In deze Nieuwsbrief:

-   Altenatuur wint Schaal van Altena
-   Lezing en workshop Uilen op Fort Giessen
-   Ledenvergadering 2024 op Fort Giessen
-   Strokenteelt Struikwaard 2024
-   Vooraankondiging lezing over amfibieën en vissen
-   Wandeling Neerijnen, op zoek naar voorjaars- en stinsenflora
-   Werkochtenden beheercommissie
-   't Altenatuurtje digitaal?
     
 
 
  Altenatuur wint Schaal van Altena

 
 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Altena op 2 januari ontving Altenatuur de Schaal van Altena. Het is een waarderingsprijs voor het vele en bijzondere vrijwilligerswerk dat Altenatuur al meer dan 40 jaar in Altena doet.De vrijwilligers van Altenatuur werken er hard aan om het landschap in Altena op een duurzame manier te onderhouden en te behouden. Tientallen vrijwilligers, verdeeld in tal van specialistische werkgroepen, zetten zich in voor onze omgeving. Altenatuur zoekt altijd de samenwerking, bijvoorbeeld met de stichting Brabants Landschap maar ook met de buurt. Ze organiseert stimuleert haar omgeving om goed te zorgen voor onze natuur. 

In 2020 bestond Altenatuur 40 jaar en in 2023 is het 25-jarig jubileum van de weidevogelgroep gevierd. Dankzij deze inzet is de weidevogelstand in Altena stabiel met zelfs een lichte toename, dat in tegenstelling tot de rest van Brabant. Naast de activiteiten in en op het veld worden ook basisscholen bezocht om kinderen hun kennis te laten vergroten en te enthousiasmeren voor de natuur.

 
 
Lezing en workshop uilen op Fort Giessen
Donderdag 25 januari, aanvang 20:00 uur.
 
Op donderdag 25 januari is er een avond over inheemse uilen. Henk van Diest en Arie van den Herik geven voor de pauze een presentatie over de soorten uilen die in ons land voorkomen. Door het plaatsen van nestkasten beschermt Altenatuur een aantal soorten daarvan die in onze regio voorkomen. 
Na de pauze is er een praktisch gedeelte waarin de deelnemers aan de slag gaan met het pluizen van braakballen. Uilen kunnen de botjes en schedeltjes van de muizen die ze eten niet verteren. Je vindt ze compleet terug in de braakballen die ze op vaste plaatsen deponeren. Je kunt ze met behulp van tabellen determineren en dan weet je welke muizensoorten in het leefgebied van de uil voorkomen. Leerzaam en bijzonder leuk. Kom luisteren, kijken en meedoen!
 
 

 
 
 
Ledenvergadering 2024 op Fort Giessen
Donderdag 29 februari, zaal open om 19:30 uur, aanvang 20.00 uur.
 
Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.
 
 
STROKENTEELT STRUIKWAARD 2024
Er is nog plaats voor 10 - 15 deelnemers!
 
De afgelopen jaren hebben we met elkaar een mooi strokenteeltproject uitgevoerd op de Struikwaard. Voor en door betrokken deelnemers werden op stroken eigen aardappels, groenten en bloemen op ecologische wijze verbouwd. Op woensdagavonden en zaterdagochtenden werd er gezamenlijk gewerkt en geoogst. Vanaf eind juni is er wekelijks oogst mee te nemen.

     
 
Duurzaam, biologisch, samenbindend en lokaal. Dit zijn de drijfveren van ons project. Op de Struikwaard zullen komend jaar weer verschillende gewassen worden geteeld. Vroege, middenvroege en late aardappelen. Verschillende soorten kool, uien, rode bieten, sperziebonen, wortelen, pompoenen en courgettes. Ook een mooie bloemenstrook waar we bloemen kunnen plukken ontbreekt niet.
Ongeveer 30 deelnemers van vorig jaar hebben zich reeds aangemeld voor dit jaar. Wilt u ook meedoen? Voor € 55,- per jaar neemt u deel aan dit project. De voorbereiding van het perceel voor het zaaien en inplanten gebeurt machinaal door leden van de kopgroep. Wij vragen de deelnemers om een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden en het oogsten. Meewerken is niet verplicht, voelt u zich vrij om deel te nemen omdat u het project wilt ondersteunen. Met behulp van whatsapp communiceren de deelnemers en de kopgroep met elkaar. 
Meld u aan per mail: strokenteeltaltena@gmail.com, uiterlijk 30 januari.
Voor meer info bel naar Jaap van Diggelen 06-55570961 of Goof van Vliet 06-28703838.

 
 
 Vooraankondiging: 
    
 Eind maart: lezing over amfibieën en vissen
 
 
 
Wandeling Neerijnen, op zoek naar voorjaars- en stinsenflora
 
Zaterdag 6 april, 8.00 - 12.00 uur
 
In de prachtige loofbossen rond landhuizen en kastelen ontwikkelde zich in de loop der eeuwen een bijzondere flora, deels inheems, deels aangevoerd. Kenmerkend voor deze zogeheten Stinsenflora is dat ze de bosbodem in bloei zet voordat het bladerdek het licht wegneemt: vroeg in het voorjaar dus. De wandeling voert ons op het landgoed Neerijnen door een mooi wandelbos met een deel van de route langs rivier de Waal. 
De focus voor deze wandeling ligt op planten maar uiteraard letten we ook op vogels in de nog kale bomen en op vroege insecten. 

We vertrekken deze ochtend om 8.00u vanaf Fort Giessen (waar we dus ook verzamelen). Vervoer d.m.v. carpooling.
Tegen het middaguur hopen we weer op het Fort terug te zijn.
Neem laarzen/goede wandelschoenen en regenkleding mee. Wandelt u met ons mee?
Voor vragen: altenatuur@gmail.com.

*)  Stinsenplant (of stinzenplant) is een in Nederland en Duitsland ("Stinsenpflanze") gangbare benaming voor een groep planten die van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke, en zich daar handhaafden of verwilderd zijn. (Wikipedia).
 

 
 
Werkochtenden Beheercommissie
 
De komende periode worden weer vrijwilligers gezocht die een handje willen helpen bij het onderhoud van natuurgebieden. Er wordt gewerkt van 8.30 – 12.00 uur. 
De volgende werkochtenden staan gepland:

 
Zaterdagen 20 januari en 17 februari: 
 
Opruimen wilgenhout Griend zuidkant Wijde Alm (kant Waardhuizen), gelegen langs de N322 tegenover ‘inrit’ dorp Waardhuizen. Daar ook Parkeren.  

 
 
Zaterdag 16 maart: 
 
Uitdunnen/opruimen houtopstanden langs EVZ Den Duyl. Parkeren langs de Duylweg.

 
't Altenatuurtje digitaal?
 
Op de laatste ledenvergadering was er de vraag of we ons verenigingsblad, 't Altenatuurtje, nog wel op papier moeten uitgeven. Het bestuur wil er graag aan vasthouden omdat het een representatief blad is voor de vereniging.

Nu is het zo dat we 't Altenatuurtje ook digitaal op onze website hebben staan. Zo is 't Altenatuurtje altijd digitaal te lezen.
In het Archief staan de nummers van de laatste 13 jaar.

Als dat voor u voldoende is dan kunt u via altenatuur@gmail.com aangeven dat u in het vervolg 't Altenatuurtje digitaal wilt gaan lezen. Wij stoppen dan de bezorging van de papieren versie.

Uiteraard krijgt u van ons via e-mail een seintje zodra er een nieuw Altenatuurtje uit is.
 
 

 
Nauurbeschermingsvereniging
ALTENATUUR

www.altenatuur.nl
altenatuur@gmail.com
facebook.com/altenatuur