______________________________________________________

26 mei 2019 – nummer 385

 

Inhoud

·       VIERINGEN

·       GOED OM TE WETEN

·       OMZIEN NAAR ELKAAR

·       ACTIVITEITEN

 

VIERINGEN

De diensten in de maand mei staan in het teken van de vraag: hoe ga je om met dat paasevangelie van bevrijding? Heeft dat ook vandaag nog kracht? 
Komende zondag 26 mei is Credo bij ons te gast. Zij hebben een belangrijke inbreng in de liturgie door het zingen van kyrie en gloria en een deel van het Tafelgebed. Natuurlijk zingen zij ook nog uit hun eigen repertoire twee liederen die aansluiten bij het evangelie.

Oecumenische viering Hemelvaart
Komende donderdag is om half tien de kerk geopend voor de oecumenische viering. Jacqueline Bouma en Tineke Dronkert zijn de voorgangers. Van harte welkom! 
Na de viering organiseert de NGK een fietstocht met picknick {zie bij activiteiten).

Dienstvoorbereiding

Op woensdag 29 mei a.s. is de gebruikelijke dienstvoorbereiding om 19 uur in de kerkenraadskamer. We bespreken dan met elkaar het evangelie naar Johannes 14: 23 – 29. 
Ds Tineke Dronkert 

Kerkendag 2019

Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. Hieraan doen steeds meer kerken mee en dat is verheugend.
Op zondag 16 juni begint de viering om 10 uur bij de Evangelische Broedergemeente op het Zusterplein; hopelijk kan deze weer buiten plaatsvinden.
Het geeft altijd een extra dimensie aan de Kerkendag, buiten op het grasveld te midden van fluitende vogels en als het meezit een beetje in de zon.
De kerken die eraan meedoen zijn: Parochie Sint Maarten locatie Zeist, de PKN wijkgemeenten NoorderLicht, Oosterkerk, de Bron en Zeist-West, Doopsgezinde Gemeente Zeist, Evangelische Broedergemeente, Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gemeente van Apostolische Christenen. 

Thema van deze viering is : “In beweging”
Voorgangers zijn Tineke Dronkert (PKN Zeist-West), Henk Bloem (Parochie Sint Maarten) en gastheer Markus Gill (Evangelische Broedergemeente).
De muzikale begeleiding is in handen van Niels Fischer.
Ook de blazersgroep is weer van de partij.
Kinderen zijn van harte welkom. Er is kinderkerk en kinderoppas.
De collecte is deels bestemd voor Netwerk Gewoon Samen ( https://netwerkgewoonsamen.nl), deels voor de Raad van Kerken Zeist.
Na de viering is er gelegenheid allerlei stands te bezoeken onder het nuttigen van koffie en iets lekkers.

Bij de Kerkendagviering zal een gast aanwezig zijn uit Malawi. Jonah Sinyangwe is zijn naam. Hij is projectleider bij de Broedergemeente in Malawi en nauw betrokken bij het diaconale en pastorale werk van de kerk in het vluchtelingenkamp Dzaleka. 
Br. Sinyangwe is op bezoek bij het ZZg (Zeister Zendingsgenootschap) en zal na afloop van de viering vertellen over het zendingswerk in Dzaleka. Ook is er ruimte voor vragen. 
Om 11.45 uur, in de Kleine Zaal op Zusterplein 20. 
U bent van harte welkom en het duurt uiterlijk tot 12.30 u.

 

GOED OM TE WETEN

In memoriam Henk Hissink

Op 17 mei overleed vrij onverwachts Henk Hissink, echtgenoot van Dorothy Hissink – Colvin, vader en opa voor zijn kinderen en kleinkinderen. Het leven van Henk is bewogen geweest: hij kende de hoogten en de diepten ervan. De gelijkenis over de vader die twee zonen had (Lk 15) was zijn steunpilaar in het geloof. 
In een dienst afgelopen vrijdag herdachten we hem. We bidden om kracht en troost de komende tijd voor Dorothy, zijn kinderen en kleinkinderen, en voor ieder die hem missen zal.

Vermist: oplaadsnoer iPad/iPhone

Eerste Paasdag heb ik een witte oplaadsnoer voor iPad/ iPhone met in het midden een vierkant accustuk  in de keuken van het Kerkelijk Centrum laten liggen. Woensdag daarna lag het er niet meer.
Heeft iemand hem gevonden en ergens opgeborgen?
Ik hoor het graag, Chantal van Lieshout 030-69 59 931

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

http://www.pknzeistwest.nl/images/fairtradelogo132_150.jpgVerkoop FairTrade producten

Zondag 26 mei worden na afloop van de dienst weer FairTrade artikelen verkocht. Uiteraard is er dan het gebruikelijke assortiment maar er zijn ook leuke non-food artikelen te koop. 
Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens de FairTrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. 
De ZWO-commissie


 

 

 

Opbrengst collectes en FairTrade

http://www.pknzeistwest.nl/images/geld_150.jpgDe opbrengsten van de collectes van zondag 19 mei 2019 zijn:

- Diaconie  € 93,15
- Pl. Gemeente  € 89,66
- Timon  € 99,25

 

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

 

* De bloemen van zondag 19 mei zijn met een hartelijke felicitatie gegaan naar dhr en mw Ringelberg. Afgelopen week waren ze 40 jaar getrouwd. 

Bedankjes 

 

* Wat een verrassing dat ik afgelopen zondag de bloemen van de kerk mocht ontvangen. Het gaat verder wel goed met mij, maar het gaat wel lang duren omdat de twee breuken in mijn heup niet geopereerd kunnen worden.  Zo’n mooi boeket helpt mee om deze vervelende tijd door te komen. 
Bedankt hiervoor en voor alle hartelijke reacties uit de gemeente. Dat doet mij erg goed.
Gerda Laterveer 

Nieuwe adressen  

 

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN            

Fietstocht Hemelvaart NGK/PKN

Vanuit de NGK Zeist wordt er elk jaar met hemelvaart een fietstocht georganiseerd.
Iedereen wordt uitgenodigd mee te fietsen. Het wordt een puzzelfietstocht naar een lunchplek op landgoed Beerschoten in de Bilt.
De fietsroute start bij de kerk, na de dienst (11:15/11:30 uur). Niet-fietsers kunnen bij bezoekerscentrum Paviljoen Beerschoten aansluiten voor de lunch rond 13:00. Het idee is dat iedereen zelf zijn/haar lunchpakketje meeneemt.
Graag even aan Annoek Louwers of Wilma Knol laten weten als je mee wilt fietsen (w.knol@planet.nl of 030-2657419). Alsnog aansluiten op de dag zelf kan ook.
Mocht het heel slecht weer zijn dan gaat de activiteit niet door. 

Agenda deze week

zo 26 mei      11.00 u               Verkoop Fair Trade artikelen na afloop van de dienst 

zo 26 mei      19.30 u               Taizéviering, Noorderlichtkerk 

wo 29 mei     10.00-11.30u       Woensdagmorgen gesprekskring, KC 

wo 29 mei     20.00-21.30u       Missen van Schubert, Mis nummer 6, Gertjaap Kardol, KC 

do 30 mei      9.30 u                 Viering Hemelvaartsdag,oecumenisch, KC;  

do 30 mei      11.15-11.30u       Start fietspuzzeltocht met lunch (zelf meenemen) vanuit de NGK 

wo 29 mei t/m zo 2 jun            Voorjaarsconventie: lofprijzing, meditatie, studie, vieren, luisteren,

                                              stilte en ontmoeting Ambt-Delden Eerder verschenen

 

De missen van Schubert Franz Schubert schreef 6 missen, maar horen we ze ooit? Op woensdag 22 en woensdag 29 mei staan de vijfde en zesde mis van Schubert centraal.

Expositie Bonhoeffer Rond Bonhoeffer is er een 'reis-expositie' georganiseerd, met begeleidend materiaal in de vorm van gedichten en liederen. Deze expositie is in Zeist te bezichtigen in de Oosterkerk.

Koninklijke Onderscheiding Gerard van Heiningen Op vrijdag 26 april is Gerard van Heiningen door burgemeester Jansen namens de koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gerard heeft deze benoeming van harte verdiend door al zijn werk voor de kerk in de meest uiteenlopende taken, van bestuurder, ouderling kerkrentmeester tot beheerder van het Kerkelijk Centrum.

Rondleiding en lunch in Gods Werkhof Bij het dorpje Werkhoven ligt een mooi rustiek klooster. Het ligt daar als een pareltje in het landschap. Enkele gemeenteleden van Zeist-West nodigen jullie uit om kennis te maken met dit mooie (en vrij nieuwe) kloostercomplex. Dat kan op zaterdag 25 mei 2019 van 10.00 tot 14.00 uur.

Berichten Berichten van de afgelopen weken

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring