NVP Nieuwsbrief 143  
Februari 2018  
 
Beste NVP nieuwsbrief lezers,
 
 
In deze nieuwsbrief:
1. Opnieuw uitbraak met HPAI (H5N6) in Nederland
2. Het einde van de 16 weken periode komt in zicht
3. Regiegroep Food Valley
4. ALV vergadering d.d. 12 maart 2018
 
 
Opnieuw uitbraak met HPAI (H5N6) in Nederland
Helaas is op 26 februari H5N6 vastgesteld bij de dieren van een vermeerderaar met vleeskuikenouderdieren in het Groningse Oldekerk. In het 3 kilometer gebied zijn twee andere pluimveebedrijven, waarvan er één leeg staat. De screeningsresultaten zijn gelukkig negatief, waarna het Ministerie van LNV de Regeling maatregelen beschermings- en toezicht gebied vogelgriep Oldekerk 2018 heeft aangepast. Hierdoor kan via een corridor de slachterij van Storteboom in Kornhorn worden draaien. Ook voor de afvoer van consumptie eieren van pluimveebedrijven in het 10 km gebied zijn inmiddels pakstations aangewezen. Ook is een verschrijving in de regeling rechtgezet, waardoor in het 10 km gebied alleen nog een vervoersverbod geldt voor mest van bedrijven met pluimvee. De regeling kan worden ingezien via deze link:  

We hopen dat de uitbraak in Oldekerk een individueel geval blijft, maar de schrik zit er bij iedereen weer goed in. Alertheid en een hoge hygiënestatus blijven zeer belangrijk, vooral omdat doorde strenge kou in Oost-Europa en Rusland nieuwe trekvogels in Nederland zijn gearriveerd.
 

Het einde van de 16 weken periode komt in zicht
Op 30 maart is het einde van de 16 weken ophokperiode bereikt, waarbinnen de eieren van Freiland hennen nog als vrije uitloopeieren verkocht mogen worden. De commissie van deskundigen is in week 8 nog bijeen geweest om de minister te informeren over de virusdruk in Nederland. Pas als de virusdruk voldoende laag wordt geacht, zal de ophokplicht worden ingetrokken. Mocht dat na 30 maart zijn dan heeft dat verstrekkende gevolgen voor de afzet van Nederlandse eieren naar Duitsland, omdat Nederland het enige EU-land is wat een ophokplicht heeft ingesteld. Andere lidstaten kunnen na deze datum dan nog wel vrije uitloopeieren leveren. Samen met Anevei en LTO/NOP dringt de NVP er bij het ministerie van LNV op aan om de situatie nauwgezet in de gaten te houden, gezien de enorme financiële belangen die meespelen. Mocht na 30 maart nog een ophokplicht gelden, dan wordt voor de Nederlandse markt alles op alles gezet om deze ex-Freiland -scharreleieren wel in het schap te houden. De eisen die aan tijdelijke verpakkingen worden gesteld zijn hoog, maar haalbaar. 
 
 
Regiegroep Food Valley
De NVP ondersteunt het initiatief in de regio Food Valley om op een haalbare en betaalbare wijze de emissies uit de pluimveehouderij te reduceren. Het eerste jaar waarin het interimbeleid is toegepast is bij 70% van de nieuwe vergunningen emissiereductie bereikt (o.b.v. een nieuwe meetsystemathiek). In sommige gevallen was geen best beschikbare techniek (BBT) toepasbaar. De NVP is blij met deze resultaten alsook de eerste ervaringen met de nieuwe technieken die worden uitgetest met de pilots van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) in Barneveld. Doel is dat meer BBT’s beschikbaar komen, zodat pluimveehouders het klimaat in hun stallen kunnen verbeteren en overlast voor de omgeving verminderen. 
 
 
Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2018
 
Hierbij nodigt het Landelijk Bestuur van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 12 maart 2018 om 19.30 uur in Zalencentrum de Bongerd, Flessestraat 54 in Heteren.
Na het besloten ledengedeelte van de vergadering hebben we een interessant openbaar programma met Jaco Geurts en Team Agro NL. Niet-leden en sectorgenoten zijn daar dan ook van harte welkom en bij deze uitgenodigd.
We stellen het zeer op prijs als u zich aanmeldt in verband met de planning en catering.
Bij voorbaat dank en wij hopen u te ontmoeten op 12 maart.
 
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                      Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 


De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl  
 
 
  
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven:
 
 Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg