April 2020
Nieuwsbrief 133
Vieringen in de R.K. Gedachteniskerk
Zondag 26 april:
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.       
 
Zondag 3 mei: 
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.      
 
Zondag 10 mei:  
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.      
 
Zondag 17 mei:  
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.      
 
Zondag 24 mei:   
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.    
 
Zondag 31 mei:
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.
Overig nieuws
In ieder geval t/m zondag 31 mei vindt u achter in de kerk de Evangelielezing van die dag en wat  teksten die u mogelijk behulpzaam kunnen zijn, om uw gedachten, uw gebed richting te geven.
Verspreiding van de nieuwsbrief
Een realisatiemoment.
 
In de afgelopen tijd is er heel veel informatie tot u gekomen dmv de nieuwsbrief. Echter in de normale situatie liggen er achter in de kerk geprinte exemplaren voor de parochianen onder ons die geen e-mail kunnen ontvangen. Deze parochianen blijven in de huidige situatie dus verstoken van heel veel informatie.
 
Aan alle lezers van de nieuwsbrief daarom een dringende oproep, om parochianen in uw omgeving waarvan u weet of vermoedt dat zij geen e-mail kunnen ontvangen de nieuwsbrief te printen en bij hem, bij haar of bij hen af te geven of door de brievenbus te doen.
 
Weer een stukje zo broodnodige verbinding. Zeker in deze tijd.
 
Heel hartelijk bedankt voor uw hulp in deze.
Overzicht Algemene informatie tijdens de Coronacrisis
Alternatieven voor het ontbreken van de publieke liturgische acitviteiten
Houd aub de algemene richtlijnen van het RIVM in gedachten

In de kerk In Wageningen is de kapel van de kerk elke dag open van 08:30 - 20:00 uur voor gebed en voor het aansteken van een kaarsje, behalve als er een opname is van de Heilige Mis.
 
Live streamed Heilige Mis
Tot nader order zal er geprobeerd worden de volgende Missen live uit te zenden (en op te nemen):
Dinsdag    19:00 Engels
Woensdag 09:00 Nederlands liturgie. Tekst beschikbaar
Zaterdag   18:30 Nederlands liturgie. Tekst beschikbaar
Zondag     10:00 Nederlands liturgie. Tekst beschikbaar
Zondag     12:00 Engels liturgie.        Tekst beschikbaar
 
U kunt deze missen volgen op:
De facebook site van de parochie Nederlands Missen https://www.facebook.com/rkpztb/.
De facebook site van ICC Engelse Missen https://www.facebook.com/iccwageningen.
 
Collecte
Donaties voor de collecte kunnen worden overgemaakt naar:
rekeningnummer: NL72 RABO 0156 2767 20 naam: Parochie z. Titus Brandsma
  
Gebedsintenties
Gebedsintenties kunnen worden doorgegeven aan uw locale secretariaat: secretariaat@gedachteniskerk.nl
Deadline: woensdagavond 18:00 uur
(op dat moment zal de mail voor het laatst gelezen worden)
Graag vermelden: de intentie, de locatie en om welke Mis het gaat.
Financiële bijdrage: graag overmaken naar: NL72 RABO 0156 2767 20. TGV: Parochie z. Titus Brandsma
 
Aanbidding
In Wageningen is er mogelijkheid tot aanbidding op:
Ma-, Woe- en Vrij-morgen van 06:00 tot 8:30 uur
Dinsdag van 18:00 uur tot 20:00 uur
Donderdag van 15:30 uur tot 18.30 uur Zaterdag van 19:45 uur tot 21:45 uur
Informatie: adorationholysacrament@gmail.com
 
Corona crisis coördinatiepunt, locatie Rhenen
titus.rhenen@gmail.com
06 – 30719681
(9:00 - 19:00 uur)
R.K. geloofsgemeenschap voor
Rhenen - Achterberg - Elst (U) - Kesteren - Ochten - Lienden