kennis over taal delen, onderwijskansen vermenigvuldigen
Voor- en nadelen digitale kinderboeken
 
Digitale prentenboeken Bereslim
‘Het (voor)lezen van digitale kinderboeken heeft een positief effect op de woordenschat en het verhaalbegrip,’ zo blijkt uit onderzoek. ‘Dat komt door de extra vertelmiddelen waarmee ze zijn verrijkt. Denk aan filmpjes, animaties, muziek en achtergrondgeluiden. Ze hebben geen invloed op de leesmotivatie. De combinatie van een digitaal boek en een volwassene werkt optimaal. Daarmee wordt mondeling interactie mogelijk en krijgen kinderen afgestemde feedback. Voor interactieve hotspots geldt: met mate. Kinderen kunnen door een overdaad aan aanklikbare toeters en bellen ook afgeleid raken. Een Karaoke balk (letters lichten op) helpt beginnende lezers.’
 
 
 
Winnaars TOLK 3 betrek ouders bij taaltherapie!-award

 
Jannieke (21), Janneke (20)
en Janine (19).
 
‘We vonden het erg leuk en leerzaam om de studenten-workshop op het NVLF-congres bij te wonen! We zijn blij verrast met dit resultaat,’ aldus de prijswinnaars van de TOLK 3-award. Het zijn derdejaars logopediestudenten aan de Zwolse Hogeschool Windesheim. Zij losten het beste de casus op die werd voorgelegd aan pakweg 25 studenten. Proficiat daarom voor deze power-vrouwen die voor het vak kozen omdat ze graag wat willen betekenen voor kinderen met taalproblemen. Het doet er daarbij niet toe of het gaat om een achterstand door onvoldoende blootstelling aan taal of om een taalstoornis.
 
 
 
 
 
Trends tot 2030 in het onderwijs volgens
de OESO
 
 
De OESO, ook wel OECD genoemd, is een organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling tussen 34 landen. Doel is het berspreken, bestuderen en coördineren van beleid. In januari 2016 verscheen een rapport met de belangrijkste trends voor o.a. het onderwijs. Opvallende kernpunten: aanmoediging van het leren van vreemde talen en interculturele communicatievaardigheden; stimuleren van creativiteit; erkenning belang van voor- en vroeg-school met name voor gezinnen met lage inkomens; online leren ook buiten de muren van de school; acceptatie van niet-traditionele familiesamenstelling op scholen; versterking van vertrouwen tussen ouders, leerkrachten en beleidsmakers.
 
 
TOLK-expert in
het nieuws
 
Ineke de Vries, logopedist en taalexpert
 
 
 
 
‘Ouders spelen de hoofdrol in de taalontwikkeling van hun kind. Zij kunnen dagelijks praten, vertellen, zingen, voorlezen en rijmen met hun kind,’ aldus Ineke de Vries van logopediepraktijk Lek en IJssel in de uitzending van RTL Lifestyle Experience. Ineke is logopedist en TOLK-expert. In de Telegraaf van 19 december j.l., katern Kind&Gezin, viel te lezen dat zij met de logopedische samenwerkingsverbanden de Taallift (Leeuwarden) en Taalaanzet (Midden-Holland) het onderwijs en de kinderopvang met scholing en ouderbegeleiding ondersteunt. Ineke maakt daarbij gebruik van de methode TOLK.
 
KLIK-Onderwijsondersteuning
Montenspark 15 4837 CD Breda - www.klik-onderwijsondersteuning.nl