Digitale Nieuwsbrief
Voor leden, door leden
Nr. 3, Maart - 2016

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Berichten van het bestuur
 
Ervaringsdeskundigen leiden zorgverleners op
 
Verbeter je mobiliteit
 
Het verschil tussen een appel en een peer bij een obese cliënt
 
Obesitas: kindermishandeling?

Onderzoeken - oproepen

Jack Wouterse onderging een gastic bypass

Vergoed uw zorgverzekeraar het lidmaatschap voor de NOV?
 
Nieuws / oproepjes
 
Lidmaatschapsvoorwaarden
VOLGENDE NIEUWSBRIEF...
April-2016. Heb je iets te melden voor de volgende nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar:
Graag met vermelding: 'Nieuwsbrief' voor leden/door leden’.
Berichten van het bestuur
Uitnodiging
Alle leden en met name de nu reeds actieve vrijwilligers nodigen we uit om elkaar te ontmoeten op zaterdag 16 april 2016.
Onder deskundige leiding van Annemarie v.d. Wel (www.annemarievandewel.nl) trainer/coach en op zaterdag 16 april onze dagvoorzitter, gaan we de manier van voortbestaan van de, jouw, uw, mijn, onze Nederlandse Obesitas Vereniging bespreken!
“Hoe willen we dat onze vereniging er uit ziet, wat doen we wel en wat doen we niet?”
 
Aanvang: 10.00 uur, afloop 15.00 uur.
Waar: PGOsupport, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht.
 
Er wordt gedurende de hele dag goed voor de inwendige mens gezorgd en er is voldoende tijd vrij gemaakt om te genieten van een heerlijke lunch, mede om elkaar ongedwongen ontmoeten. De dag sluiten we af met een hapje en een drankje 
Kom zaterdag 16 april 2016 naar Utrecht en praat mee!
 
Een speciale nieuwsbrief met de agenda voor deze dag volgt zo spoedig mogelijk.

Meld nu aan:
Besturendag PGOsupport (voor Patiënten-en Gehandicapten Organisaties).
Op 11 maart 2016 organiseerde PGOsupport een middag voor besturen van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO's).
Deze middag gaan besturen van pgo’s met elkaar in gesprek en wisselen ervaringen uit. Voor de NOV woonden Jos Blik, Mary Bakker en Maarten Mulder deze middag bij.
Marike Kuperus opende de bijeenkomst met een boeiende presentatie over de ontwikkelingsfasen die verenigingen in het algemeen doormaken. 

Een summiere samenvatting van deze presentatie:
In het begin is iedereen enthousiast, er is een gedreven bestuur, er zijn enthousiaste vrijwilligers en de leden voelen zich sterk betrokken bij de vereniging: de pioniersfase. Daarna, de groeifase, de naam zegt het al ‘groei van de vereniging.’
Iedereen staat nut en noodzaak van de vereniging helder voor ogen. 
In de daarop volgende fase, de fase van volwassenheid, wordt het moeilijker om vrijwilligers te vinden voor de uitvoering van allerlei taken van de vereniging, terwijl een toenemend aantal leden zich als ‘klant’ van de vereniging gaat opstellen.
In de laatste fase, de versteningsfase, is de vereniging impulsen tot vernieuwing kwijt. De vereniging doet alleen nog maar meer van hetzelfde. Vaak neemt in deze fase het aantal leden af.
Het is nuttig en nodig om na te gaan wat de sterke en zwakke kanten van de vereniging zijn:
  • Wat verbindt de leden met elkaar;
  • Welke leden hebben tijd, kracht en capaciteit (en motivatie) beschikbaar voor de vereniging;
  • Hoe goed is de vereniging in staat zich aan te passen aan de veranderde wensen van bestaande en vooral ook van nieuwe leden; En...
  • Over welke kennis en hulpmiddelen kan de vereniging beschikken.
In een workshop, ook van Marike Kuperus, werd duidelijk, dat verenigingen, die al langer bestaan op een bepaald moment problemen hebben om bestuursleden aan te trekken. In een aantal gevallen is het aantrekken van een voorzitter en bestuursleden van buitenaf een succes gebleken. De nieuwe mensen slaagden erin nieuw elan in de vereniging te brengen en (weer) aantrekkelijk te maken voor alle (ook nieuwe) leden. 
Na de theepauze was er voor de deelnemers gelegenheid voor het volgen van een aantal workshops. In de workshop, die geleid werd door Joos Vaessens, de nieuwe directeur van PGOsupport kwam naar voren, dat PGO's in toenemende mate ondersteuning vragen voor zaken als: het aanvragen van subsidie, leden- en financiële administratie, ICT, publiciteit en het werven van bestuursleden.
Met behoud van de identiteit van de pgo wil PGOsupport zich gaan toeleggen op het geven van dit type ondersteuning. 
Voor de NOV is het meer dan de moeite waard om deze ontwikkeling binnen PGOsupport goed te volgen en tijdig aan te haken.
Een voortreffelijk warm buffet met veel mogelijkheden tot onderling contact, gaf nieuwe energie en niet alleen voor de thuisreis.
 
Ervaringsdeskundigen leiden zorgverleners op
Wie beter dan de patiënt zelf weet wat een ziekte of aandoening inhoudt? Het is essentieel dat die ervaringskennis aan de orde komt in de scholing van zorgverleners. Patiëntenorganisaties spelen hierin een belangrijke rol. (Voor onze vereniging is het modellenteam, onder leiding van Jos Blik, hierin ontzettend belangrijk. Wil je ook een bijdrage leveren neem dan contact op via info@obesitasvereniging.nl

Participatiekompas interviewde ervaringsdeskundigen die (gast)lessen geven aan studenten en zorgverleners. De interviews tonen de waarde van ervaringskennis voor de kwaliteit van zorg en laten zien hoe patiëntenorganisaties daaraan bijdragen. De volledige interviews zijn te lezen op de website van participatiekompas:
 
 
Verbeter je mobiliteit
Wil jij jouw dagelijkse mobiliteit verbeteren en weeg je niet meer dan 120 kg kijk dan eens op de volgende link:
Hier zie je diverse plaatsen in Nederland waar evenementen worden georganiseerd, i.s.m. landelijke organisatie Buurtzorg.
Het is dan mogelijk om een fantastische loopfiets uit te testen, Dit is echt een aanrader en reeds eerder getest door het NOV Modellenteam.
 
Wat is het verschil tussen een appel en een peer bij een obese cliënt?
Bij het zorgen voor cliënten met overgewicht, zwaarlijvigheid en obesitas komt veel kijken. In de workshop ‘Begeleiden, verplaatsen en tillen van de obese cliënt’ van Nova College kregen de deelnemers informatie hoe ergonomisch verantwoord te werken met obese cliënten. Zo werd bijvoorbeeld het verschil in lichaamsvorm helder gemaakt. De plaats van het overgewicht op het lichaam bepaalt mede de in te zetten hulpmiddelen bij de verzorging van de obese cliënt.  
Het bedrijf Lopital leverde een hoog/laag bed en een installatie voor plafondlift bij het Nova College. Medewerkers van het Nova College  maakten het mogelijk dat op de eerste etage een oefenruimte werd gecreëerd. De trainer van Bureau Zwaartepunt gaf het eerste uur theorie en hierna werd geoefend met een XXL-model. De deelnemers konden oefenen met de liftapparatuur en de overige hulpmiddelen. Het model van de obesitas vereniging vertelde over zijn praktijkervaringen en gaf de verzorgenden tips in de omgang met een obese cliënt. Juist het oefenen en het horen van praktijkervaringen van het model werd als een meerwaarde door de deelnemers ervaren.
Obesitas: kindermishandeling?
Ad en ik zaten op de kleuterschool en lagere school in dezelfde klas. Omdat de jongen te dik was, werd hij door medeleerlingen ‘varkentje’ genoemd maar dat was volgens mij niet echt negatief bedoeld en hij stoorde zich er zich ook niet aan. We werden geen vrienden – daarvoor was Ad te uitbundig – maar onze levenswegen kruisten elkaar verschillende malen en daardoor is er toch een bijzondere band met hem ontstaan.
In het voetspoor van zijn beminnelijke vader belandde Ad in het onderwijs. Als kind was hij al het toonbeeld van ijver, als volwassene sloofde hij zich dag en nacht uit voor zijn leerlingen. Het is jammer dat onze kinderen nooit les van een leraar van zijn kaliber hebben gekregen. Tweemaal heb ik telefonisch zijn advies gevraagd over een leerprobleem en beide keren heeft Ad mij uitstekend geholpen.
Omgekeerd heeft Ad ook weleens een beroep op mij gedaan. Dat betrof Lucas, de jongste van zijn drie kinderen. De benjamin groeide op als het zorgeloze zonnetje van een stabiel gezin, het kind was altijd vrolijk en enthousiast. Tot halverwege de basisschool ging het prima en eigenlijk daarna ook op één probleem na: Lucas kwam in tegenstelling tot zijn broer en zijn zus, die vreemd genoeg juist te mager waren, te veel aan in gewicht.
Onderzoek (oproep 1)
Wat zijn jouw ervaringen met jouw lichaam in de omgeving waar je werkt?
Tegen welke associaties loop je aan?
En hoe ga je daarmee om?
Voor mijn onderzoek aan de Universiteit Utrecht (bestuurs- en organisatiewetenschap) zou ik graag vollere vrouwen of mannen willen spreken over hun ervaringen met hun lichaam op de werkvloer; bijvoorbeeld in het dagelijks werk, bij sollicitatieprocedures of als manager/leiderschapsfiguur. Ik zou graag samen willen reflecteren op huidige maatschappelijke beelden over vollere lichamen en de gevolgen hiervan. Heb je interesse om mee te doen, weet je iemand die ik zou kunnen benaderen of wil je er meer over weten, stuur mij dan een e-mail - d.vaneck@uu.nl 
Onderzoek (oproep 2)
Respondenten gezocht!
Voor mijn afstudeerscriptie aan de opleiding Voeding & Diëtetiek doe ik een onderzoek met als onderwerp "kwaliteit van leven".  Overgewicht kan de kwaliteit van leven beïnvloeden. Via deze enquête wil ik onderzoeken wat u ervan zou vinden als de diëtist uw 'kwaliteit van leven' gaat meten met behulp van een meetinstrument, zoals een vragenlijst. Onder alle deelnemers worden twee VVV-bonnen van €25 verloot.
Daarnaast zijn wij op zoek naar een aantal respondenten die het leuk vinden om mee te werken aan een kort interview van ongeveer 30 minuten.
Bent u woonachtig in de Randstad dan kunt u zich aan het einde van de enquête hiervoor opgeven. Voor de interviews geldt een financiële vergoeding.
Het invullen van de enquête kost u ongeveer 10 minuten van uw tijd.
Al uw gegevens blijven anoniem en worden vertrouwelijk verwerkt. A
 
Alvast hartelijk dan voor uw deelname! Annemarie Delnoij
Jack Wouterse onderging een gastic bypass
Jack Wouterse (58) is veertig kilo lichter. Hij buigt over tafel en articuleert geluidloos: „Honderd-vijf-en-tachtig”. Zoveel woog hij vorig jaar juni, voor hij een gastric bypass onderging, een operatie waarbij de maag wordt verkleind en de dunne darm ingekort. Hij was het dikzijn zat. „Ik was op. Nog nét genoeg energie om m’n werk te doen. Piepend, hijgend, kreunend.” Als acteur op het toneel of op de filmset. „En daarna naar bed.”
En nu gaan we lunchen in het restaurant van het Wereldmuseum in Rotterdam. Linnen tafellakens, kristallen glazen, zilveren bestek. Hij wrijft in zijn enorme handen. „Ken je het hier? Fantastisch eten.” Voor ons op tafel vier eenhaps-amuses. „Niet praten hoor, als we dit proeven.” Hap één. Twee vuisten rusten op tafel, de ogen gesloten. Hap twee.
Hij kijkt als iemand die iets geweldigs ervaart. „Ik had het jaren eerder moeten doen, die operatie.”
Maar? „Ik was als de dood. Stel dat ik niks meer zou kunnen eten?” Het viel mee. „Ik eet alles. Alleen de helft minder.” Een dag na zijn ontslag uit het ziekenhuis was hij weer aan het werk.
Vergoed uw zorgverzekeraar het lidmaatschap voor de NOV in 2016?
Bekijk hier het overzicht:
 
*Nieuw!* Oproepjes
  • Wie vind het leuk om af en toe te helpen met het samenstellen van de nieuwsbrief? Het gaat om het bundelen van ingezonden stukken en nieuwsberichtjes, en/of om het speuren naar interessante nieuwsberichtjes. 
  • De website teksten van de NOV zijn toe aan een update. We zoeken enthousiaste vrijwilligers die een stukje van de website onder handen willen nemen. Hiervoor interview je betrokken leden van de vereniging, eventueel benader je externe experts voor meer informatie en je stelt een nieuwe tekst op aangevuld met foto’s en lees verder links.
  • Wie vind het leuk om zich voor de vereniging te verdiepen in het onderwerp “Bewegen binnen je eigen mogelijkheden”? We willen twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren waarbij we onderling tips kunnen uitwisselen, en waarbij we een expert op dit gebied uitnodigen die ons meer kan vertellen. Wie wil helpen bij het organiseren van de bijeenkomst, en wie kent een expert die we zouden kunnen uitnodigen?
 
Lidmaatschapsvoorwaarden NOV
Het lidmaatschap van de vereniging geldt voor een heel jaar van 1 januari tot/met 31 december. Opzeggen voor het volgende jaar kan tot één maand voor afloop van het lopende jaar. Tussentijds opzeggen ontslaat leden niet van de verplichting om contributie over het lopende jaar te betalen.

Volgende nieuwsbrief: april 2016 
 


Aan- of afmelden voor de NOV - nieuwsbrieven - KLIK HIER
 
Nederlandse Obesitas Vereniging