Nieuwsbrief juli 2015

 
Pakistan staat centraal in Wereldmissiemaand
 
 
Beste lezer,
 
Bij het begin van de schoolvakanties kijkt MISSIO alvast vooruit naar de maand oktober: Wereldmissiemaand. We zullen dan aandacht besteden aan de situatie van de christenen in het islamitische Pakistan. Zoals elk jaar zijn er ook nu weer diverse (gratis) materialen om in parochies, instellingen en op scholen mee te werken aan Wereldmissiemaand.
 
Op zaterdag 26 september wordt de Wereldmissiemaand geopend met de MISSIO Ontmoetingsdag in Utrecht. Roman Gruijters en zijn van oorsprong Pakistaanse echtgenote Reena Gill zullen de lezing verzorgen, met als titel "Uitdagingen en kansen voor de christenen in Pakistan".
 
Vergeet ook niet om een kijkje te nemen op onze website voor de kinderen, de missiokids.
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio
 

Alle materialen voor Wereldmissiemaand 
  
"Geef hoop aan de christenen in Pakistan", dat is de titel van de campagne voor Wereldmissiemaand dit jaar. In het islamitische Pakistan hebben minderheden, zoals de christenen het zwaar. Daarom besteedt MISSIO op Wereldmissiedag van de kinderen (3 en 4 oktober) en op Missiezondag (18 oktober) aandacht aan de katholieke Kerk in dit land. Op onze website zijn alle materialen te vinden, waaronder ook twee korte films. Vanaf half augustus worden de zichtmaterialen verstuurd.
 

Missieactiviteit grootste uitdaging voor de Kerk
 
Op de jaarlijkse vergadering (General Assembly) van alle Nationaal Directeuren van de Pauselijke Missiewerken afgelopen juni in Rome, sprak paus Franciscus de deelnemers toe. De paus zei dat de "missieactiviteit nog steeds de grootste uitdaging is voor de Kerk."
 

Website Internationale Pauselijke Missiewerken
 
De website van de Internationale Pauselijke Missiewerken is onlangs vernieuwd. De site is in diverse talen toegankelijk, waaronder Engels en Frans. Helaas niet in het Nederlands. Desondanks is de website zeker een bezoekje waard.