De Groene Flits

Weekblad voor het Groene Hart

Nr. 608 - 3 december 2018

Stichting Groene Hart

Oeververbinding en woningbouw

On woningbouw

Algemeen

En doorfietsen maar

Regio

Alternatief plan Molenberaad

Er op uit

Midwinter Fair Yule Fest

Stichting Groene Hart

MIRT K'waard, oeververbinding en woningbouw

 

In oktober heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard in meerderheid besloten om een aanbod te voor de bouw van 10.000 nieuwe woningen in de gemeente. In de hoop dat dat een nieuwe oeververbinding dichterbij zou brengen. Gelukkig blijkt uit niets dat die rare uitruil een rol heeft gespeeld bij de MIRT-afspraken. Gelukkig omdat het om tenminste vier redenen een onzalig idee is. Lees het hele stuk op Stichting Groene Hart

Algemeen

Honderden miljoenen voor doorfietsend Nederland

Provincies, vervoersregio’s en gemeenten investeren op korte termijn samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) 345 miljoen euro in extra snelle fietsroutes en meer plekken om je fiets na de rit neer te zetten. Dat schrijft Van Veldhoven donderdag aan de Tweede Kamer. Afgelopen juni maakte de staatssecretaris bekend 100 miljoen euro uit te trekken om bij regionale fietsprojecten een versnelling op te schakelen. Lees verder op Groene Hart Media

Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten

Schiphol kan theoretisch doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar in 2023, 40.000 meer dan nu is toegestaan. Niet de geluidshinder of het milieu, maar de veiligheid bepaalt daarbij de grens. Dat staat volgens ingewijden in het concept-milieueffectrapport over Schiphol, dat donderdag zal verschijnen. Het geschetste groeiscenario is weliswaar nog geen concreet voorstel, maar toch slecht nieuws voor de inwoners van Aalsmeer en Uithoorn, die nu ook al de meeste overlast ervaren.
Lees verder op Groene Hart Media

Rijk en regio's: betere bereikbaarheid Nederland

Rijk en regio’s hebben deze week afspraken gemaakt om mensen sneller van A naar B te krijgen. Met grote investeringen in wegen, spoor en vaarwegen willen minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat de toenemende verkeersdrukte opvangen. De extra inzet is hard nodig, omdat het in heel Nederland en met name in de stedelijke gebieden nog drukker zal worden. Lees meer op Groene Hart Media

Nieuws van de regio

Panorama Krimpenerwaard

Afgelopen woensdag is in Lekkerkerk het zogenaamde Panorama Krimpenerwaard gepresenteerd door de Tafel van Verkenning onder leiding van Sybilla Dekker, oud-minister van VROM. Iedereen die in de inhoud is geïnteresseerd, kan een exemplaar van het Panorama downloaden van www.panoramakrimpenerwaard.nl. Lees dan vooral ook de inleidende hoofdstukken waarin de gevolgde principes en de lagenbenadering uit de doeken wordt gedaan. Vanuit het gezichtspunt van de Stichting Groene Hart is er van alles te zeggen over de 29 agendapunten in het Panorama; dat zullen we ook zeker doen. Ik richt me nu op het proces dat eraan vooraf ging en dat er nog op volgt, Aldus Chris Kalden. Lees verder op Stichting Groene Hart

Initiatiefwet: provincie kan stal blokkeren

Provincies moeten in bepaalde gebieden grenzen kunnen stellen aan de omvang van de veehouderij. SP, GroenLinks en PvdA hebben daarvoor gezamenlijk een wetsvoorstel ingediend. Het voorstel is een kopie van een voorstel dat het vorige kabinet indiende, maar dat door het huidige kabinet is ingetrokken. Het kabinet wil de overlast van met name de intensieve varkenshouderij op een andere manier aanpakken. Lees verder op Kwaliteitsatlas

Rijk en regio: versnellen woningbouw Zuid-Holland

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaan zich samen inspannen voor het versneld realiseren van 100.000 woningen in Zuid-Holland. Daarvoor zetten ze middelen, mensen en juridisch instrumentarium in. De afspraken hebben zij gemaakt tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT. Het Rijk haakt hiermee aan bij het Actieplan dat de provincie Zuid-Holland in oktober presenteerde.
Lees verder op Groene Hart Media

Wegen in de Lopikerwaard met nieuwe focus

Een nieuwe blik op de wegen in de Lopikerwaard, dat gaf de avond over Natuurlijk Sturen, dinsdagavond 20 november jl. in Dorpshuis XXL in Benschop. Natuurlijk Sturen wil rustiger rijgedrag veroorzaken door wegen anders vorm te geven. De aanwezigen kregen drie presentaties over achtergronden, vormgeving en de psychologie van rijgedrag. Daarna keek iedereen anders naar zijn of haar eigen rijgedrag. Met bewoners van verschillende polder-, dijk- of lintwegen zal het Lopikerwaarden Streekfonds schetsen maken voor een natuurlijke vormgeving van wegen. Lees meer op Groene Hart Media

Alternatief plan Molenberaad voor aanpak Gouwe

Het Molenberaad, een samenwerkingsverband van vier regionale belangenverenigingen, heeft een eigen scenario toegevoegd aan het project “Programmatische aanpak Gouwe”. De provincie Zuid-Holland presenteerde in oktober vijf scenario’s om de groeiende verkeersdrukte in het gebied rond Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen te bestrijden. Het Molenberaad is echter tegenstander van nieuwe ringwegen, met name de Verlengde Bentwoudlaan, en heeft een zesde scenario ontwikkeld, waarin deze weg ontbreekt. Lees verder op Kwaliteitsatlas

Stookhuisje bereikt hoogste punt

Het in aanbouw zijnde stookhuisje achter Museum De Koperen Knop nadert haar voltooiing. Dezer dagen werd het hoogste punt bereikt, waarmee zicht komt op de verdere afwerking. Het stookhuisje stond een paar honderd meter van het museum en moest daar wijken voor nieuwbouw op een locatie van de Diaconie van de Hervormde Gemeente. Dit leidde tot een mooi samenwerkingsproject tussen de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam en Museum De Koperen Knop. Lees verder op Groene Hart Media

Groeigemeente Zuidplas wil ‘groot-dorps’ blijven

In 2030 telt de gemeente Zuidplas naar verwachting bijna 50.000 inwoners, een kwart meer dan nu. Al die mensen moeten ergens wonen. Zuidplas wil daarom bouwen voor alle doelgroepen. De gemeente denkt na over de mogelijkheid van een vijfde dorp, zo is te lezen op het AD.

Klimaat

Alle opties open

Esther van den Bor – Meningen verdeeld
Binnen Stichting Groene Hart is een Kwaliteitsteam dat regelmatig samenkomt. Vrijwilligers met verschillende achtergronden, die zich bezighouden met de kwaliteit van het Groene Hart. Zij houden de Kwaliteitsatlas bij, organiseren debatten of verdiepingstournee ’s. Soms staan zij met raad en daad lokale groepen terzijde, vaker signaleren ze de problemen die ‘Groene Hart breed’ spelen en brengen die onder de aandacht. Soms via de website van de Kwaliteitsatlas in de hoop dat er discussie ontstaat, maar ook regelmatig direct bij bestuurders. Intern zijn er ook discussies gaande. Bijvoorbeeld over  grootschalige groene energie. Moeten er wel windturbines geplaatst worden, of grote velden met zonnepanelen. Lees verder op Stichting Groene Hart

Culturele agenda van het Groene Hart

Kind en ik

Een tentoonstelling van beeldende kunst en poëzie. Beeldend kunstenaars geven hun visie op het thema. Dichters reageren op de kunstwerken. Van 9 december 2018 t/m 19 januari 2019 organiseert de Krimpener Kunstwaard een bijzondere thematentoonstelling in Ontmoetingscentrum De Tuyter in Krimpen aan den IJssel. De opening van de tentoonstelling is op zondag 9 december, ‘s middags om 15.00 uur. Daar zullen de gedichten worden gelezen bij de kunstwerken. Veelzijdig instrumentalist Bernd Jahn verzorgt daarbij de muziek.
Foto: Kind en Ik – Krimpener KunstWaard

Repair Café Haastrecht in Theater Concordia

Donderdag 6 december is er weer een Repair Café in Haastrecht! Iedereen is van harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met hun kapotte spullen naar Theater Concordia te komen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs weer in orde te maken. De handige vrijwilligers van het Repair Café kunnen (kleine) reparaties uitvoeren aan allerlei defecte spullen. Maar ook kunnen ze klein soldeerwerk verzorgen en u helpen met vragen over uw computer en tablet. De spaarpot staat er voor een vrijwillige bijdrage. De opbrengst wordt gebruikt om reparatiematerialen te kopen. Foto: Repair Café Haastrecht

Cursus tuinvogels herkennen

Wilt u weten welke vogels in uw tuin komen dan is deze minicursus tuinvogels mogelijk iets voor u. De cursus bestaat uit een theorieavond en een excursie en wordt georganiseerd door KNNV afd. Gouda samen met IVN IJssel en Gouwe. De theorieavond is op 12 december van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in het infocentrum Heempad, Ridder van Catsweg ter hoogte van nr. 325 in Gouda.
De excursie is op 15 december van 14.00-16.00 uur en vindt plaats in de tuin van de fam. Lourier, Dijkgraafweg 14 in Hazerswoude De kosten voor deze cursus bedragen 10 euro.
U kunt zich aanmelden bij gouda@knnv.nl. Foto: Ringmus – Huig Bouter

Midwinter Fair Yule Fest

Zaterdag 8 en zondag 9 december vindt de 16e editie plaats van de Midwinter fair in Archeon. Midwinter fair is het winterse festival voor jong en oud! Dit jaar gaan terug naar de oorsprong, naar de viering van de midwinter. De viering van het licht, want de dagen worden weer langer! Op de podia in de Romeinse herberg en het middeleeuwse klooster geniet je van vele bands. De overdekte markt is wederom goed gevuld met bekende en nieuwe stands. Ook in de middeleeuwse huizen vind je unieke standhouders. Geniet van heerlijke authentieke gerechten in een van de restaurants.
Lees meer op www.archeon.nl/nl/midwinterfair_2018.html
Foto: Midwinter Fair Yule Fest - Archeon

Glassworks – Drie solo’s van glas

De tentoonstelling ‘GlassWorks’ is van 14 december 2018 t/m 7 april 2019 te zien op de museumlocatie van het Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, te Leerdam. In de tentoonstelling zijn drie solotentoonstellingen gebundeld onder één naam. De expositie toont de veelzijdigheid van geblazen glas. Henk Verweij en Geir Nustad zijn gedurende het hele jaar meerdere dagen per week aan het werk in de glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum, aan de Zuidwal in het centrum van Leerdam. Ma’ayan Pesach is op enkele dagen in november aan het werk. Meer info is binnenkort te vinden op www.nationaalglasmuseum.nl. Foto: Henk Verweij, fotograaf Ben Deiman

Mode in Zwart Wit in de Koperen Knop

De komende winter staat Museum De Koperen Knop in het teken van de mode. Van 14 december 2018 t/m 23 februari 2019 is er een bijzondere expositie met de titel Mode in Zwart Wit. Deze expositie laat de mode zien vanaf 1947 toen de New Look haar intrede deed en loopt door tot heden, met hedendaagse bekende ontwerpers. Bij de expositie komen ook extra activiteiten, waaronder lezingen. Museum De Koperen Knop is gevestigd in Hardinxveld-Giessendam (Binnendams 6, 3373 AD). Voor inlichtingen koperenknop@koperenknop.nl of 0184-611366 of kijkt u op de website www.koperenknop.nl. Foto: Mode in Zwart Wit – De Koperen Knop

Meer uitjes?

Op de Groene Hart portal treft u steeds meer informatie aan over alles wat met het Groene Hart te maken heeft en er te beleven is. Op de Kunst & Cultuur pagina staan de musea en exposities, in de agenda overige activiteiten. Daarnaast is er nog veel meer te ontdekken met vaak prachtige foto's van Trudelies de Graaf, ook de wisselende foto bovenaan de Flits zijn van haar. Neem eens een kijkje op Groene Hart portal

Tip van de Week

De kleine winkelier

tot en met 29 december 2018

 

GIESSENBURG, Museum 't Reghthuys
www.museumhetreghthuys.nl

 

Archeon
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Archeon
www.archeon.nl

Avifauna
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Vogelpark Avifauna
www.avifauna.nl

Tentoonstelling: ‘De streek in beeld’
tot en met 26 januari 2019

BLESKENSGRAAF, Historisch Museum Het Voorhuis
www.binnenwaard.nl

Tentoonstelling van merklappen
tot en met 24 november

BODEGRAVEN, Kaasmuseum
www.kaasmuseum.org

Boomkwekerijmuseum
Permanente expositie

BOSKOOP, Boomkwekerijmuseum
www.boomkwekerijmuseum.nl

De kleine winkelier
tot en met 29 december 2018

GIESSENBURG, Museum 't Reghthuys
www.museumhetreghthuys.nl

Expositie: de smaak te pakken, voedsel in & als kunst’
tot en met 10 maart 2019

GORINCHEM, Gorcums Museum
www.gorcumsmuseum.nl

Keramiek van Theo Colenbrander
tot en met 2 juni 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

 

Vrouwen van Museum Gouda, Hedy d’Ancona kiest
tot en met 27 januari 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Mode in Zwart Wit in de Koperen Knop
Van 14 december 2018 tot en met 23 februari 2019

HARDINXVELD-GIESSENDAM, Museum De Koperen Knop
www.koperenknop.nl

Streekmuseum Krimpenerwaard

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Streekmuseum Krimpenerwaard
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Kind en Ik
9 december 2018 tot en met 19 januari 2019

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Ontmoetingscentrum de Tuyter
tuyter.nl

Glassworks – Drie solo’s van glas
14 december 2018 tot en met 7 april 2019

LEERDAM, Nationaal Glasmuseum
www.nationaalglasmuseum.nl

‘Nijenrode op Ooghoogte’ in Vechtstreekmuseum
tot en met 13 januari 2019

MAARSSEN, Verchstreekmuseum
                         www.vechtstreekmuseum.nl

Historische Kring Nieuwpoort
Open op donderdagen van 10.00 – 16.00 uur

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Stadsmuseum Oudewater

OUDEWATER, Stadsmuseum
stadsmuseum-oudewater

Streekmuseum Reeuwijk
vanaf eind maart 2019 weer open

REEUWIJK, Streekmuseum Reeuwijk
                         www.streekmuseumreeuwijk.nl

Kruideniersartikelen
permanente tentoonstelling

UTRECHT, Museum Kruideniersbedrijf
www.kruideniersmuseum.nl

Schilders & Drukkers 
tot en met 13 januari 2019

WOERDEN, Stadsmuseum
www.stadsmuseumwoerden.nl

Verlicht MIJ. Nachtlandschappen
1 december 2018
tot en met 24 februari 2019

IJSSELSTEIN, Museum IJsselstein
www.museumijsselstein.nl

---

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Patrick van Leeuwen
projectsecretaris Stichting Groene Hart

flits@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website