Nieuwsbrief Oldtimer Club Leusden
Beste ,
 
Onderwerp: ALV in wijkcentrum Antares, donderdag 12 januari van 20:00 - 23:00 uur.

Reserveer donderdag 12 januari 2017 alvast in je agenda.
We zullen dan onze eerste Algemene Leden Vergadering houden.
Nadere informatie volgt.
 
Met "oldtimer" groeten,

Oldtimer Club Leusden
Anja Ikking
Bart Birkhoff
Hans Zuidema

FEHAC lidnummer 2016350