Nieuwsbrief mei 2017 
 
Beste lezer,
 
Burkina Faso: dat is het land dat dit jaar centraal staat in de Wereldmissiemaand in oktober. Op de Missio Ontmoetingsdag op zaterdag 30 september zal Vincent Goulmy, vicaris voor Missiezaken van het bisdom Roermond een lezing geven over dit land. Vicaris Goulmy heeft veel rondgereisd in met name het oostelijke deel van Burkina Faso en hij kan er enthousiast over vertellen.
 
Missio zal vooral aandacht besteden aan de situatie van meisjes en vrouwen. Gedwongen huwelijken en beschuldigingen van hekserij zijn enkele van de problemen die zij ondervinden. Maar ook de situatie van kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw is zorgwekkend. De katholieke kerk biedt een helpende hand.
 
In de komende weken zal er meer informatie over de Wereldmissiemaand op onze website verschijnen. 
  
Met vriendelijke groet,
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio
 

Het land van de oprechte mensen: Burkina Faso
 
Op 22 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten wij onze blik speciaal op Afrika en in het bijzonder op Burkina Faso. Het voormalige Opper-Volta veranderde in 1984 zijn naam in Burkina Faso. De naam van het land en zijn inwoners is samengesteld uit de talen van de drie grootste bevolkingsgroepen.
De Witte Karavaan
 
In het Klooster Sint Agatha te Cuijk is een bijzondere expositie te zien over het missiewerk van de Witte Paters en Witte Zusters in Afrika. Voorwerpen, verhalen, archief- en beeldmateriaal illustreren het kleurrijke leven van deze missiegezelschappen. 
 

Wereldwijde Roepingen
 
In de Westerse landen is het aantal roepingen tot het priesterschap, het diakenambt of het religieuze leven zeer gering. De gevolgen daarvan ervaren we in onze parochies en geloofsgemeenschappen. Maar elders in onze Wereldkerk zijn er juist veel roepingen, wat weer andere problemen met zich mee brengt.