15 februari studiedag te Utrecht: Cliëntenraad en het cliëntenperspectief 
 
De cliëntenraad en het cliëntenperspectief
 
Het cliëntperspectief oftewel kwaliteit van zorg door de ogen van de cliënt oftewel het cliënten welzijn. Het is een hot item! In de pers, organisatorisch en in wetten en regelingen wordt het belang van 'de cliënt' steeds meer benadrukt.
Voor organisaties is het een forse uitdaging om het cliëntenperspectief in de organisatie goed te situeren.
Voor cliëntenraden is dit een grote kans. Want wie is de cliënt, wat wil hij of zij en hoe kan de cliëntenraad het cliëntenperspectief helpen in bedden in de organisatie? Dat is de grote hamvraag van nagenoeg alle (centrale) cliëntenraden. Aan deze vraag te werken brengt clientenraden dichter bij hun hoofddoel: het algemene belang van cliënten zodanig behartigen dat dit een positieve invloed heeft op de zorg en het  welzijn van cliënten. 
 
Tijdens de studiedag 'Cliëntenraad en het cliëntenperspectief' komt aan de orde:
 
De positie van de cliëntenraad binnen de organisatie
 
Voelt de cliëntenraad zich gehoord binnen de verschillende onderdelen van de organisatie?
 
Ervaart de organisatie meerwaarde door de medezeggenschap van cliënten?
 
Is er (vruchtbaar) overleg tussen de cliëntenraad en de verschillende onderdelen van de organisatie?
 
Hoe kan de stem van de cliëntenraad (nog) beter gehoord worden?
 
Doel: 
 
Goede cliëntmedezeggenschap staat ten dienste van leefklimaat en goede zorg. De zorgorganisatie en de cliëntraad zijn partners. Zij staan schouder aan schouder in het streven naar adequate zorg.
 
Resultaat:
 
Aan het einde van de studiedag heeft u getoetst of er adequate invulling gegeven wordt aan cliëntmedezeggenschap in de organisatie. Tevens hebt u verkend op welke manier de medezeggenschap verbeterd kan worden.
 
Voor wie:
 
Leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten adviesraden en andere vormen van cliënten medezeggenschap in de zorg.
 
Door wie:
 
De studiedag wordt gehouden in Utrecht op donderdag 15 februari van 09.00 tot 16.00 uur
door mevrouw Hans Jonkmans. Als voorzitter van een grote (centrale) cliëntenraad weet zij uit ervaring waar cliëntenraden mee te maken hebben en tegenaan kunnen lopen. En als directeur / manager in diverse organisaties weet zij ook hoe belangrijk het is het cliëntperspectief in alle geledingen van een organisatie tot zijn recht te laten komen. Kortom, het gaat om bruggen bouwen, om samen een organisatie maken, een organisatie die goed is voor de cliënt. Hans  heeft veel ervaring in het werken met groepen en met het coachen van individuen op alle niveaus.
 
Datum/tijdstip:
 
15 februari van 9.00 – 12.00 en van 13.00 – 16.00 inclusief koffie, thee en lunch
 
Locatie:
 
Vecht en IJssel, Locatie Transwijk, Theaterzaal.
Hof van Transwijk 16
3526 XB Utrecht
T: (030) 285 62 00
 
Prijs:
 
€ 180,00 bij lidmaatschapspakket BASIS en voor niet-leden
€ 162,00 bij lidmaatschapspakket PLUS
€ 144,00 bij lidmaatschapspakket MAXI
 
BTW wordt niet berekend in verband met de vrijstelling vanwege de CRKBO registratie.
 
Bijzonderheden:
 
Deze studiedag over het Cliëntenperspectief kan ook op maat en op locatie gegeven worden.
Er wordt dan een aanpak gekozen die in overleg en toegespitst op uw situatie, wordt uitgevoerd.
 
Meer informatie:
 
Marika Biacsics, marika@ncz.nl, 06 51 22 25 05
 
 
Inschrijven? Dat kan hier:  
 
 
 
 
    
WWW.NCZ.NL
 Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen dan kunt u zich afmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief.

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl