Driemaandelijkse nieuwsbrief    •    Juni 2020    •    www.oostrem.be    


 
Woordje van de directeur

We zijn in bijzondere omstandigheden terecht gekomen.

Gisteren leek het alsof het een jaar werd met de gebruikelijke uitdagingen: het hoofd bieden aan eenaantal besparingen, nieuwe initiatieven lanceren, sponsoracties voorbereiden, de werkingen optimaliseren, Special Olympics en vakantie-aanbod stroomlijnen…

Vanaf 13 maart heeft het Covid-19 spook onze voorziening overgenomen. We evolueerden in een ijl tempo van pedagogische settings voor volwassenen met meervoudige beperkingen naar medische entiteiten. Begeleiders kregen ineens het label verpleegkundige of verzorgende opgeplakt. Iedereen, ongeacht diploma, werd ingeschakeld in de basiszorg. Elke dag startte de zoektocht naar beschermkledij, mondmaskers type zus en zo, spatbrillen, zuurstof, ontsmettingsproducten, …

Directieoverleg werd crisisoverleg. Communicatie, met maximale inspraak, werd strak geregistreerde communicatie. De bevoegde overheden werden door ons gestalkt met maar één vraag: Vergeet de opvoedingssector aub niet! Offer onze doelgroepen aub niet op! Woonhuizen werden clusters, kleine gesloten leefgemeenschappen met vaste begeleiderskernen. Contaminatie werd zoveel mogelijk uitgesloten, iedereen in zijn eigen bubbel.

Bezoek, vrijwilligers, nog niet opgestarte stagiairs werden geweerd. Dagcentrumgebruikers bleven thuis. Rechtstreeks contact werd facetimecontact. Het bange afwachten, begon; wachten op een allereerste besmetting, wachten op het einde van de tunnel, wachten op een wat meer genormaliseerd leven. Begeleiders en bewoners toonden zich van hun best kant. Iedereen sprong voor elkaar in de bres. Zorgverleners werden helden, maar voor hoe lang?

We will be heroes, just for one day (David Bowie)

Mario Vanhaeren
 
Maleisische tijger - door Guy Dekoninck

De Maleisische Tijger (Panthera Tigris jacksoni) is iets kleiner dan de Indochinese Tijger, maar zijn verder vrijwel identiek. Pas in 2004 werden ze een aparte ondersoort.

Geschat aantal dieren( 2015 ): 250
Gewicht: M 190 kg. V 100 kg.
Lengte incl. staart: M 2,8m, V 2,3 m.
Dieet: Zwijnen, herten Maleisische beer.
Paartijd : Hele jaar
Antal welpjes: 3-4
Zelfstandig na: 18 maanden.
 
Facebook blog - Woensdag 8 april
 
Geloof het of geloof het niet, maar het is echt waar. Naar aanleiding van het opiniestuk dat Bieke Verlinden en ik plaatsten als opinie in Knack en Sociaal.Net, werd Bieke hoogstpersoonlijk gebeld door … Koning Filip. Hij drukte zijn oprechte bezorgdheid uit naar al onze bewoners en medewerkers, én hun familie. Nadien kreeg zij de Secretaris-Generaal van het paleis aan de telefoon voor meer verduidelijking. Zij besprak uitvoerig de situatie in de Woonzorgcentra, maar ook in de residentiële settings voor personen met een beperking. Zij liet niet na om de interviews, die in De Standaard verschenen, naar het paleis door te mailen.
 
 
 
En toch lag niet alles stil…
Tijdens de voorbije maanden startten de werken aan het rechter-gedeelte van de Benedictushoeve. Op en minimum van tijd werd er puin geruimd, aflopen gelegd, een betonnen vloer gegoten en gemetseld. De ramen en de glazen deuren werden opgemeten en zijn in productie. Het sanitair werd besteld; elektriciteitswerken ingepland. Remon en Mario kozen ook al de vloer- en wandtegels. Het ziet er dus nog steeds naar uit dat het nieuwe para-agrarische atelier dit najaar grotendeels klaar zal zijn. De eindafwerking zal eerder voor begin 2021 zijn.


Naast De Wilg voorzien wij een kleine werkruimte van 40 m² voor de collega’s van de medische dienst. Deze module werd reeds uitgetekend en een omgevingsvergunning aangevraagd. Door de plaatsing van deze module komen er twee ruimtes in Oostrem vrij die bestemd worden voor de huisvesting van twee nieuwe bewoners. Daarmee vangen wij gedeeltelijk de voorziene besparing van € 450 000 à € 500 000 per jaar op.

De firma Houben plaatste al HERA hekken rond het terrein van het Molenhuis/Zavelhuis. Eind mei begint de bouw.
Andere projecten zoals de realisatie van een Toontjeshuis Lubbeek lopen wel vertraging op. We rekenen er op dat de verdere voorbereiding van dit kleinschalige woonproject na de zomer terug kan verder gezet worden.

 
 
Facebook blog - Zondag 24 mei
 
Vandaag lever ik mijn 60ste bijdrage aan het coronablog van Oostrem. Sinds 12 maart kom ik elke dag ongevraagd bij jullie langs. Ik neem mij plechtig voor om nog geregeld een stukje neer te pennen, maar ik wil niet dat het schrijven aanvoelt als een zelf opgelegd keurslijf, als een verplicht nummertje. Ik zie wel wat er aangewaaid komt en zal schrijven als ik er de nood toe voel. Het zal dus wat minder worden.

Oef! Ik voel mij instant wat bevrijd. Vandaar dat ik vandaag wat gratis complimenten wil uitdelen.
De eerste complimenten gaan richting Leuven. De stad bereidt verschillende kleine zomerevenementen voor omdat zij de Leuvenaar terug wat perspectief wil bieden. Eindelijk valt er binnenkort terug wat te beleven. Daarnaast nam 30 CC het initiatief om de vele kunstenaars die hun productie op één van de podia in Leuven verloren zagen gaan toch gedeeltelijk te vergoeden. Sommige lezers weten dat ik jaren geleden ‘en stoemelings’ voorzitter en nadien bestuurder werd van de Koninklijke harmonie Volharding Kessel-Lo. Vanuit die hoedanigheid werd ik voorzitter van de deelraad amateurkunsten en lid van zowel de Cultuurkoepel als 30 CC. Cultuur ligt mij enorm aan het hart en ik vind het geweldig wat Leuven nu doet.

Er mag wat neerbuigend gekeken zijn naar mevrouw Wilmes, die eveneens ‘en stoemelings’ premier van ons land werd. Ik heb bewondering voor het parcours dat zij de laatste maanden aflegde. In het begin leek zij onzichtbaar en kreeg zij de coronamaatregelen nauwelijks uitgelegd. Vorige week draaide het verplegend personeel van een Brussels ziekenhuis haar nog de rug toe. Maatregelen die kwaad bloed zetten, werden teruggeschroefd. Gisteren bezocht zij, op eigen vraag, het Jessa ziekenhuis om uitgebreid in gesprek te gaan met de artsen en verpleegkundigen die in de frontlinie stonden. Zij had de boodschap begrepen en het beleid bijgesteld. Zij brengt empathie op en luistert naar de noden van de sector. Voor mij mag zij in een volgend kabinet gerust de nieuwe minister van Volksgezondheid worden.

Tot slot wil ik alle moslims, waaronder medewerkers van Oostrem, een prettig suikerfeest wensen. Is het jullie ook opgevallen op welke serene wijze zij de afgelopen maand de ramadan, in besloten kring, beleefd hebben? Het valt toch moeilijk te begrijpen dat een rechtse anti-islampartij er tijdens de laatste peiling nog op vooruitgaat, terwijl er heel wat andere thema’s (gezondheidszorg – de aanhoudende droogte en watertekort – het klimaat – de energiebevoorrading - …) op tafel liggen.
Daarvoor is mijn verstand te klein.
Oostremnieuws wordt Coronanieuws
 
De inhoud van dit nummer heeft vooral betrekking op de impact van het COVID-19 virus op de werking van Oostrem. Sinds de ‘lockdown’ op 13 maart startte, houdt Mario een dagelijkse blog bij op de Facebookpagina. Deze pagina kent heel veel respons. De oproep voor mondmaskers werd meer dan 66 000 bekeken, gedeeld, geliket of passeerde ergens; sommige ‘verhaaltjes’ of anekdotes meer dan 23 000!

Elke dag waren er minimaal 2000 à 3000 digitale bezoekers. Dat betekent dat heel wat personen geïnteresseerd zijn in het dagelijkse reilen en zeilen van onze voorziening. Het zijn telkens opnieuw kleine momentopnames, kleine signaaltjes van hoop en wanhoop. We plaatsen ook een aantal foto’s. Deze foto’s tonen hoe begeleiders en bewoners met deze unieke periode omgingen. Zij geven een beeld van een gelukkig samenleven tijdens onvoorziene omstandigheden.

Begeleiders namen de rol van vervangouders in. Zij creëerden een sfeer en een werkelijkheid die in de film ‘La vita é bella’ (1997) op een magistrale manier tot uiting wordt gebracht. 

 
Wil je ons graag volgen dan kan je ons terugvinden op onze website http://oostrem.be of op onze facebookpagina www.facebook.com/oostrem!
Mario vroeg me om enkele van mijn favorieten blogs in deze editie te plaatsen en bundelen we de tofste foto’s!
 
 
 
U was weer weer geweldig!

We kregen mooie giften binnen van Lions Club Ysedal en Rotaract Leuven. Ook een aantal particulieren leverden een financiële bijdrage waarvan enkele om de extra kosten van Corona te helpen dragen. In totaal kochten wij al beschermingsmateriaal aan en deden wij aanpassingen voor ongeveer € 25 000.
 
Speciale dank aan Lions Club Leuven die ons chirurgische en FFP-2 maskers leverden. Daarnaast waren er verschillende naai(st)ers die ons handgemaakte maskers bezorgden.
 
Een welgemeende waardering voor de stad Leuven en de gemeente Herent die ons niet aan ons lot overlieten. Zo zorgde Leuven voor voorrangsbewijsjes voor het zorgpersoneel, liters handgel en ontsmettingsproducten. Zij leverden ook nog mondmaskers. Bij de gemeente Herent konden wij terecht voor tenten en nadarafsluitingen.
 
En dan nog een dikke merci voor al diegenen die de Paasactie ondersteunden. In totaal bracht deze actie netto € 2 000 op. 
 

 
Facebook blog - Maandag 4 mei
 
Deze week staat in het teken van de hoop. De uitgewerkte bezoekregeling ontvouwt zich en de eerste face-tot-face contacten tussen bewoner en familie worden geleidelijk aan hersteld. Dat zal de nodige emoties meebrengen, hier en daar wat frustratie doen ontstaan omdat er nog niet mag geknuffeld worden, maar onze topbegeleiders zullen deze contacten wel in goede banen leiden.

Over bezoek gesproken: Sinds de opstart van deze blog merk ik dat de facebookpagina van Oostrem druk bezocht wordt. Wat mij vooral deugd doet, is dat heel wat oud-collega’s benieuwd blijven naar het reilen en zeilen van hun voorziening. Ik zie duimpjes en hartjes van Jeanine, Myriam, Linda, Vera, Carmen, Elien, Eddie en zo veel meer. Dat kan toch alleen maar betekenen dat Oostrem toch wel een plaats in hun hart blijft innemen.
 
Telkens als ik één van die namen zie opduiken, komen de verhalen. Jeanine die nog in de Schapenstraat gewerkt heeft, Martine en Linda die Oostrem inruilden voor de gevangenis (als cipier natuurlijk), Carmen die mij opvolgde op de sociale dienst, Vera met wie ik meer dan 30 jaar de bureau deelde en waarmee ik nooit ruzie gehad heb, Eddie met wie ik het ene project na het andere mocht uitwerken. En Myriam, waar zou die nu uithangen? Misschien moeten wij toch eens werk maken van een reünie, op een moment dat Corona een anekdote of een kantlijn in de geschiedenis is geworden.
 
 
 
 
Het wordt weer geweldig…
maar nu nog even niet!

Na zeer lang beraad en intens overleg hebben de organisatoren van de tweejaarlijkse sponsoractie beslist om de editie 2020 met een jaar uit te stellen. We schatten het risico om een groepsevenement eind augustus te laten doorgaan te groot in. Zowel een aantal gebruikers van Oostrem als andere deelnemers behoren om één of andere reden tot een risicogroep. Geplande activiteiten zoals de bloemencorso Blankenberge vallen sowieso weg.  Vandaar dat wij de vraag gesteld hebben aan Duinse Polders om te kunnen omboeken naar vrijdag 27 augustus tot maandag 30 augustus 2021.
We hopen dat alle coronaperikelen ver achter ons liggen en dat wij van deze uitgestelde editie een absolute topeditie kunnen maken.
Eén zaak staat vast. We willen jullie er allemaal terug bij!
 
 
 
 
 
Alle info en weetjes over Oostrem kunnen gevolgd worden via www.facebook.com/oostrem of via www.oostrem.be.

Giften blijven absoluut noodzakelijk. Elke gift, maandelijks of éénmalig,
is welkom: Oostrem vzw, Oostremstraat 26, 3020 Herent op rekeningnummer BE18 7430 2825 1565 – BIC KREDBEBB
met vermelding ‘Een Hart voor Oostrem’.