Nieuwsbrief Stichting Groningen HartVeilig, Juli 2016   
Zomer-editie!
Een uitgebreide nieuwsbrief van Stichting Groningen HartVeilig (GHV), boordevol ontwikkelingen op het gebied van de burgerhulpverlening in de provincie Groningen.
 
In deze zomer-editie:
  • 4821 burgerhulpverleners in de provincie Groningen, maar LET OP!!!
  • NRR-erkenning voor 6-minutentraining
  • Zonegericht trainen (2017-2021)
  • Innovatiefonds GHV: alle AED's 24/7 beschikbaar.
  • Instructeurscursus BLS/AED via GHV
  • Belangrijk: reanimatiecertificaat verlopen, wat nu?
  • Op vakantie, wel of niet inzetbaar?
  • BLS/AED- en PBLS-cursussen via GHV door partnerschap Hartstichting
  • APP-optimalisatie
  • Vacature bestuurslid financiën
4821 burgerhulpverleners, maar LET OP!!!
Het Reanimatie Oproep Netwerk (RON) van Stichting Groningen HartVeilig telt op dit moment 4821 burgerhulpverleners. Een zeer sterke groei in de eerste helft van 2016, want in december 2015 hadden 3200 burgerhulpverleners zich geregistreerd.
 
Bij controle van het systeem blijkt echter dat ruim 20% van de hulpverleners wel geregistreerd staan, maar niet meer inzetbaar zijn omdat de datum van de laatste herhalingstraining niet is ingevoerd. Hoe dit eenvoudig opgelost kan worden leest u hier. LET DAAROP, omdat u anders niet meer opgeroepen wordt voor een reanimatie bij u in de buurt!
NRR-erkenning voor 6-minutentraining
De 6-minutentraining die door GHV is ontwikkeld heeft een officiële status gekregen. De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft deze training erkend als een volwaardige herhalingscursus BLS/AED. Naast het feit dat we als bestuur van GHV hier enorm trots op zijn (de training kan nu ook landelijk worden aangeboden), heeft dit voor u als burgerhulpverlener ook een voordeel: meedoen aan een 6-minutentraining geldt als een complete herhalingscursus BLS/AED en wordt ook als zodanig geregistreerd is het CMS-systeem van de NRR. Daarmee is het dus een gecertificeerde training geworden en is een aparte herhalingscursus reanimatie/AED overbodig geworden.
Voor de duidelijkheid, dit geldt alleen voor het onderdeel reanimatie/AED en is dus geen herhalingscursus EHBO/BHV/etc.
De invoering van dit systeem zal gefaseerd plaatsvinden en gekoppeld worden aan het zonegericht trainen dat vanaf 2017 zal beginnen.
Zonegericht trainen 2017-2021
De ambitie van GHV is het zonegericht 6-minutentrainen op wijk en straatniveau, om zo de slagingskans van de reanimatie te vergroten.
 
Een 6-minutenzone is een denkbeeldige cirkel van ongeveer 1,5 km, waarbinnen meerdere burgerhulpverleners beschikbaar zijn, aangevuld met tenminste 1 AED. In de periode 2017-2021 wil het bestuur van GHV steeds meer zones 24/7 beschikbaar krijgen, met als uiteindelijke doel dat de provincie Groningen één grote 6-minutenzone wordt.
Voor een dekkend RON in de provincie Groningen zijn 10-20 burgerhulpverleners nodig per 1km2 en tenminste één (bij voorkeur twee) AED's per 1km2.
Over de start van deze trainingen wordt u als burgerhulpverlener in het najaar verder geïnformeerd
Innovatiefonds GHV: alle AED's 24/7 beschikbaar
Naar aanleiding van een op 22 april jl. (door GHV) georganiseerd reanimatiecongres is besloten om een innovatiefonds op te richten. Het doel van dit fonds is om geld beschikbaar te krijgen voor AED-buitenkasten, waardoor het mogelijk wordt om meer AED's in de provincie Groningen 24/7 beschikbaar te krijgen voor de burgerhulpverlening.
 
AED-beheerders worden gevraagd de AED 24/7 beschikbaar te stellen voor de burgerhulpverlening en krijgen in ruil daarvoor een complete AED-buitenkast, inclusief onderhoudscontract, diefstalverzekering en vervangende materialen na een reanimatie-inzet.
 
Gemeenten en bedrijven dragen financieel bij aan dit innovatiefonds. GHV streeft ernaar om met de subsidie en sponsorbijdragen de komende 5 jaar in totaal 1000 AED's beschikbaar te kunnen stellen voor de burgerhulpverlening.
Instructeurscursus BLS/AED via GHV
Ben je verpleegkundige of ambulancechauffeur en lijkt het je leuk om reanimatiecursussen te geven? Dan nodigt het bestuur van GHV je van harte uit om een instructeurscursus BLS/AED te volgen!
 
GHV betaalt de kosten voor deze cursus en verwacht vervolgens dat je jaarlijks beschikbaar bent voor minimaal 6 trainingen per jaar, waarvan je er 4 coördineert binnen je eigen gemeente.
 
GHV is op zoek naar 23 instructeurs. Ben je geïnteresseerd, mail dan een korte motivatiebrief naar info@groningenhartveilig.nl. In de voorselectie wordt rekening gehouden met de gemeente waarin je woonachtig bent. GHV streeft naar tenminste 1 instructeur per gemeente. Een sollicitatiegesprek maakt deel uit van deze wervingscampagne.
Belangrijk: reanimatiecertificaat verlopen.
U kent ze misschien wel: de mails van HartslagNu die aangeven dat de geldigheid van uw certificaat binnekort verloopt en dat u vanaf dat moment niet langer meer inzetbaar bent voor het Reanimatie Oproep Netwerk. Deze herinneringen worden automatisch aangemaakt en verstuurd op basis van de gegevens die u zelf hebt opgegeven bij uw aanmelding of laatste herhaling.
 
Bij uw aanmelding in HartslagNu hebt u aangegeven op welke datum u de laatste (herhalings)cursus gedaan hebt. U bent dan 2 jaar lang beschikbaar voor het RON. Het systeem stuurt u vervolgens automatisch na twee jaar een herinneringsmail dat u weer op herhaling moet. Bent u in de tussenliggende periode alweer op cursus geweest, geef dit dan door aan HartslagNU. Dit dient u zelf te doen! Immers, het systeem weet niet wanneer u op herhalingscursus bent geweest. Het aanpassen en wijzigen van uw gegevens doet u door in te loggen op www.hartslagnu.nl. 
 
Let op: doe dit binnen 3 maanden na het verlopen van uw certificaat, anders bent u niet meer inzetbaar bij reanimaties in uw woon-/werkomgeving!
Voor meer informatie, zie deze link.
Op vakantie, wel of niet inzetbaar?
Ga je op vakantie of ben je tijdelijk niet beschikbaar, dan kun je het volgende doen.
Burgerhulpverleners: ben je op vakantie of niet beschikbaar dan kun je dit aangeven in jouw account. Log in en ga naar "Mijn beschikbaarheid". Onder de adressen ziet u staan "perioden waarop u niet oproepbaar bent". U kiest hier voor "Voeg nieuwe periode toe". Hier vult u de periode in waarin u niet beschikbaar bent. Na die periode bent u automatisch weer inzetbaar.
AED Beheerders: Ga je op vakantie maar wil je wel dat het gebruiksklaar maken na een inzet gewoon doorgaat? Verander dan het e-mailadres in jouw beheerdersaccount naar het e-mailadres van jouw tijdelijke vervanger. 
BLS/AED- en PBLS-cursussen via GHV
Stichting Groningen HartVeilig (GHV) is een partnerschap aangegaan met de Hartstichting. Natuurlijk met een doel: meer burgerhulpverleners werven voor het Reanimatie Oproep Netwerk(RON).
Het is dus mogelijk om via GHV (tegen gereduceerd) tarief een reanimatiecursus te volgen. Voorwaarde is wel dat u zich na de cursus aanmeldt als burgerhulpverlener en tenminste twee jaar (vrijwillig) beschikbaar bent voor het RON. Ook de kinderreanimatiecursus valt onder deze regeling.
 
Op deze manier hoopt GHV verder te bouwen aan een sterk Reanimatie Oproepnetwerk, zowel in kwantiteit als in kwaliteit!
 
Voor het aanmelden gaat GHV gebruik maken van een nieuwe planningsapplicatie. De verwachting is dat deze binnen enkele weken online is!
App-optimalisatie
Belangrijk nieuws en dus even opletten: een aantal Samsung toestellen hebben een app op het toestel genaamd ‘App-optimalisatie’ die ervoor zorgt dat een app uitgeschakeld wordt als deze drie dagen niet gebruikt wordt. Hierdoor wordt ook de app van HartslagNu uitgeschakeld! waardoor de locatie niet meer wordt bijgehouden. Dit heeft als gevolg dat een oude locatie in het systeem blijft staan, waardoor u foutief wordt opgeroepen.
 
Om deze ‘App-optimalisatie’ uit te schakelen kunt u dit stappenplan volgen.
Vacature bestuurslid Financiën
Wel bestuurslid financiën, maar geen penningmeester zijn. Bij GHV is dit mogelijk, omdat het bestuurslid financiën ondersteuning krijgt van een penningmeester.
 
Verantwoordelijk zijn voor het financiële overzicht en een deel controll, dat is waar deze vacature overgaat.
 
Ken je iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn, of heb je zelf interesse? Laat het ons weten!
  Napraten na een reanimatie?
Bel 06-33103355
www.groningenhartveilig.nl | info@groningenhartveilig.nl