Infobrief Diaconie Brugge  Maart 2012, 4de jaargang nr. 18


 
Waar halen jullie het?
 
Waar haalt dat jonge koppel de energie
om met autistische kinderen op stap te gaan, elke maand opnieuw?
Omdat ze hen fantastische mensen vinden.
En omdat samen iets voor een ander doen hen deugd doet.
 
Van waar de drang van organisatoren
om in de buurt wijkontmoetingen te organiseren?
Wanneer buren elkaar kennen wordt het er plezierig wonen.
En omdat samen iets voor een ander doen hen deugd doet.
 
Waar haalt de vakbondsmilitant het lef
om voor anderen op het werk zijn nek uit te steken?
Omdat hij vindt dat de werknemer net zo goed recht van spreken heeft.
En omdat samenspannen om het beter te krijgen plezierig is.
 
Waren halen verscheidene organisaties het lef
om de plaatselijke mistoestanden op de korrel te nemen?
Omdat deze mensen geen willoze burgers zijn.
En wanneer hun inspraak en actie effect hebben, tellen ze mee.
 
Waar halen jeugdleiders het enthousiasme
om met zoveel kinderen op kamp te gaan?
Omdat elk kind hun aandacht verdient.
En omdat samen iets voor een ander doen deugd doet.
 
Waar halen al die mensen die wijsheid?
Waar zit de bron van al die deugd?
Wie heeft die mensen zo gemaakt?
 
Misschien zijn het hun ouders, hun omgeving, of hun grote
voorbeelden!
En misschien is er Iemand die ons met elkaar wil verbinden
en die in ons oor fluistert: "Geen mens mag vereenzamen".
 
Legt die Iemand in ons de overtuiging:
Elke mens is een schat. Het is aan zijn medemens om deze schat
te ontdekken.
 
(Jef Sanen)

 
 
2. “Het WAW-traject, een geïntegreerde aanpak van werk, armoede en welzijn.” 

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, een vereniging waar armen het woord nemen uit Aalst, werkte de WAW-methodiek uit, een geïntegreerde aanpak van werk, armoede en welzijn. Mensen in generatiearmoede worden op weg gezet naar werk via een innoverende begeleidingsmethodiek.
 
Vraag het volledige dossier aan via onderstaande link:
 

 

 
 
3. Bouwstenen voor bestuursvrijwilligers
 
Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert, in samenwerking met Vormingplus West-Vlaanderen, in het voorjaar opnieuw heel wat vormingen met betrekking tot vrijwilligerswerk.
Deze vormingen zullen doorgaan over heel de provincie en het aanbod zal ook nog verder worden uitgebreid.
Klik op onderstaande link om een overzicht te krijgen van de reeds geplande vormingen:


 

 
4. Klimaat, wie betaalt de factuur?
 
 
 
5. Omtrent de "behoeftigen" in het onderwijs
DeWereldMorgen.be - dinsdag 6 maart 2012 – de blog van HEDWIG MELS
 
 
Vanuit mijn ‘vorig leven’ als leraar reken ik onder ‘behoeftigen’ ook de zogenaamde ‘slechte leerling’, de zwakkere, de tragere, de ‘domme’… hij of zij voor wie het looprad van het schoolcurriculum te snel gaat, zij die ‘niet mee kunnen’. De zwakken of soms door hun leerkrachten ‘hopelozen’ genoemd (waarvoor je zoals men dat zegt alleen nog kunt bidden), de ‘minkukels’ voor talen, voor wiskunde, voor wetenschappen… de op krukken lopende en prikkebenende achterblijvers …
Over die leerlingen, hun ouders en hun leraren heeft Daniel Pennac een raak en liefdevol boek geschreven: Chagrin d’école (Ned.vertaling Schoolpijn (J.M. Meulenhoff, 2007). Het onuitgesproken verdriet van zovele ‘staart-leerlingen’, voor wie ‘therapieën’ bedacht zijn  (vaak alleen door ‘welstellende ouders' te betalen), maar die slechts uit hun rode-lantaarn-positie bevrijd kunnen worden door hen met begrip, creativiteit en niet aflatend geduld hun zelfrespect terug te geven. 
 
“Het uit de dood opgestane vogeltje vliegt weg, nog een beetje groggy, zigzagt even door de hervonden ruimte, koerst dan weer recht op het zuiden af en verdwijnt in zijn toekomst.”

Mocht ik aan het hoofd van een school staan, dan zou elke leerkracht bij zijn lesrooster en schoolagenda bij het begin van een schooljaar het boek Schoolpijn als verplichte lectuur mee krijgen.  Misschien zijn er slechte leerlingen "die niet meer bij komen", maar dat mag voor geen enkele leerkracht een excuus zijn “om een rits verbrijzelde zwaluwen uit hun coma te proberen halen” schrijft Pennac.
Alleen de school die daar dankzij een aantal enthousiaste, creatieve en met empathie begaafde leerkrachten in slaagt, verdient het label ‘kwaliteitsschool’. Kwaliteit moet elke dag opnieuw waargemaakt worden.  Ik denk wel eens: misschien moet je  eerst een slechte leerling zijn geweest om leraar te kunnen worden...  Weten wat het betekent, onwetendheid, iets niet te weten of te (kunnen) begrijpen…  Leerlingen mogen hun pupillen niet met trots door de (weelderige) tuin van hun eigen weten leiden, maar ze brengen naar de drempel van hun eigen mogelijkheden, schrijft Kahlil Gibran in De profeet.
En wat ik in 2003 bij de literaire criticus en essayist Cyrille Offermans las in 'Ver van huis. Denken in beweging. Essays' (Uitg. (De Bezige Bij, Amsterdam, 2003) mag ik de lezer van dit blogbericht omtrent onderwijs en vorming niet onthouden:
 
“Kinderen moeten niet bang gemaakt voor het leven, ze moeten er zin in krijgen.  Dat is zo ongeveer alles. Ze moeten ervaren dat leven iets anders is dan zure plicht en treurig zelfverbruik.  Het ideaal is: zonder argwaan de wereld in – zonder rancune weer naar huis.”
 

 
6. Kerkfabriek betaalt gebouw voor opvang
  • De Standaard - zaterdag 03 maart 2012, 03u00
  • Auteur: (vkk) 
KORTRIJK - Het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) Stimulans bouwt in de Sint-Antoniusstraat in Kortrijk een complex voor de opvang van daklozen, alleenstaande mannen en probleemgezinnen.
 
Het bouwproject komt op de hoek van de Tuighuisstraat met de Sint-Antoniusstraat in Kortrijk. Daar waren vroeger stadsdiensten gevestigd, maar die zijn verhuisd. De stad was bereid om de gronden ter beschikking te stellen voor de bouw van een opvangcentrum. Dat komt tegemoet aan de behoeften van CAW Stimulans, dat voor diverse vormen van hulpverlening instaat. CAW huurt nu panden in de Izegemsestraat en in de Herderssstraat.
 
‘Onze gebouwen zijn uitgeleefd. Al een drietal jaar zoeken we een mogelijkheid om te verhuizen', zegt CAW-directeur Pascal Heytens. ‘Nu kunnen we onze diensten centraliseren op één plek. Het driedelige project bestaat uit een nachtopvang voor daklozen, een opvangplaats voor alleenstaande mannen en acht woongelegenheden voor gezinnen. Voor de mannen komen er studio's. We bouwen er twintig in het midden van de site. Onderaan is er nog ruimte voor een leefgroep van tien. We merken dat er behalve de eenoudergezinnen meer en meer hele gezinnen op straat komen te staan. Daarom maken we combinaties van moeder en/of vader met kinderen.'
 

Kerkfabriek Sint-Maarten betaalt het nieuwe gebouw voor daklozen. ‘De kerkfabriek verkocht een deel van haar patrimonium in de Marksesteenweg aan de hogeschool Howest', legt Bert Vanbelle van de kerkfabriek uit. ‘Dat geld hoeft niet op een spaarboekje te staan. Beter is dat er iets mee gebeurt. Ons gebouw kost een miljoen euro. CAW zal het huren voor 33jaar.'

Vier miljoen euro

De totale kostprijs is vier miljoen euro. De bouwvergunning is er al. Toch zal de nachtopvang nog de winter van dit jaar moeten overbruggen. ‘Wie weet, kunnen we in de toekomst permanente nachtopvang organiseren', besluit schepen Filip Santy (CD&V).
 

 
7. Romeroviering in Brugge op 24 maart 2012
 

 
MUURSCHILDERING (OPNIEUW) VERNIELD!
24 maart 1980: aartsbisschop Romero vermoord!
Wereldnieuws, en zeker voor ons,
in Brugge, een slag in het gezicht.
Zeven weken voordien hadden we hem hier nog
zo hartelijk onthaald,
en zijn speech in Leuven vond ik de meest inspirerende
van heel mijn leven: zo bevrijdend,
zo hoopvol, zo moedig…
Nu, 32 jaar later, leeft er nog altijd weerstand tegen deze bisschop en willen sommigen
hem nog eens het zwijgen opleggen.
Niet door een kogel ditmaal.
Maar door hem uit het straatbeeld weg te halen.
Of door zijn krachtig protest van toen,
braaf en zoet te verwoorden – ongevaarlijk dus voor potentaten.
Romero’s ‘erfenis’ blijft voor mij heilig.
Omdat die voor de maatschappij en de kerk heil--‐ brengend is:
stem van de stemlozen zijn;
zijn leven riskeren voor wie haast geen leven heeft.
Zoals de voorvechter van de Mensenrechten Stéphane Hessel (95 j.) onlangs zei:
“Neem het niet!”
Zo vragen wij nu op 24 maart a.s. deze “heilig--‐schennis” niet te nemen.
Het zal voor de mensen in El Salvador echt een bijdrage zijn.
 
J. R.
 
Ons plan en voorstel, mogen we op jou rekenen?
 
Zaterdagavond  24 maart  - 18 u. stipt
– verjaardag en uur van de moord –
brengen we, om Romero ook bij ons levend te houden,
plechtig een nieuwe muurschildering aan.
In de Romerozaal (zie vooraan). Schilder is Balder Goethals.
 
Verloop van de avondviering
18 u stipt aub (parking zoeken kan even duren
Sfeerschepping – na 32 Romerodagen
De actuele gebeurtenissen
Korte toespraak door professor Jacques Haers, s.j.
over de zin van de actie
Plechtige aanbreng van het werk – en fotomateriaal voor El Salvador
een drankje, versnapering en kans voor ontmoeting
(Wie  zeker wegmoet, kan dat al vanaf 20.30)
 
 
 
8.Wie is de armste mens ter wereld?
uit de Wereldmorgen.be van 9 maart 2012

Wie is de rijkste mens ter wereld? Carlos of Bill? Daar is de jongste dagen heel wat berichtgeving over. Waarom is die andere vraag dan eigenlijk niet interessant? Wie is de armste mens ter wereld? Is het Awa, Carlo, Kamala, Modibo of Riri? Waarom zijn daar geen lijstjes over? Hoe zou die ranglijst eruit zien?
 
 
Vreemd dat er geen ranglijsten van armste mensen bestaan. Er zijn nochtans redenen genoeg voor, minstens evenveel als om rijken te rangschikken.
Men kan bijvoorbeeld bedenken dat alle mensen gelijkwaardig zijn, en dus niet alleen de rijksten aandacht verdienen.
De redenering zou ook kunnen zijn dat de armsten net meer echte aandacht verdienen om te begrijpen waarom zij niet aan een menswaardig inkomen geraken en om te ontdekken hoe het dan wel moet om net menswaardig te kunnen leven.
Dan moeten we ook van naderbij bekijken hoe de welvaart wordt verdeeld tussen rijk en arm, en pas dan komen heel terecht ook de rijksten uitgebreid in beeld. Want net de manier waarop zij hun inkomen verwerven op de kap van vooral de armsten leidt tot al te grote inkomensongelijkheid die voor niemand goed is – ook niet voor de rijksten zelf overigens.

Op zoek dus naar de armste mens, geen makkelijke zoektocht

Zoeken we die armste mens in één van de armste landen? Dan kan het iemand zijn uit de allerarmste landen, een Burundees, of een Congolese? Misschien uit Somalië waarvoor zelfs geen inkomenscijfers meer beschikbaar zijn, of uit Niger dat enkel Congo nog kan achterlaten op de index van menselijke ontwikkeling? Of uit de armste Aziatische landen Afghanistan, Oost-Timor of Bangladesh? Een inwoner van Haïti, het armste land van het Amerikaanse continent, komt wellicht ook in aanmerking. (1)
Of zoeken we de armste in de landen met de grootste inkomensongelijkheid? Dan kan het om een Zuid-Afrikaanse of een Hondurees gaan, of iemand uit Brazilië of Colombia waar de ongelijkheid weliswaar vermindert maar nog altijd heel hoog blijft. (2)
Misschien is de armste te vinden in de regio’s waar de meeste mensen ondervoed zijn? Dan staan in de eerste plaats Aziaten in de rij voor armste mens. Twee op drie hongerige mensen leven immers in dat continent. Alleen al Zuid-Azië telt meer ondervoede inwoners dan het hele Afrikaanse continent. Of toch uit Afrika ten zuiden van de Sahara waar in totaal bijna een kwart miljard inwoners honger hebben? Zelfs één van de vrijwel 12 miljoen hongerige Brazilianen komt in aanmerking. (3)
Zonder zelfs maar één seconde ‘of fame’
Of moeten we terecht waar regelrechte hongersnood heerst? Dan dringt zich zeker de Hoorn van Afrika op met onder andere Ethiopië en Zuid-Soedan. En ook Sahellanden als Mali, Niger of Tsjaad werpen zich dan in de strijd voor de meest arme mens.
Er is heel veel kans dat de armste mens iemand is die vandaag sterft van honger; iemand die niet de kansen kreeg om een goed bestaan op te bouwen; die nooit kon beschikken over de nodige middelen, iemand waar geen enkele overheid ooit naar omkeek, iemand waarvan de grond door de al begonnen klimaatverandering al is prijsgegeven aan de zee, iemand die bezweek aan een economie die de kleintjes vermorzelt en uitlevert aan nietsontziende markten, iemand die al lang geleden het laatste dier heeft geslacht, de laatste korrel graan heeft gegeten en de laatste krachten heen zag gaan…
Bijna zeker hebben we dus morgen al een ‘nieuwe’ armste mens. Zou het overigens zolang wel duren? Straks al, over een uurtje, staat iemand anders helemaal bovenaan de ranglijst van armste mens… Neen, zo is het nog niet juist, elke minuut, elke zoveel seconden staat een andere mens, heel even, aan de kop van de ranglijst armste mens. Awa, Carlo, Kamala, Modibo, Riri en al die anderen, ze lossen elkaar in razend tempo af.
Ja, de armste mensen, ze vallen als vliegen, en zelfs zonder ook maar één seconde ‘of fame’.
(1) Gebaseerd op cijfers van onder andere Wereldbank en UNDP
(2) Gebaseerd op cijfers van de Wereldbank
(3) Gebaseerd op cijfers van FAO en World Food Program
 

9. De 7 kruiswoorden in muziek, woord en beeld
 
30 maart 2012 om 20 uur in de Joseph Reyelandtzaal, Achiel Van Ackerplein 3 te Brugge


 
 
10. Daniël Alliet in Waregem op 16 maart
 
Vrijdagavond 16 maart om 19.30 uur komt Daniël Alliet spreken in de kerk van Nieuwenhove - Waregem met als onderwerp: "Christen zijn in tijden van groeiende armoede in Brussel en het rijke Vlaanderen".
Dit is een organisatie van de gezinsgroepen van West - Vlaanderen - Zuid. Iedereen is van harte welkom!
 
 
 
11.  Herbestemming en nevenbestemming van kerken
 
 
 
Download hier het Ecokerk-Stappenplan voor kerkbesturen, naar aanleiding van de nota van Vlaams minister Bourgeois Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk
 
In deze brochure lees je stap voor stap hoe jij en je ploeg tot  een evenwichtige beslissing kunnen komen over de toekomst van jullie parochiekerk. Stap voor stap kom je via de vragenlijsten dichter bij een goede en goed onderbouwde conclusie. Bovendien geven we je nog heel wat extra tips rond rationeel en duurzaam energieverbruik.
Lees hier de inspiratietekst van Jef Felix over duurzaam omgaan met kerkgebouwen
 
Kiezen jullie voor herbestemming van jullie kerk, neem dan zeker eerst contact op met het Centrum Religieuze Kunst en Cultuur
Op de volgende websites vind je meer inspiratie.
 
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178