wereldnieuws, en zeker voor ons,
in Brugge, een slag in het gezicht.
Zeven weken voordien hadden we hem hier nog
zo hartelijk onthaald,
en zijn speech in Leuven vond ik de meest inspirerende
van heel mijn leven: zo bevrijdend,
zo hoopvol, zo moedig…
Nu, 32 jaar later, leeft er nog altijd weerstand tegen deze bisschop en willen sommigen
hem nog eens het zwijgen opleggen.
Niet door een kogel ditmaal.
Maar door hem uit het straatbeeld weg te halen.
Of door zijn krachtig protest van toen,
braaf en zoet te verwoorden – ongevaarlijk dus voor potentaten.
Romero’s ‘erfenis’ blijft voor mij heilig.
Omdat die voor de maatschappij en de kerk heil--‐ brengend is:
stem van de stemlozen zijn;
zijn leven riskeren voor wie haast geen leven heeft.
Zoals de voorvechter van de Mensenrechten Stéphane Hessel (95 j.) onlangs zei:
“Neem het niet!”
Zo vragen wij nu op 24 maart a.s. deze “heilig--‐schennis” niet te nemen.
Het zal voor de mensen in El Salvador echt een bijdrage zijn.
 
J. R.
 
Ons plan en voorstel, mogen we op jou rekenen?
 
Zaterdagavond  24 maart  - 18 u. stipt
– verjaardag en uur van de moord –
brengen we, om Romero ook bij ons levend te houden,
plechtig een nieuwe muurschildering aan.
In de Romerozaal (zie vooraan). Schilder is Balder Goethals.
 
Verloop van de avondviering
18 u stipt aub (parking zoeken kan even duren
Sfeerschepping – na 32 Romerodagen
De actuele gebeurtenissen
Korte toespraak door professor Jacques Haers, s.j.
over de zin van de actie
Plechtige aanbreng van het werk – en fotomateriaal voor El Salvador
een drankje, versnapering en kans voor ontmoeting
(Wie  zeker wegmoet, kan dat al vanaf 20.30)
 
 
 
8.Kaas- en wijnavond t.v.v. de projecten van Anne-Lies Meesschaert
 
 

 
 
 
 
9. Cliché over zelfstandigen houdt niet stand
 
Weinig clichés zo sterk als die van de rijke zelfstandige. Maar blijkbaar toch een cliché dat niet altijd klopt. 40,000 zelfstandigen leven structureel in armoede, dat is zo'n 15% van alle zelfstandigen en het worden er ook elk jaar meer.
Herbeluister het interview met een zelfstandige die een meubelwinkel heeft en die het bijzonder moeilijk heeft om rond te komen. Alsook met prof. Lambrecht die in opdracht van de Koning Boudewijnstichting maatregelen formuleerde om de structurele armoede tegen te gaan. Klik hiervoor op onderstaande link:
 
 

De zelfstandige in het interview spreekt over de VZW Efrem, een initiatief gegroeid vanuit de diakengemeenschap van het bisdom Brugge. 
Efrem VZW staat voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden, gefailleerden en ex-ondernemers die nog de problematiek ondervinden vanuit hun vroegere zelfstandige activiteit.
De organisatie is gevestigd in Mesen, startte haar werking in de provincie West-Vlaanderen, maar breidt momenteel uit naar alle Vlaamse provincie.
Zowat alle mogelijke zelfstandige activiteiten werden al aangemeld; op jaarbasis een 360-tal gezinnen. 
De werking van de vereniging berust op 7 pijlers:
 • Het aanbieden van een integrale individuele sociale hulpverlening
 • Een netwerk van vrijwilligers en specialisten uitbouwen die daaraan meewerken
 • Ontwikkeling van methodieken en knowhow
 • Wegen effenen bij de publieke opinie en bij allerhande instanties en besturen
 • De noden van zelfstandige ondernemers inventariseren en aankaarten
 • Het verenigen van (ex-)zelfstandigen in praatgroepen
 • Het begeleiden van ondernemers bij een procedure gerechtelijke reorganisatie
Meer info op:

 
 
10. KLJ wil dat wonen betaalbaar blijft voor jongeren
 
BRUSSEL (KerkNet) – De katholieke jongerenvereniging KLJ, die 27.000 kinderen en jongeren in 300 plaatselijke afdelingen verenigt, roept de Vlaamse regering en minister van Jeugd Pascal Smet in het bijzonder op om erover te waken dat wonen voor jongeren betaalbaar blijft. 

Kim Celen, voorzitter KLJ: “De voorbije jaren werd vastgoed steeds duurder. Vooral de landelijke omgeving van een aantal grotere steden heeft hieronder te lijden. Dit zorgt ervoor dat het voor jongeren zeer moeilijk wordt een betaalbare woning in eigen buurt te vinden. Langs deze weg lanceren wij een oproep naar de Vlaamse regering om in de komende budgettaire besprekingen deze fragiele doelgroep niet uit het oog te verliezen.”

Volgens KLJ is de mogelijkheid om betaalbaar te wonen van essentieel belang voor de jongeren van vandaag. “Vanzelfsprekend omdat het op korte termijn belangrijk is om een eigen (gezins)leven uit te bouwen. Wij mogen ook de voordelen op lange termijn niet uit het oog verliezen. Tenslotte is een eigen woning een belangrijk ‘spaarpotje’ voor de toekomst en een mooi pensioen om op terug te vallen. Betaalbaar wonen in de omgeving van herkomst is bovendien uitermate belangrijk voor Vlaamse dorpen. Precies deze jongeren moeten er mee voor zorgen dat er binnen het dorp een bloeiende gemeenschap ontstaat die elkaar steun biedt waar nodig.”
 
 
 
11.  Wetswijziging collectieve schuldenregeling geeft mensen in armoede weer toekomstperspectief
 
 
Het Vlaams Netwerk juicht de wetswijziging collectieve schuldenregeling toe, die onlangs door het federaal parlement werd goedgekeurd. Kindergeld wordt gevrijwaard tegenover schuldeisers, leefgeld wordt geïndexeerd en de termijn wordt beperkt tot 7 jaar. Allemaal stappen in de goede richting die mensen in armoede weer toekomstperspectief geven.
De wet op de collectieve schuldenregeling bestaat 13 jaar. Ze kwam er met de beste bedoelingen : mensen met schulden het recht geven om met een schone lei te kunnen beginnen. In de loop der jaren is echter pijnlijk duidelijk geworden dat er wel wat lacunes in de wet zitten en dat er heel wat onduidelijkheid is over tal van zaken in de wet. Mensen moeten een jarenlange inspanning leveren om aan de schone lei te geraken en dit loopt niet altijd even vlot. 
In de afgelopen jaren hebben tal van verenigingen waar armen het woord nemen dossiers 
samengesteld met ervaringen van mensen in armoede rond de collectieve schuldenregeling . Ze hebben aanbevelingen geformuleerd om de werking van de wet te verbeteren en goede praktijken kenbaar te maken.
Als lid van het Platform Dag zonder Krediet  maakten we samen met tal van andere organisaties in heel België een memorandum op waarin alle voorstellen tot verbetering aan de wet werden gebundeld. Elke organisatie deed een inbreng vanuit zijn expertise en ervaringen.
Vorig jaar werd een wetsvoorstel ingediend door Hans Bonte c.s. waar een belangrijke aanpassing van de wet werd voorgesteld op tal van punten . In oktober kon het Vlaams netwerk in de commissie sociale zaken, waar het wetsvoorstel werd besproken, samen met mensen uit de betrokken verenigingen nog aanvullingen doen op dit wetsvoorstel. Het Vlaams Netwerk stuurde ook nog een brief aan alle partijvoorzitters om het wetsvoorstel te steunen.
Gisteren werd het wetsvoorstel tot wijziging van de wet dan goedgekeurd in de Kamer.

De belangrijkste wijzigingen zijn :
 
- Het kindergeld wordt gevrijwaard tegenover de schuldeisers ( waar nu alle kindergeld en 
extra’s voor  de kinderen integraal naar de schuldeisers gaat en niet naar onkosten voor de kinderen)
- Het leefgeld wordt geïndexeerd ( waar het nu soms 15 jaar hetzelfde bedrag bleef)
- De termijn van de collectieve schuldenregeling wordt beperkt tot max. 7 jaar ( waar we nu soms ervaringen hebben tot 15 jaar )
- De schuldbemiddelaar heeft max. 1 jaar tijd om een plan op te stellen ( waar we ervaringen hebben van 5 jaar zonder een plan)
- De schuldbemiddelaars worden verplicht een opleiding te volgen ( ook de advocaten, we 
hopen dat ze hiermee beter inzicht krijgen in de leefwereld van mensen in armoede)
 
 
Het Vlaams netwerk hoopt dat deze wetswijziging een echte verbetering kan zijn voor de duizenden gezinnen die jaren in een collectieve schuldenregeling moeten leven . We houden uiteraard de vinger aan de pols om toe te zien hoe de wet in de praktijk wordt toegepast.
 
Meer info:
 
Hilde Linssen
Stafmedewerker armoedebeleid
Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
Gsm: 0474 53 69 06
e-mail: hilde.linssen@vlaams-netwerk-armoede.be
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178